Kongres

Kongres Sindikata policistov Slovenije

Kongres je najvišji organ SPS, ki ga sestavljajo  redni člani SPS.  Zasedanje Kongresa je lahko redno ali izredno.

Redno zasedanje Kongresa se izvede vsako peto leto na sklic Sveta.

O sklicu Kongresa in vsebini dnevnega reda morajo biti obveščeni člani sindikata najmanj petnajst dni pred zasedanjem.

Izredno zasedanje Kongresa lahko skliče Svet z dvotretjinsko večino ali na zahtevo najmanj petnajstih odstotkov članov SPS. Izredno zasedanje kongresa na zahtevo članov je Svet dolžan sklicati v tridesetih dneh po prejemu pisne zahteve. Na izrednem zasedanju Kongres odloča le o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

 

Pristojnosti Kongresa so:

  • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut SPS,
  • sprejme poslovnik o svojem delu,
  • razglasi začetek in konec mandata organov,
  • lahko spremeni, dopolni ali razveljavi posamezne akte oz. odločitve organov SPS,
  • sprejeme poročilo o delovanju SPS med dvema kongresoma,
  • odloča o združitvi, razdružitvi ali prenehanju združevanja SPS z drugimi tovrstnimi organizacijami
  • opravlja druge naloge v skladu z določili tega statuta in drugimi akti SPS.

KONGRESI SEZNAM ADMIN

Izberite policijsko upravo
 
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
SOVEN d.o.o.
Dom in vrt
TAURUS D.O.O. - SPORTEVEREST
Šport in rekreacija
KOROŠKA PERUTNINA - HERMINE WECH
Gostinstvo
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
Trgovina AQUAMANIA BTC - HALA 3
Šport in rekreacija
TOMSTER Style, Lea Vrebac
Storitve
KOMPAS SHOP D.D.
Trgovina
Čistilnica Žajfa
Storitve
Avto Krka d.o.o.
Avtomobilizem
APARTMAJI LAVTIŽAR KRANJSKA GORA
Turizem
Postani naš član!

Postani član