Sindikat policistov Slovenije

Redni član Sindikata policistov Slovenije lahko postane vsak posameznik, ki je zaposlen v Policiji, Ministrstvu za notranje zadeve in IRSNZ.

Statur člana se pridobi s podpisom pristopne izjave in plačilom prve članarine. Članarina znaša 0,6% bruto plače in se mesečno odvaja od plače.

V Sindikatu policistov Slovenije so dobrodošli tudi upokojeni uslužbenci Policije, MNZ in IRSNZ, kakor tudi pomožni policisti.

Članom Sindikata policistov Slovenije nudimo različne ugodnosti.

Sindikat policistov Slovenije je odprta organizacija, zato smo dostopni, znamo prisluhniti in smo pripravljeni na dialog z vsemi, ki razmišljajo pozitivno, ter imajo poštene namene sodelovanja. Zato je naš program odprte narave, se stalno dopolnjuje in živi skupaj z idejami članov sindikata. Sindikat je usmerjen k posamezniku - članu, zato je za uspešno delovanje ključen prispevek vsakega člana.

 

Vizitka:

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Opekarniška cesta 15/c, p.p. 416

3000 Celje

E-pošta: info@sindikat-policistov.si

Telefaks: 03 5443113

TRR: SI56 3300 0000 3158 117 (odprt pri banki)

DŠ: 42885370

MŠ: 2398265000

Kontakti:
1.Predsednik
   

  Adil Huselja |   Predsednik Sindikata policistov Slovenije

  051 280 135  adil.huselja@sindikat-policistov.si 
  Predsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja o sebi:
   

  Adil Huselja je univ. dipl. sociolog, v policiji je zaposlen od leta 1984. Začel je na policijski postaji v Žalcu, kjer je opravljal delo policista in vodje policijskega okoliša, nato pa še vodstvenega delavca na policijskih postajah Mozirje in Velenje ter inšpektorja za posebne naloge na Policijski upravi Celje. Od leta 1999 do konca leta 2010 je opravljal delo višjega samostojnega inšpektorja na Upravi uniformirane policije GPU v Ljubljani. V tem obdobju je sodeloval tudi v mednarodnih mirovnih operacijah Združenih narodov na Kosovem in Agenciji Frontex – Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije kot namestnik vodje projekta za standardizacijo postopkov vodnikov službenih psov in šolanja službenih psov za opravljanje nalog policije. Vmes je končal številna izobraževanja in usposabljanja znotraj policije in v zunanjih izobraževalnih institucijah – tudi v tujini. Za dosedanje delo v policiji je prejel več pohval in priznanj znotraj policije, leta 2008 pa tudi odlikovanje predsednika Republike Slovenije s srebrnim redom za zasluge na varnostnem področju.

  Od leta 2011 opravlja delo v Sindikatu policistov Slovenije kot avtor in vodja projektne skupine za psihosocialno podporo članov sindikata, regionalni predstavnik za GPU, IRSNZ in MNZ in pooblaščenec za solidarnostno pomoč. Od junija 2023 je opravljal delo kot podpredsednik in kot v.d. predsednika, konec leta 2023 pa je bil na nadomestnih volitvah izvoljen za predsednika Sindikata policistov Slovenije.

  Adil Huselja je tudi predavatelj stres menedžmenta, avtor strokovnih člankov o stresu, zdravem načinu življenja in varnosti. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Velenje in delavnicah že več kot 20 let poučuje či gong in druge sprostitvene tehnike. Je avtor knjige Stres v uniformi, soavtor knjig »Kako je EFT spremenil moje življenje… in lahko tudi vaše« I. in II. del ter avtor spremne besede v knjigi Obvladovanje stresa za telebane. Je izvajalec tehnike EFT – Tehnike doseganja čustvene svobode in Reconnection – ponovne povezave. Pri svojem delu uspešno povezuje starodavna znanja in tehnike sproščanja ter kultiviranja zdravja s sodobnimi znanstvenimi spoznanji s področja zdravega načina življenja in stres menedžmenta. Vse to uporablja tudi pri svojem delu v okviru projektne skupine, na delavnicah, predavanjih in strokovnih posvetih, ki jih organizira in izvaja za člane Sindikata policistov Slovenije.

   

   
2.Sekretariat
   

  Urška  Bukovšek |   Poslovna sekretarka

  051 280 121  urska.bukovsek@sindikat-policistov.si 
  Poslovna sekretarka Urška  Bukovšek o sebi:
   

  Sem Urška Bukovšek, rojena 21.8.1978 v Celju. Po končani srednji ekonomski šoli v Celju sem se prijavila na razpis za kandidata za policista. Od leta 2003 sem na PP Brežice opravljala splošne policijske naloge in varovanje državne meje. Konec leta 2009 pa sem bila premeščena na Policijsko upravo Celje na Policijsko postajo Celje. 

  Leta 2008 sem diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in pridobila naziv diplomiran ekonomist. Podiplomski študij sem nadaljevala in zaključila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. 

