Splošne novice
Ureditev normalnih delovnih prostorov in parkirnih mest – odgovor delodajalca

Ureditev normalnih delovnih prostorov in parkirnih mest – odgovor delodajalca

Spoštovane članice in člani SPS.

Obveščamo vas, da smo na delodajalca naslovili poziv, da se zaposlenim zagotovi opravljanje dela v normalnih delovnih prostorih, pod normalnimi delovnimi pogoji, saj prostori številnih Policijskih postaj in Policijskih uprav, glede na dotrajane prostore, opremo in priporočila, povezana z zdravjem na delovnem mestu, ne ustrezajo postavljenim standardom in bi v primeru obveščanja inšpekcijskih služb, predstavljali neprijetnosti in težave službe.

Prav tako smo delodajalca v pozivu opozorili, da se dobro zavedamo, da brezplačno parkirišče ni samoumevna pravica, zato ne pričakujemo nemogočega. Ker so možne številne sporazumne rešitve med uslužbenci in delodajalcem, da se izkoristijo razpoložljiva parkirna mesta ob ustreznim minimalnem nadomestilu in upoštevanju hišnega reda, bi tovrstna ureditev tega področja pozitivno vplivala na prihod na delo vseh zaposlenih in posledično boljšo kvaliteto počutja na delovnem mestu ter s tem boljše rezultate dela.

Ker selitev v nov objekt avtomatično pomeni selitev v bolj varno delovno okolje, saj so nekatera trenutna konkretno pod standardi, ki določajo kriterije za delo od doma, kar je po eni strani svojevrstni unikum, bi bilo nujno, da do teh selitev pride v najkrajšem možnem času.

Ker se po selitvi nekatera delovna mesta ne bi nahajala v samem centru mesta Ljubljana, ki je v času prometnih konic še vedno močno prometno obremenjeno, bi se večini zaposlenih skrajšal čas, ki ga porabijo za prihod na delo. Učinke tega podpirajo tudi smernice trajnostnega razvoja mestnih središč.

Na podlagi zgoraj navedenega smo pozvali ministra za notranje zadeve, da stori vse kar je v njegovi moči, da pride do izvedbe projekta, s katerim bi se zaposlenim zagotovilo kvalitetnejše delovno okolje in večja možnost parkiranja v bližini delovnega mesta.

S strani ministra za notranje zadeve smo prejeli naslednji odgovor, ki vam ga v nadaljevanju posredujemo v celoti:

»v zvezi z vašim dopisom navedenim v zvezi vas obveščamo, da se na Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) zavedamo problematike vezane na neustrezne in dotrajane poslovne prostore ter določene opreme znotraj nekaterih enot Policije.

Pojasnjujemo, da Direktorat za logistiko, v okviru svojih zmogljivih resursov, strmi k zagotavljanju in izvedbi investicijskega vzdrževanja objektov, obnov in načrtovanih novogradenj. V kratkoročnem obdobju je tako načrtovana obnova objekta PP Center, dokončanje novih kupljenih prostorov za potrebe PPOP Koper, novogradnja PP Ajdovščina, PP Tolmin, PP Šentjur in PP Hoče-Slivnica ter ureditev poslovnih prostorov za potrebe MNZ, PU Ljubljana in drugih enot na lokaciji Litostrojska - Jug, kjer se investicija vodi preko družbe D.S.U. d.o.o.

Za namen izvedbe oz. izpeljave projekta novogradnje poslovnih prostorov na lokaciji Litostrojska – Jug je MNZ imenovalo koordinacijsko delovno skupino, ki skupaj z investitorjem, družbo D.S.U. d.o.o., tvorno sodeluje pri izvedbi investicije ter pripravlja pojasnila na odprta vprašanja, ki se pojavljajo tekom izvedbe.

Družba D.S.U. d.o.o, je za izvedbo 1. faze projekta konec aprila 2023 pridobila gradbeno dovoljenje in trenutno nadaljuje z izdelavo projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo). Pričetek gradnje 1. faze (MNZ in GPU) je terminsko predviden pomladi 2024, dokončanje GOI del konec leta 2025, dokončanje 2. faze (PU Ljubljana) pa je predvideno v letu 2027.

Ob tem hkrati pojasnjujemo, da bo s selitvijo v nove prostore, v kletnih prostorih, na voljo tudi prosto število parkirnih mest, katera se bodo lahko zagotavljala na način, kot je le to urejeno na lokaciji oz. v okviru poslovnega objekta – Litostrojska 54, Ljubljana.

Glede na navedeno vas obveščam, da sem se po nastopu funkcije ministra seznanil z vsemi do sedaj izvedenimi aktivnostmi na projektu, pravnimi podlagami za pridobitev poslovnih prostorov, ter vsemi deležniki, ki so ključni za izvedbo predmetnega projekta. Poudarjam, da bomo tudi v prihodnje strmeli k čimprejšnji realizaciji projekta oz. zagotovitvi poslovnih prostorov, s katerimi bo zaposlenim zagotovljeno kvalitetnejše delovno okolje in posledično temu doseganje boljših rezultatov.«


Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-24/2023/1
Datum: 22. 5. 2023

Prejšnji ŽIVELA 1. IN 2. MAJ, PRAZNIK DELA! – VOŠČILO SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE OB MEDNARODNEM PRAZNIKU DELA
Naslednji Solidarnostna pomoč v primeru elementarne (naravne) nesreče - obvestilo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član