Splošne novice
Spremembe Zakona o organiziranosti in delu v policiji - obvestilo

Spremembe Zakona o organiziranosti in delu v policiji - obvestilo

Spoštovane članice in člani,

obveščamo vas, da je bila 7. 11. 2022, v uradnem listu RS št. 141, objavljena sprememba ZODPol-a. Bistvo te spremembe je, da je vzpostavila zakonsko podlago za pridobitev poklicne nacionalne kvalifikacije Policist (NPK). Sprememba predmetnega zakona začne veljati 22. 11. 2022 in bo podlaga za vse nadaljnje korake na tej poti.

Z dokončno uvedbo NPK-ja in po pridobitvi ustreznega certifikata s strani zaposlenega bo tako znotraj sistema policije možno zasesti tudi delovna mesta, za katera se zahteva najmanj višja strokovna izobrazba. Na nek način bo torej NPK »izenačen« z višješolsko izobrazbo, saj bo zaposlenim s pridobljenim certifikatom omogočal tudi napredovanje v nazive in plačne razrede. Konkretna delovna mesta, ki jih lahko zasedejo zaposleni, ki bodo pridobili certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, pa se bodo določila v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v policiji, in sicer najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi teh zakonskih sprememb.

Kljub vsemu pa dodajamo, da je pridobljena višja strokovna izobrazba za poklic policista javno veljavna in je priznana lahko tudi v primeru zaposlitve drugje, torej izven policije oziroma pri drugih delodajalcih. Prav tako pa omogoča tudi nadaljevanja študija na določenih visokih strokovnih šolah, kot je npr. FVV. Sistem NPK in pridobljen certifikat pa bo veljal zgolj in samo znotraj sistema policije, vključno z vsemi pravicami, ki izhajajo iz tega.

Nosilec aktivnosti povezanih z uvedbo NPK-ja je Center za poklicno izobraževanje, kjer je oblikovana tudi posebna delovna skupina.

Po končanem delu te delovne skupine in opravljeni potrditvi s strani MNZ-ja in policije vas bomo o vsebini končnih odločitev obvestili, ni pa za pričakovati, da bo zadeva speljana in rešena čez noč, saj tovrstni postopki žal rabijo svoj čas.

Obenem je bilo s to zadnjo spremembo za vse tiste policiste, ki so bili premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, določeno, da morajo le-to pridobiti najkasneje do 1. januarja 2026 (podaljšan rok) ali pa certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist.

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.

Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3643/OBC-48/2022/1
Datum: 21. 11. 2022

Prejšnji OBVESTILO O ZAKLJUČKU ZBIRANJA PRIJAV NA BOŽIČKOVO KARAVANO 2022
Naslednji Spletni vprašalnik »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje« – obvestilo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
AVTODELI MARKOVIČ D.O.O.
Avtomobilizem
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
ADDIKO BANK D.D.
Bančništvo
Čistilnica Žajfa
Storitve
APARTMAJI MOJCA
Turizem
Optika Aleksandra, INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
Lepota in zdravje
GALERIJA PARKETA D.O.O.
Trgovina
Turistična kmetija Frank - Ozmec
Turizem
KOROŠKA PERUTNINA - HERMINE WECH
Gostinstvo
Hotel Mangart Bovec
Turizem
Postani naš član!

Postani član