  Članica Sindikata policistov Slovenije sem od začetka njegove ustanovitve, saj verjamem, da mi lahko sindikat pomaga, da se uspešno soočam s težavami, s katerimi se policisti srečujemo pri vsakodnevnem opravljanju svojega poklica. Bilo mi je v veselje in čast, ko sem postala del tega sindikata, saj verjamem, da lahko s svojim znanjem, ki sem ga v teh letih študija in dela na terenu pridobila, pomagam ostalim zaposlenim v policiji.

   
   

  Sebastjan Korošec |    Generalni sekretar

  051 280 114  sebastjan.korosec@sindikat-policistov.si 
  Generalni sekretar Sebastjan Korošec o sebi:
   

  Sem Sebastjan Korošec, rojen 15. 2. 1975. Z delom v policiji sem pričel leta 1993 kot policist prometnik na PPP Ljubljana I in bil leta 1994 na lastno prošnjo premeščen na PPP Ljubljana II. Od  leta 1996  do   2006 sem opravljal dela vodje patrulje in naloge vodje izmene. Med letoma 2008 in 2013 sem opravljal naloge višjega policista – vodje izmene na PPP Ljubljana in v letu 2013 prevzel naloge pomočnika komandirja. V vsem tem času dela v policiji  sem prejel medaljo za hrabro dejanje.

  S strani PU Ljubljana sem bil leta 2004  poslan na izobraževanje na Višjo policijsko šolo v Tacnu in izobraževanje uspešno zaključil  v septembru 2006. Po diplomi na višji policijski šoli, sem v lastni režiji nadaljeval šolanje na Fakulteti za varnostne vede na Univerzi v Mariboru,  kjer sem diplomiral junija 2009. Sedaj imam opravljene vse obveznosti na strokovnem magisteriju »Mednarodne in diplomatske študije« na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer  moram še izdelati in obraniti magistrsko delo.

  V času študija sem pridobil znanje na področju managementa in opravil dvotedensko izobraževanje na Fakulteti za management na Univerzi v Kopru iz predmeta Strateški management, kjer sem v letu 2012 pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni manager.

  V letu 2017 sem se, na povabilo predsednika Sindikata policistov Slovenije, pridružil ekipi SPS, kjer sem sodeloval v pogajalski skupini za odpravo anomalij. Ker pa sem večni idealist in vedno stremim k spremembam na boljše, sem se odločil za delo v sindikatu, ker bom s svojim znanjem in pripadnostjo poklicu in njenim vrednotam lahko prispeval k boljšemu statusu policistov.

   
   

  Jure Berce |   Sekretar

  051 280 116  jure.berce@sindikat-policistov.si 
  Sekretar Jure Berce o sebi:
   

  Sem Jure Berce, v policijske vrste sem vstopil leta 1994, z začetkom šolanja za policista v Tacnu. Od končane Srednje policijske šole, pa do danes, sem v policiji opravljal dela in naloge policista, vodje patrulje, vodje policijskega okoliša, višjega policista – kriminalista, višjega policista – vodje policijskega okoliša ter na podlagi pooblastila tudi naloge pomočnika komandirja. Skozi posamezna obdobja svoje zaposlitve sem delal tako na policijski postaji s splošnim delovnim področjem, kot tudi na postaji mejne policije. Nenazadnje pa sem del časa preživel tudi na policijski postaji s posebnim delovnim področjem, in sicer v okviru takratne Zaščitne policijske enote. Prav tako sem nekaj časa delal tudi v Centru za tujce.

  S svojim formalnim izobraževanjem sem, ob delu, študij nadaljeval tudi na Fakulteti za upravo, kjer sem leta 2004, uspešno končal Visoko upravno šolo in si pridobil naziv diplomirani upravni organizator. Poleg tega sem konec leta 2015 opravil še strokovni izpit za inšpektorja, predhodno pa tudi strokovni izpit iz upravnega postopka po programu za višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo, in sicer leta 2007  ter preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku leta 2005.

  Za svoje delo sem poleg priznanj za dolgoletno delo prejel še bronasti ščit policije in kar nekaj zahval oziroma pohval občanov ter drugih organizacij, ki mi dejansko pomenijo še največ, saj potrjujejo da delam prav, in sicer v dobro ljudi.

  Sem tudi oče dveh prekrasnih deklic, od katerih je ena dejansko že prava punca. Z družino pa živimo na Gorenjskem, in sicer v prelepem okolju Zgornjesavske doline.

  Član Sindikata policistov Slovenije sem že vse od samega začetka oziroma njegove ustanovitve dalje. V letu 2018 sem se, na povabilo svojega regionalnega predstavnika, tudi formalno pridružil širši ekipi Sindikata policistov Slovenije, saj sem postal sindikalni zaupnik na svoji policijski postaji. Z imenovanjem za strokovnega sodelavca Sindikata policistov Slovenije in s tem povezanim vstopom v ožji del ekipe, pa se je moje delo v sindikatu, v letu 2019, še poglobilo, in sicer predvsem na področju povračila stroškov iz dela ter sprememb ZSPJS in ZJU. Na podlagi dosedanjega dela v sindikatu, pa sem bil, na predlog generalnega sekretarja, v letu 2020, nazadnje imenovan še v sekretarja. 

