Varna vožnja

Sindikat policistov Slovenije v sodelovanju s Policijo od 01. 02. 2018 izvaja poseben skupni projekt na področju pridobivanja strokovnih kompetenc policistov za varno delo z delovnim imenom »Cesta je naše delovno mesto«. Gre za obširen projekt, ki ga je vodstvo policije podprlo kot aktivnost sindikata, ki je v obojestranskem interesu, in na takšen način podprlo prizadevanja sindikata za dvig usposobljenosti policistov in dvig ravni varnosti pri delu. SPS je s Policijo sklenil poseben dogovor o izrabi sindikalnih ur za izvedbo projekta oz. usposabljanja. Na podlagi posebej sklenjene pogodbe o sodelovanju pri projektu med Policijo in SPS, se bo udeležba na tečaju štela kot usposabljanje po programu »Varna vožnja osebnih avtomobilov Policije«!

V sklopu projekta »Cesta je naše delovno mesto« potekajo naslednji tečaji usposabljanj članov SPS za pridobivanje veščin varne vožnje:

  • brezplačni enodnevni intenziven tečaj za voznike motornih vozil (B kategorija) 
  • brezplačni enodnevni nadaljevalni tečaj za voznike motornih vozil (B kategorija)*
  • brezplačen enodnevni intenziven tečaj za voznike motornih koles (A kategorija)
  • brezplačen enodnevni nadaljevalni tečaj za voznike motornih koles (A kategorija)*

*Predhodna udeležba na intenzivnem programu je pogoj za udeležbo na nadaljevalnem programu.

Program za posameznega udeleženca traja od 8:00 do 15:30 ure v Centru Varne Vožnje AMZS (CVV) na Vranskem, vsebina pa smiselno, zanimivo in razumljivo vodi udeleženca skozi različne stopnje zahtevnosti vadbe tehnik varne vožnje. Devetdeset minutnemu teoretičnemu uvodu sledi 6 pedagoških ur intenzivne praktične vadbe na poligonu.

Policisti z brezplačno udeležbo na tečaju varne vožnje v centru AMZS na Vranskem pridobijo ustrezne veščine, ki pripomorejo k varnejši udeležbi policistov v cestnem prometu in s tem višjo raven usposobljenosti za delo na terenu. Dejstvo je namreč, da smo policisti zaradi svojega dela nenehno s službenimi vozili udeleženi v cestnem prometu, zaradi uporabe vozil s prednostjo in spremstvom pa je naša varnost toliko bolj ogrožena. V cestnem prometu smo udeleženi v vseh vremenskih razmerah in ob vseh delih dneva (podnevi, ponoči), zato smo v SPS ocenili, da bi udeležba na tovrstnem brezplačnem usposabljanju bistveno prispevala k dvigu usposobljenosti policistov za varno delo.

Zbiranje prijav na razpisane termine tečajev varne vožnje v letu 2023 traja od 14. 4. 2023 do 24. 4. 2023. Po zaključku prijav bodo regionalni predstavniki posameznih Policijskih uprav kontaktirali prijavljene člane ter se dogovorili za udeležbo na posameznem terminu. Pri izboru se bo upošteval vrstni red prijav, prednost bodi imeli člani, ki so bili v letu 2022 že prijavljeni, vendar se tečaja niso udeležili. 

Za vsa dodatna pojasnila ali informacije se lahko obrnete na Lien Ličen, elektronski naslov lien.licen@sindikat-policistov.si ali telefonska številka 051 280 115.

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član