Splošne novice
Spletni vprašalnik »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje« – obvestilo

Spletni vprašalnik »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje« – obvestilo

Spoštovane članice in člani,

s strani vodstva policije smo bili v petek, 18. 11. 2022, obveščeni, da je bil preko direktorjev PU Celje, PU Koper, PU Ljubljana, PU Maribor, PU Murska Sobota in PU Novo mesto, zaposlenim na katere se nanašajo organizacijske in kadrovske prilagoditve delovanja policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje, posredovan tudi spletni vprašalnik »Poizvedba o željah premestitev po vstopu Hrvaške v schengensko območje«.

Tovrstni vprašalnik je primarno namenjen uslužbencem policije, ki zasedajo delovna mesta v enotah (SVDM PP, SMK PP, PMP), za katera je predvidena ukinitev ali drugačna organizacija dela. Z navedenim vprašalnikom bo namreč izvedena neposredna poizvedba o morebitnih željah po premestitvah dotičnih zaposlenih, na katere se predvidene prihajajoče spremembe v prvi vrsti tudi nanašajo.

Pri nastajanju je v drugi fazi anketnega vprašalnika sodeloval tudi Sindikat policistov Slovenije, in sicer z namenom, da bo le-ta čimbolj uporaben, pregleden, razumljiv ter bo prinesel ustrezne povratne informacije.

Vsem zaposlenim zato predlagamo, da spletni vprašalnik izpolnijo. V primeru potrebe po pomoči pa se lahko obrnejo neposredno na vodje svojih enot oziroma na člane delovne podskupine za pripravo predloga organizacijske in kadrovske prilagoditve delovanja policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje, ki so v spletnem vprašalniku določeni kot kontaktne osebe za nudenje informacij in pomoči.

Obveščamo vas še, da Sindikat policistov Slovenije, do sedaj ni aktivno sodeloval pri pripravi strategije po vstopu Republike Hrvaške v Schengen, je pa bil 2. 11. 2022, s strani delodajalca povabljen, da predlaga svojega člana v delovno podskupino, ki bo obravnavala kadrovsko prilagoditev za delovanje Policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje. Prvi sestanek se pričakuje nekje do konca meseca novembra 2022.

Glede na to, da bo šlo za eno večjih, če ne celo za največjo premestitev zaposlenih v slovenski policiji, ki lahko vpliva tudi na pravice iz delovnega razmerja, v nadaljevanju pričakujemo bolj tvorno sodelovanje z delodajalcem, saj si verjetno nihče ne želi, da bi ustrezno izšolan ter usposobljen kader, zaradi napačnega postopanja po nepotrebnem odšel iz sistema policije. Nenazadnje zaposlenih močno primanjkuje že sedaj.

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo tudi na elektronski naslov lj@sindikat-policistov.si, kjer jim bomo odgovorili na njihova vprašanja oziroma nudili ostalo potrebno pomoč.


Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-49/2022/1
Datum: 21. 11. 2022
Prejšnji Spremembe Zakona o organiziranosti in delu v policiji - obvestilo
Naslednji 14 let SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
SB EKSTREM d.o.o.
Šport in rekreacija
VILA ZDRAVJA, FREKVENCA D.O.O.
Lepota in zdravje
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
Avto Krka d.o.o.
Avtomobilizem
FITNES SLAVIJA
Šport in rekreacija
Čistilnica Žajfa
Storitve
Autodelta d.o.o.
Avtomobilizem
KOMPAS SHOP D.D.
Trgovina
Optika Aleksandra, INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
Lepota in zdravje
Thermana d.d
Turizem
Postani naš član!

Postani član