  Prepričan sem, da bom s svojim delom, znanjem, dosedanjimi izkušnjami ter poznavanjem samega sistema policije in delovno-pravne, uslužbenske ter socialne zakonodaje, pozitivno prispeval k delu Sindikata policistov Slovenije. Vso svojo energijo ter znanje bom vložil v to, da nam bo policistom in policistkam ter ostalim članom sindikata počasi tlakovana pot do statusa in ostalih pravic, ki si ga zaradi opravljanja svojega dela nedvoumno tudi zaslužimo.

   
   

  Bronja Šmid |   Sekretarka

  031 513 -263  bronja.smid@sindikat-policistov.si  
  Sekretarka Bronja Šmid o sebi:
   

  Sem Bronja Šmid, rodila sem se leta 1962 v Mariboru. Po končani srednji šoli sem se vpisala v šolo za miličnike na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Zaposlena sem bila na PU Slovenj Gradec, na PM Slovenj Gradec. Sedaj sem zaposlena na SOP PU Maribor.

  Za delo v sindikatu sem se odločila zaradi dobro zastavljenega programa SPS in predvsem, ker rada pomagam ljudem. Zelo rada delam tudi z otroki, zato me delo na Božičkovi karavani zelo navdušuje

   
   

  Jernej  Mustar |   Sekretar

  051 280 119  jernej.mustar@sindikat-policistov.si 
  Sekretar  Jernej  Mustar o sebi:
   

  Sem Jernej Mustar, rojen leta 1981, v policiji pa od leta 2003. Biti policist je bila moja velika želja že od otroštva in še danes je zame ta poklic poslanstvo, ki ga opravljam s srcem. V svoji karieri sem napredoval počasi in se preizkusil na vseh delovnih mestih od policista opazovalca, do inšpektorja na Policijski upravi. Svojo kariero sem začel na policijski postaji Ljubljana Moste, nadaljeval v Logatcu, Medvodah, pred polnim vstopom v delo sindikata pa na Policijski upravi Ljubljana, kot samostojni policijski inšpektor v Službi direktorja.

  Celo svojo kariero sem glasen zagovornik policistov in njihovih pravic, pravičnosti, iskanja izboljšav pri delu ter zmanjševanja administrativnih bremen. Kljub začetnim težavam je bilo kasneje to prepoznano kot pozitivna lastnost, zaradi česar sem na svojem delovnem mestu užival podporo nadrejenih.

  Kljub zadovoljstvu na svojem delovnem mestu sem se po tehtnem razmisleku odločil, da sprejmem vabilo regionalnega predstavnika Igorja Toplaka in se pridružim sindikatu. V letu 2021 kot strokovni sodelavec, z letom 2023 pa kot sekretar. Mislim, da bom lahko z delom v sindikatu več pripomogel k napredku policije, zaščiti pravic delavcev in zagotavljanju enakosti in enake obravnave v delovnopravnih postopkih, kot je to mogoče znotraj policijske hierarhije, ki je po mojem mnenju seveda potrebna, ampak včasih preveč toga.

  S partnerko, ki je ravno tako policistka imava dva šoloobvezna otroka, na katera sva zelo ponosna. Drugače sem diplomirani varstvoslovec in absolvent na magistrskem študiju na Fakulteti za državne in evropske študije, kar upam, da mi kljub veliko obveznostim, uspe zaključiti v nekem doglednem času.

   

   
3.Odnosi z javnostjo
   

  Suzana Drašler |   Predstavnik za odnose z javnostjo

  051 280 113  mediji@sindikat-policistov.si 
  Predstavnik za odnose z javnostjo Suzana Drašler o sebi:
   
  Verjamem, da bom s 23-letnimi izkušnjami dela na policiji, s svojim dobrim poznavanjem strategij Policije in zakonodaje, z vzpostavljenimi medijskimi kontakti, osebnostnimi lastnostmi in predanostjo delu uspešno opravljala zadane naloge. 
   
  Izkušnje, ki sem jih pridobila v svoji dolgoletni profesionalni in strokovni karieri, so bile plod dela v različnih izobraževalnih ustanovah in poslovnih strukturah, in sicer:
   
  • v letih 2000 ̶ 2002 sem zaključila šolo za policiste v Tacnu (kandidatka za policiste) in opravila pripravništvo na
    PP Postojna,
  • med letoma 2002 in 2003 sem pričela z delom na PP Ilirska Bistrica, 
  • od leta 2003 pa vse do danes sem opravljala naloge kot policistka specialistka I., v Centru za tujce v Postojni.
   
