Solidarnostna pomoč

Sindikat policistov Slovenije je skladno s poslanstvom sindikalnega dela v okviru področij dela, ki jim namenja precejšnjo pozornost uvrstil tudi solidarnostno področje. V preteklih dveh letih  smo po svojih močeh pomagali tistim, ki so se znašli v hudih stiskah zaradi elementarnih nesreč, bolezni ali poškodb, ki so terjale daljša zdravljenja in so ogrozila socialno stabilnost družin.

Zaradi aktualnih sprememb na področju delovno-pravne zakonodaje ter posledic varčevanja v javnem sektorju so uslužbenci policije oziroma člani sindikata izpostavljeni različnim in številnim pritiskom, ki vplivajo na njihove gmotne razmere in socialno stabilnost družin.

Z dopolnitvijo Pravilnika o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom sindikata je  sindikat natančneje določil vire sredstev in kriterije za dodeljevanje solidarnostne pomoči. Zaradi povečanega števila vlog, ki so predvsem posledica omenjenih sprememb zakonodaje smo določili natančnejše pogoje dodeljevanja solidarnostne pomoči z razlogom, da jo dodelimo tistim, ki so se resnično znašli v stiski. Poleg tega pa smo se odločili za zmanjšanje dodeljenih sredstev, da bi lahko na ta način pomagali večjemu številu članov.

Poleg omenjenih dopolnitev smo tudi predvideli možnost ustanovitve posebnega sklada, ki bi bil namenjen za zagotavljanje solidarnostne pomoči posameznim skupinam članov našega sindikata ali ob določenih dogodkih, ki vplivajo na socialno ogroženost članov.

S 1.1.2018 je stopil v veljavo nov Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči, ki širi krog upravičencev in določa krajše roke za upravičenost do pomoči.

Na ta način želimo ohraniti to področje dela na enaki ali celo boljši ravni kot v preteklih letih.

VLOGA ZA SOLIDARNOSTNO - 2024.docx

 

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član