Psihosocialna zaščita

Dosedanje aktivnosti SPS so že nakazale smernice delovanja in potrebo po sistemskih ukrepih ter ustrezni pozornosti temu področju dela, od katerega je odvisno tako strokovno in učinkovito delo Policije kot tudi delovne sposobnosti, zdravje in počutje policistov in ostalih uslužbencev. Kljub temu da so v vodstvu Policije v zadnjih dveh letih izvedli številne aktivnosti, ki so pozitivno vplivale na to področje, smo v vodstvu SPS sprejeli odločitev, da poleg primarnih nalog sindikata temu področju namenimo še dodatno pozornost.

Želimo opozoriti in odpravljati aktualne in sistemske probleme ter zagotavljati boljše pogoje in sredstva za psihosocialno zaščito članov našega sindikata. Prepričani pa smo, da bomo z našimi aktivnostmi spodbudili intenziteto delovanja pristojnih služb Policije in MNZ, upamo pa tudi, da boste pozitivne učinke zaznali tudi ostali uslužbenci, ki niste člani našega sindikata.

Pri tem izkoriščamo priložnost in vas prav vse vabimo k sodelovanju, da nam pomagate doseči zastavljene cilje, ki so razvidni iz programa aktivnosti, ki je podrobneje predstavljen v prilogi št. 1 in je sestavni del tega obvestila. Vsebina priloge št. 3 pa dodatno pojasnjuje posamezne točke programa aktivnosti.

Vsebina programa je določena v devetih točkah, in sicer:

  1. Osnovno predavanje "Policijski stres - med teorijo in prakso" - predavanje želimo izvesti v vseh policijskih enotah, kjer bo izražen interes, ne glede na članstvo v SPS;
  2. Usposabljanje regionalnih predstavnikov SPS in njihovih namestnikov za delo na tem področju;
  3. Izdelava rubrike psihosocialnega področja – »policijskega stresa« na spletnih straneh SPS;
  4. Vzpostavitev sistema nadzora nad tem področjem in spremljanje aktivnosti s proaktivno vlogo zaščite članov SPS;
  5. Razširitev palete psihosocialne pomoči z različnimi aktivnostmi in ugodnostmi;
  6. Izoblikovanje in predstavitev palete sprostitvenih tehnik na predavanjih, tečajih in delavnicah;
  7. Srečanja, izobraževanja in delavnice za člane SPS in njihove družinske člane ter ostale uslužbence MNZ in Policije;
  8. Analitični pristop k problematiki;
  9. Vključitev zunanjih strokovnjakov za zagotavljanje psihološke pomoči - le v primeru nedelovanja sistema psihološke pomoči v Policiji ali nujnih primerih.

Z našim programom želimo dopolniti, v določenih segmentih pa celo nadgraditi obstoječi sistem psihosocialne pomoči. S konstruktivnim sodelovanjem želimo zagotoviti dodatne možnosti in olajšati dostopnost do znanja, ki v današnjem času pomaga prenašati vsakodnevne pritiske in obveznosti v vseh vlogah, ki jih kot posamezniki imamo. Prav tako se zavedamo, da vsakdo izmed nas brez »pravih« etično-moralnih načel in vrednot, ne more razviti kolegialnosti, prijateljstva, ljubezni in solidarnosti. Zato želimo prav vse spodbuditi tudi k pridobivanju osebnostnih kompetenc in vseživljenjskem učenju. Le na ta način se bomo zmožni spopasti s sodobnimi (vsakodnevnimi) izzivi, hkrati pa bomo le tako in skupaj zmogli povrniti, ohranjati in celo razvijati moralo, človečnost in tovarištvo. Le tako bomo lahko izstopili iz apatičnega okolja, ki vleče le navzdol, v cinizem, kritizerstvo, trpinčenje in nazadnje v bolezen ali celo smrt.

Upamo, da se nam boste v okviru svojih zmožnosti, prepričanj in hotenj pridružili ali vsaj podprli v prizadevanjih, da vsem skupaj izboljšamo pogoje za delo in življenje nasploh. Glede na poslanstvo policijskega poklica in vse spremembe, ki smo jih v Policiji doživeli od osamosvojitve do danes si to zagotovo zaslužimo. Vsakega vašega konstruktivnega predloga ali pripombe bomo veseli in se vam za njih vnaprej zahvaljujemo. Posredujete jih lahko regionalnim predstavnikom in njihovim namestnikom ali direktno po elektronski pošti na naslova:

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član