  Moji začetki novinarskega dela segajo v leto 2000 v čas mojega službovanja v Tacnu, kjer sem pripravljala različne intervjuje, organizirala prireditve in slovesnosti, pisala napovednike, moderirala in povezovala interne dogodke Policije (slavnostni, športni, tuji obiski). Opravila sem  različna usposabljanja na temo Osnove protokola, tečaj javnega nastopanja ipd. Letos sem na povabilo predsednika sindikata policistov bila  povabljena kot moderatorka Kongresa SPS v Laškem, v mesecu juniju pa sem pripravila in pridobila adremo vseh novinarjev za obveščanje javnosti o delu sindikata policistov.
   
  Leta 2007 sem diplomirala na Fakulteti za varnostne vede na temo Forenzične preiskave tekstilnih vlaken v povezavi s prometnimi nezgodami . Sedaj uspešno in dosledno zaključujem dodiplomski študij na Pravni fakulteti v Mariboru.
   
  Leta 2014 sem pristopila k članstvu sindikata SPS. Prepričana sem, da bom s svojimi izkušnjami, znanjem, ambicijami ter delovnimi navadami veliko prispevala k še boljši uspešnosti našega sindikata SPS, ki uživa v javnosti velik ugled.
   
  Želim si profesionalno, transparentno, lojalno in kvalitetno delo, saj z obveščanjem javnosti in naših članov podajamo kredibilna in verodostojna sporočila, ki so odraz našega dela, znanja in uspeha. 
   
  Verjamem in vem, da bomo skupaj zmogli, kljub zahtevnemu in težkemu obdobju, ki je pred nami, biti še bolj uspešni in učinkoviti kot doslej. 
   
  ˝21. stoletje zahteva nov način razmišljanja, delovanja in povezovanja ljudi ter življenja.˝
  (Suzana Drašler)
    
   
   
   
4.Regionalni predstavniki
   

  Benjamin Jančič |   Regionalni predstavnik PU Kranj

  051 280-124  kr@sindikat-policistov.si 
  Regionalni predstavnik PU Kranj Benjamin Jančič o sebi:
   

  Sem Benjamin Jančič, rojen leta 1971, v policijo sem stopil leta 1990, kot kadet 20. generacije takratne KŠM. Moja prva zaposlitev je bila na PP Kranj, kjer sem začel opravljati naloge kot miličnik pripravnik. Nadaljeval sem z takratno karierno prakso in preko policista, vodje patrulje, vodje policijskega okoliša pristal kot stalni dežurni Trenutno delo stalnega dežurnega opravljam na policijski postaji Škofja Loka.

  V lastni režiji sem zaključil Višješolsko izobrazbo, prva bolonjska stopnja VI/1, smer Logistično inženirstvo. 

  Od začetka policijske kariere, pa vse do danes sem pripadnik Posebne policijske enote na PU Kranj.   

  Cenim poštenost, odkritost, vztrajnost in delavnost. Kdor me pozna ve, da sem vedno bil  in vedno bom borec za pravičnost in poštenost.

  Na povabilo nekdanjega RP PU Kranj, sem se maja 2017 odločil, da sprejmem izziv in vstopim v SPS kot funkcionar. Naloge sem prevzel z odgovornostjo do vseh članov in samega sebe. Delati hočem pošteno in transparentno in v popolno dobrobit članov, ter se boriti za boljši jutri. Čas je da pozabimo stare zamere, ter z novo energijo nastopimo še močnejši. 

   
   

  Simon Pertoci |   RP PU Murska Sobota

  051 280-126 ali 041 761 482  ms@sindikat-policistov.si 
  RP PU Murska Sobota Simon Pertoci o sebi:
   

  Sem Simon Pertoci, roj. 1972 in prihajam iz dežele ob Muri, Krog-a, vasice pri Murski Soboti. Leta 1991 sem končal takratno Kadetsko šolo za miličnike in se zaposlil na PU Nova Gorica in sicer na PO Šempeter. Do leta 1996 sem še delal na PP Gornja Radgona in PP Murska sobota. Leta 1996 pa sem se po končanem dodatnem izobraževanju zaposlil v Enoti vodnikov službenih psov Petanjci na PU Murska Sobota, kot vodnik službenega psa. V tem času sem se na tem področju kontinuirano dodatno izobraževal in usposabljal, tako da od leta 2002 opravljam dela in naloge Vodje praktične vadbe in občasno nadomeščam vodjo naše enote.

  Leta 2007 sem diplomiral na Višji strokovni šoli ter si pridobil naziv Poslovni sekretar. Trenutno še vedno delam kot vodnik službenega psa na območju PU Murska Sobota. Na delo katero opravljam sem zelo ponosen, saj kolegom policistom s katerimi se nenehno srečujem na terenu, pomagam, predvsem v zelo kritičnih situacijah. S tem pa posledično postajam bolj prepoznaven med kolegi policisti. V bodoče pa bi si želel pomagati tudi na drugih področjih policijskega dela, predvsem za boljši jutri vseh nas.

