Splošne novice
REFERENČNO OBDOBJE TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVEZANE S TEM – OBVESTILO ZA ČLANSTVO

REFERENČNO OBDOBJE TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVEZANE S TEM – OBVESTILO ZA ČLANSTVO

Spoštovane članice in člani.

Glede na to, da se za precejšnje število zaposlenih, s koncem meseca aprila, zaključuje prvo referenčno obdobje v tem letu in se je posledično povečalo število vprašanj na to temo, vam v nadaljevanju navajamo bistvene stvari.
Za organizacijo in razporejanje delovnega časa policistov se uporabljajo splošni predpisi in kolektivne pogodbe, če s Kolektivno pogodbo za policiste (v nadaljevanju KPP) ni določeno drugače.
Glede na to, da 16. člen KPP določa organizacijo in razporejanje delovnega časa, ki med drugim vsebuje tudi določbe povezane z referenčnim obdobjem, se le-ta tako tudi v celoti uporablja za vse policiste.
Tako se pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost, in sicer v obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev. Le s pisnim soglasjem policista se lahko upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev.
Torej lahko govorimo o dveh možnih referenčnih obdobjih, in sicer o osnovnem 4 mesečnem obdobju oziroma drugem pogojno možnem 6 mesečnem obdobju. Za 6 mesečnega je namreč obvezen tudi pogoj podanega soglasja, kar nenazadnje pomeni, da ga ni mogoče uveljavljati s strani vodje, brez predhodnega pisnega soglasja policista. V primeru podanega soglasja, le-ta velja do njegovega pisnega preklica. Preklic pa se upošteva od začetka naslednjega koledarskega leta dalje.
Posamezno 4 mesečno referenčno obdobje se začne 1. januarja, 1. maja in 1. septembra v koledarskem letu, konča pa 30. aprila, 31. avgusta in 31. decembra v koledarskem letu. V primeru pisnega soglasja policista za 6 mesečno referenčno obdobje pa se referenčno obdobje začne 1. januarja in 1. julija v koledarskem letu, konča pa 30. junija in 31. decembra v koledarskem letu.
V primeru, da je bilo policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, v posameznem referenčnem obdobju, odrejeno delo preko delovne obveznosti (višek ur ob koncu referenčnega obdobja), se mu ne glede na dnevno, tedensko ali mesečno omejitev dela preko polnega delovnega časa ta presežek šteje kot delo prek polnega delovnega časa. Zato se mu mora, kot takega tudi v celoti izplačati, razen v primeru, ko se policist in neposredni vodja v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja pisno dogovorita, da bo policist v dveh mesecih po koncu referenčnega obdobja izkoristil presežek ur iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se za presežek ur izplača le dodatek za delo prek polnega delovnega časa, vsaka ura »viška« pa se koristi po načelu 1 za 1.
V skladu z določili 11. odstavka, 16. člena KPP se policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, iz prejšnjega referenčnega obdobja v novo referenčno obdobje, izjemoma lahko prenese primanjkljaj največ 12 ur, vendar ne v dveh referenčnih obdobjih zaporedoma. Ne glede na navedeno (slednjo) omejitev lahko policist neposrednemu vodji pisno predlaga, da prenese v novo referenčno obdobje primanjkljaj največ 12 ur, če je nastal v zadnjem tednu referenčnega obdobja. Policistu, ki je prenesel primanjkljaj ur v naslednje referenčno obdobje, se v tem referenčnem obdobju poveča delovna obveznost za število ur prenesenega primanjkljaja.
Pri tem je potrebno dodati še, da v primeru neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa polni delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 52 ur in ne sme biti krajši od 24 ur. Ob upoštevanju odrejenega dela preko polnega delovnega časa, kot to ureja 72. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji, pa delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 56 ur.
Le policist ima namreč pravico, da lahko neposrednemu vodji pisno predlaga drugačno tedensko razporeditev delovnega časa, in sicer tako da se upošteva samo določba, da delovni čas posameznega tedna ne sme presegati 56 ur. Drugačna tedenska razporeditev delovnega časa velja do policistovega pisnega preklica, preklic pa se upošteva od začetka naslednjega referenčnega obdobja dalje.
Dodajamo še, da za policiste, ki se sredi referenčnega obdobja zaposlijo ali premestijo na delovna mesta, na katerih se delo opravlja v neenakomerno razporejenem delovnem času oziroma začasno prerazporejenem delovnem času, se prvo referenčno obdobje dela v neenakomernem delovnem času skrajša in konča na datum zaključka referenčnega obdobja (bodisi primarno določenega 4 mesečnega oziroma s pisnim soglasjem policista 6 mesečnega).

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja povezana z referenčnim obdobjem, se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike oziroma njihove namestnike ali pa na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.


S prijaznimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-21/2022/1
Datum: 21. 4. 2022
Prejšnji UREDBA O POMOŽNI POLICIJI, NUJNO OPOZORILO IN POZIV - obvestilo članstvu SPS
Naslednji SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH - POJASNILO
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
TOMSTER Style, Lea Vrebac
Storitve
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
SPIRO d.o.o.(abpSPORT nutrition shop)
Šport in rekreacija
Čistilnica Žajfa
Storitve
PROTEINI.SI LESCE
Šport in rekreacija
Optika Aleksandra, INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
Lepota in zdravje
AMZS
Avtomobilizem
Turistična kmetija Frank - Ozmec
Turizem
Masažni studio Meridiana
Lepota in zdravje
Hotel Mangart Bovec
Turizem
Postani naš član!

Postani član