  Prijatelji, sodelavci, znanci in vsi, ki so imeli kakršenkoli z stik z mano, vedo, da sem zaupanja vreden človek, saj se maksimalno potrudim in vsakemu pomagam po svojih najboljših močeh, čeprav se včasih na račun tega tudi "opečem". To pa me nikoli ni odvrnilo, da tega nebi delal še naprej, saj je prijetno imeti občutek, da si za nekoga naredil nekaj dobrega oz. koristnega in tega se preprosto ne da kupiti.

  Nisem človek, ki bi šel z glavo skozi zid, sem bolj miren-flegmatične narave, zelo potrpežljiv, prilagodljiv z veliko mero empatije, saj znam dobro prisluhniti sočloveku. Smatram, da mi bo oz. je delo regionalnega predstavnika SPS pisano na kožo in ga bom vestno opravljal.

   
   

  Saša Boršić |   Podpredsednik/Sekretar/Regionalni predstavnik PU Novo Mesto

  051 280 117  nm@sindikat-policistov.si 
  Podpredsednik/Sekretar/Regionalni predstavnik PU Novo Mesto Saša Boršić o sebi:
   
  Sem Saša Boršić, roj. 1977,  zaposlen na PP Brežice. Policijsko kariero sem začel leta 2007 v Tacnu. Po končanem šolanju sem bil napoten za 6 mesecev na PP Kranj, nadalje sem opravljal nalove na Centru za varnost in zaščito.
  Od leta 2010 sem začel opravljati delo na PP Brežice v skupini za nadzor državne meje, kjer
  tudi opravljam delo vodje LIS-a (lokalni informacijski sistem).
  Sindikatu sem se pridružil ob njegovemu nastanku. Zaupanje v sindikat je raslo, doseženih je bilo veliko zmag, status policista pa se je od leta 2008 konkretno izboljšal. Tudi sam sem aktivno sodeloval pri ureditvi statusa policistov  NDM leta 2015 in 2018, kar me je še dodatno motiviralo za delo v sindikatu.
  Na povabilo predsednika Sindikata policistov Slovenije za regionalnega predstavnika sem ponujeno priložnost sprejel. Verjamem v timslo delo, poštenost, vztrajnost in srčnost. Želim biti del odlične ekipe in prispevati k izboljšanju statusa policista na vseh področjih, ter izboljšanju odnosov med zaposlenimi in odpravljanju težav s katerimi se vsakodnevno srečujemo.
   
  Kot regionalni predstavnik SPS za PU Novo mesto opravljam  tudi posamezne naloge Sekretariata in sicer nudim tehnično in strokovno pomoč našim uporabnikom, upravljam s spletno stranjo, digitalnimi mediji, 
  izvajam popravila računalnikov in računalniške opreme ter svetujem pri nakupu tovarniško obnovljenega računalnika in računalniške opreme. 
   
   
   
   
   
   

  Zoran Andjelić |   Regionalni predstavnik PU Koper / Sekretariat

  051 280 131  kp@sindikat-policistov.si 
  Regionalni predstavnik PU Koper / Sekretariat Zoran Andjelić o sebi:
   

  Sem Zoran Andjelić, roj. 1967, vodja policijskega okoliša na Policijski postaji Kozina. Kariero v policiji sem začel leta 1987 na PP Koper. Večino časa v tej enoti sem bil policist opazovalec ali pa v intervencijski patrulji. V 1996 letu sem bil po lastni želji premeščen na PP Piran, kjer sem bil vodja patrulje vendar sem po nekaj mesecih začel opravljati delo v LKS. Delo v LKS sem nadaljeval tudi na PP Kozina kamor sem bil leta 2002 premeščen prav tako po lastni želji. V letu 2009 sem postal vodja policijskega okoliša. 

  Kot regionalni predstavnik SPS za PU Koper opravljam  tudi posamezne naloge Sekretariata in sicer vodim in sprotno upravljam evidenco članstva, delovnih teles in evidenco strokovnih sodelavcev ter upravljam s spletno stranjo, digitalnimi mediji, izdajam publikacije, glasila in drugo gradivo SPS.

   

   
   

  Igor Toplak |   Regionalni predstavnik PU Ljubljana / Sekretariat

  041 563 221  lj@sindikat-policistov.si 
  Regionalni predstavnik PU Ljubljana / Sekretariat Igor Toplak o sebi:
   

  Sem Igor Toplak in sem kadet XXI. generacije takratne KŠM Tacen. 27.6.1991 so nas mlade miličnike namesto na zaključno proslavo poslali po Sloveniji - večino naravnost na barikade. Moja pot policista se je začela na PP Domžale, kjer sem se učil vsega potrebnega za poklic policista. 

  Leta 1996 sem bil s strani službe napoten na študij iz dela na takratno VPŠ (zdajšno Fakulteto za varnostne vede), zaključil pa sem ga leta 1999 in pridobil naziv diplomirani varstvoslovec.

  Od leta 1999 naprej do 30.11.2016 sem delal praktično slabih 17 let na PPP Ljubljana kot policijski inšpektor. Kot policijski inšpektor sem bil praktično na večini protestnih shodov v Ljubljani, bil sem v Ambrusu in na večini drugih spornih dogodkov - skupaj z našimi prometniki in vsemi vami. Veliko izkušenj imam, ko sem skupaj s policisti delal na terenu, tako v turistični sezoni kot v času izločanja tovornih vozil. Služba nam pogosto ni stala ob strani niti z ustrezno zaščitno opremo, niti logistično podporo. Je pa služba od nas zahtevala več, več, več...

  Zadeve so se po ustanovitvi SPS pričele počasi spreminjati. V zadnjih 5 letih je opazen velik korak naprej, saj se stvari na številnih področjih izboljšujejo. SPS je pri tem odigral veliko vlogo, saj je resen sogovornik pri vseh spremembah, tako na področju zakonodaje in plače kot na področju opreme, ki jo vsakodnevno uporabljate in uporabljamo. Vem in verjamem, da bi brez truda sindikata danes imeli ISTE ALI ŠE MANJŠE PLAČE, kot ste jih imeli decembra 2015. 

  SPS je trd pogajalec, saj se tudi ob zadnji stavki ni zadovoljil z drobtinicami, ko so bili ponujene s strani vlade in predstavnikov pogajalske skupine MNZ. SPS je za marsikoga zaradi vztrajnosti in doslednosti moteč sogovornik, saj zagovarja pravice zaposlenih in zahteva več in boljše. Škoda, da je včasih premalo potrebne podpore s strani vrha, saj si prizadevamo za boljše pravice vseh. Tudi njih. 

  Upam in želim, da smo sposobni doseči složnost, kot je pri zdravnikih. Zdravniki se ne delijo med vaške in ministrske. V času, ko se borijo za svoje pravice, so enostavno - zdravniki.

  Mesto regionalnega predstavnika za Ljubljano sem sprejel, ker gre SPS v pravo smer, kar smo se vsi skupaj prepričali že večkrat. Verjamem, da lahko skupaj z mano in z vami, tako z mojim kot skupnim doprinosom, napravimo še veliko več, da bodo pogoji dela vedno bolj jasni, da bo plača na dolgi rok spet boljša, oprema, ki jo vsakodnevno uporabljamo, pa sodobnejša in varnejša. 

  Kot regionalni predstavnik SPS za PU Ljubljana opravljam  tudi posamezne naloge Sekretariata in sicer skrbim za zagotavljanje spoštovanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter zaradi učinkovitega izvajanja nalog sodelujem in izmenjujem znanja z drugimi sindikalnimi združenji, sindikati, organizacijami ali posamezniki, ki vključujejo tudi mednarodno sodelovanje.

   

   
   

  Matej Bogataj |    Regionalni predstavnik GPU

  051 280 132  gpu@sindikat-policistov.si 
  Regionalni predstavnik GPU Matej Bogataj o sebi:
   

  Sem Matej Bogataj, policist, zaposlen v Vadbenem centru Gotenica, ki deluje v okviru Policijske akademije. Leta 1991 sem po končani osnovni šolinadaljeval s šolanjem v Srednješolskem centru Postojna in leta 1993 pridobil poklic voznik - avtomehanika. V želji ekonomske svobode sem se zaposlil v Pekarni Vrhnika in delal v nočni izmeni. Istočasno sem se dodatno izobraževal in končal srednjo šolo smer strojni tehnik. V letu 1996 - 1997 sem kot pomožni policist prvič oblekel policijsko uniformo, uspešno končal služenje vojaškega roka na PP Logatec in bil za opravljeno delo odlikovan. Leta 1998 sem se po moratoriju zaposlovanja v državni upravi zaposlil kot kandidat za policista I. generacije. Leta 2003 sem nadaljeval z izobraževanjem na višji strokovni šoli. Delodajalec je smer študija podprl in mi študij z vsemi bonitetami financiral, tako sem leta 2004 pridobil naziv  inženir gradbeništva za komunalna dela. V letu 2006 sem bil na lastno željo premeščen v  Vadbeni center Gotenica med čudovite sodelavce. Leta 2010 sem pričel študij ekonomije, ki sem ga moral zaradi bolezni prisiljen prekiniti. Toda z vztrajnostjo in odločnostjo sem julija2018 zaključil visokošolski študij in pridobil naziv diplomirani ekonomist.

  Sem srečno poročen, oče treh otrok, z ženo sva s samogradnjo rešila stanovanjski problem družine in v delu enostanovanjske hiše odprla lastno obrt. 

  V letu 2016 sem bil s strani Adila Huselje povabljen, da pričnem z delom v sindikatu, kot njegov namestnik. Po premisleku, sem ponujeno priložnost sprejel in lastno znanje v družbi Adila pozitivno nadgrajeval ter z delom v sindikatu prispeval k rezultatom dela.

  Sindikat je most med delodajalcem in delavcem. Most med policisti in državo, ne glede na položajno oznako ali naziv smo vsi delavci, samo to je pomembno, da skupaj strmimo v cilj izboljšanja statusa zaposlenih. Vodilo, oziroma edini interes vsakega sindikalista jein mora biti delovanje v dobro DELAVSTVA. Pri svojem delu to tudi upoštevam in se po svojih najboljših močeh trudim opravljati zaupano funkcijo.

   
   

  Aleš Čibej |   Podpredsednik/ Regionalni predstavnik PU NG

  051 280 130  ng@sindikat-policistov.si 
  Podpredsednik/ Regionalni predstavnik PU NG Aleš Čibej o sebi:
   

  Leta 1997 sem začel s šolanjem v takratni Srednji policijski šoli v Tacnu, ki sem jo zaključil leta 2001 z maturo. Takoj po končanem šolanju sem bil razporejen na PU Nova Gorica, takratno PMP Dobrovo, od kjer sem bil za nekaj časa začasno napoten na PP Nova Gorica ter Center za tujce v Postojno. V letu 2004 sem bil najprej premeščen na PP Ajdovščina, kjer sem napredoval od policista do vodje policijskega okoliša.  Nato sem bil 2014 premeščen na OKC PU Nova Gorica, kjer opravljam naloge pomočnika vodje izmene. Prav tako sem od 2004 pripadnik PPE, kjer trenutno opravljam naloge pomočnika komandirja oddelka. V letu 2009 sem prejel medaljo policije za požrtvovalnost, 2016 pa bronasti ščit policije. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomiran inženir tehnologije prometa.

  SPS sem s svojim članstvom podprl že v samih začetkih njegovega nastajanja in s sodelavci delil veselje in ponos ob pridobitvi reprezentativnosti ter nadaljnjih uspehih. Z aktivnih delovanjem v SPS sem se srečal v letu 2017, ko sem bil s sklepom Sveta SPS imenovan za člana delovne skupine in strokovnega sodelavca s statusom sekretarja za področje anomalij, ODPZ, kariernega sistema in dopolnitve KPP. Kljub takratnim težkim trenutkom SPS nisem nikoli podvomil v sindikatov dolgoročni uspeh ampak sem verjel in verjamem, da je s korektnimi odnosi in delom moč zgraditi boljšo prihodnost poklica policist. Prav zato želim nadaljevati sodelovanje s SPS in prispevati svoj kamenček v mozaik te zgodbe.

   
   

  Dejan Fras |   Podpredsednik/ Regionalni predstavnik PU MB

  031 618 833  mb@sindikat-policistov.si 
  Podpredsednik/ Regionalni predstavnik PU MB Dejan Fras o sebi:
   


  Sem Dejan Fras, rojen leta 1973. Policijsko kariero  sem pričel leta 1992, kot kadet 22. generacije takratne KŠM. Po zaključku šole sem pričel z delom kot policist pripravnik na ZPE - PŽP.  Nadaljeval sem s takratno karierno prakso in preko policista postal vodja patrulje. Skozi posamezna obdobja svoje zaposlitve sem delal
  tudi v Centru za odstranjevanje tujcev Ljubljana, PMP Zavrč in od leta 2007 opravljam naloge na PP IU MB, kot vodja izmene.

   
   

  Matej Bobera |   Regionalni predstavnik PU Celje

    ce@sindikat-policistov.si 
  Regionalni predstavnik PU Celje Matej Bobera o sebi:
   

  Sem Matej Bobera, v policijske vrste sem vstopil leta 1996, po končanem šolanju za policista na Srednji policijski šoli v Tacnu. Zaposlil sem se na Policijski postaji Celje, kjer sem opravljal dela od policista opazovalca, spremljevalca v patrulji, vodje patrulje do policista kriminalista, kjer sem več let preiskoval problematiko vlomov v vozila in objekte, rope ter kazniva dejanja s področja prepovedanih drog. Ob delu sem se dodatno izobraževal in študij leta 2008 zaključil na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Leta 2008 sem opravljal delo tudi kot operater na Operativno komunikacijskem centru v Celju. Med leti 2010 in 2011 sem bil s strani policije napoten na delo v Mednarodno mirovno misijo v Gruzijo, kjer sem opravljal delo opazovalca v konfliktu med Rusko in Gruzijsko državo. Leta 2013 pa sem se zaposlil na sektorju kriminalistične policije v Celju, kjer opravljam delo kriminalista še do sedaj.

   

  Član Sindikata policistov Slovenije sem že dalj časa. Leta 2020 pa sem na povabilo svojega regionalnega prestavnika sprejel delo zaupnika na Sektorju kriminalistične policije v Celju. Konec leta 2023 pa sem postal sindikalni zaupnik za Policijsko upravo Celje. Prepričan sem da bom s svojim znanjem in poznavanjem policijskega dela na splošnih postajah in na kriminalistični službi pozitivno prispeval k delu sindikata ter vsem policistom in policistkam izboljšal status in ostale pravice, katera sem prepričan si jih s svojim napornim in odgovornim delom, zelo zaslužimo.

   

   
5.Namestnik regionalnega predstavnika
   

  Marjan Ogrizek |   Namestnik RP PU Ljubljana

  051 280-120  lj@sindikat-policistov.si 
  Namestnik RP PU Ljubljana Marjan Ogrizek o sebi:
   

  Sem OGRIZEK Marjan predstavnik SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE za ljubljansko regijo. Leta 1991 sem končal Kadetsko šolo za miličnike. Po končani šoli sem se zaposlil na Policijski postaji Ljubljana center, kjer sem zaposlen še danes. V 18 letni karieri sem opravljal dela policista opazovalca, vodje patrulje, pomočnika vodje policijskega okoliša, vodje policijskega okoliša, sedaj pa opravljam naloge stalnega dežurnega.

   
   

  Boštjan Bratina |   Namestnik RP PU NG

  051 280-130  ng@sindikat-policistov.si 
  Namestnik RP PU NG Boštjan Bratina o sebi:
   

  Sem Boštjan Bratina, rojen 14.1.1975. V policiji sem zaposlen od leta 1995, ko sem končal služenje vojaškega roka v Tacnu. Predhodno sem pridobil poklic elektrotehnika elektronika. Med letoma 1995 in 1998 sem delal na Policijski postaji Ajdovščina, od leta 1998 pa sem zaposlen na Postaji prometne policije Nova Gorica.

   V prejšnjem mandatu sem bil regionalni predstavnik za PU Nova Gorica. Za aktivno sindikalno delo sem se odločil, ker ocenjujem, da je na vseh ravneh Policije potreba po prisotnosti sindikalnega zaupnika, da zaščiti interese članov. Prav tako se po svojih močeh trudim, da bo poklic policista primerno ovrednoten.

  Moja vizija je zelo enostavna: le zadovoljen policist je lahko tudi uspešen policist. Da je pa policist zadovoljen in uspešen, je v interesu policista in tudi vodstvenih delavcev v Policiji. V tem pa vidim vlogo Sindikata Policistov Slovenije, saj smo že z dosedanjim delom dokazali, da s primernim socialnim dialogom lahko dosežemo veliko. Ker pa je še veliko za postoriti, ostajam aktiven kot namestnik regionalne predstavnice v Novi Gorici.

   
   

  Miha Sakač |   Namestnik regionalnega predstavnika PU Koper

  051 280-123  kp@sindikat-policistov.si 
  Namestnik regionalnega predstavnika PU Koper Miha Sakač o sebi:
   
  Sem Miha Sakač, rojen 13.08.1982 v Ljubljani. Po končani srednji šoli sem se vpisal na VPVŠ ter kasneje na SPŠ v Tacnu. Svojo policijsko kariero sem pričel leta 2004 na PMP Dobova. Nadaljeval sem jo na PLP Brnik, leta 2009 pa sem bill premeščen na PPP Koper, kjer sem zaposlen še danes.

  Za vstop ter delo v sindikatu sem se odločil, zaradi dobro zastavljenega programa, ki bo pomagal policistom ter policistkam pri vsakdanjem delu ter tudi v zasebnem času.

   
   
   

  Simon Turšič |   Namestnik RP PU KR

  051 280 139  kr@sindikat-policistov.si 
  Namestnik RP PU KR Simon Turšič o sebi:
   
   
   

  Bojan Žnidaršič |   Namestnik regionalnega predstavnika PU KP

  041 759 169  kp@sindikat-policistov.si 
  Namestnik regionalnega predstavnika PU KP Bojan Žnidaršič o sebi:
   
   
   

  Uroš Piskar |   Namestnik regionalnega predstavnika PU LJ

  031 600 130  lj@sindikat-policistov.si 
  Namestnik regionalnega predstavnika PU LJ Uroš Piskar o sebi:
   
   
   

  Dejan Ptiček |   Namestnik regionalnega predstavnika PU MB

  041 421 985  mb@sindikat-policistov.si 
  Namestnik regionalnega predstavnika PU MB Dejan Ptiček o sebi:
   
   
   

  Jože Brumen |   Namestnik regionalnega predstavnika PU MB

    mb@sindikat-policistov.si  
  Namestnik regionalnega predstavnika PU MB Jože Brumen o sebi:
   
   
   

  Lien Ličen |   Namestnica regionalnega predstavnika PU NG

    ng@sindikat-policistov.si 
  Namestnica regionalnega predstavnika PU NG Lien Ličen o sebi:
   
   
   

  Marjan  Teršek |   Namestnik regionalnega predstavnika PU CE

    ce@sindikat-policistov.si 
  Namestnik regionalnega predstavnika PU CE Marjan  Teršek o sebi:
   
   
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član