Splošne novice
NUJEN POZIV ČLANOM SPS IN VSEM ZAPOSLENIM – DOGOVORI O  POVRAČILU PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ

NUJEN POZIV ČLANOM SPS IN VSEM ZAPOSLENIM – DOGOVORI O POVRAČILU PREVEČ IZPLAČANIH PLAČ

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo se seznanili z dokumentom PU Maribor št. 060-2/2022/40 (3F11-01), z dne 10. 6. 2022, s katerim naročajo vsem NOE in OE, da za obdobje od julija 2021 do vključno aprila 2022 (10 mesecev pred prenehanjem izplačevanja plače v nasprotju s predpisi), ponovno preverijo pravilnost obračunavanja dodatka za izmensko delo in v primeru ugotovljenih napak pripravijo pobote, ter jih dajo v podpis javnim uslužbencem. Kljub temu to obvestilo posredujemo vsem članicam in članom, ter vsem zaposlenim, saj bi lahko do enakega ravnanja prišlo tudi v drugih PE po Sloveniji.

V SPS dopis PU Maribor ocenjujemo kot nezakonit in zavajajoč in takšnemu postopanju vodstva PU ostro nasprotujemo, saj je po našem mnenju v popolnem nasprotju z že ustaljeno sodno prakso glede morebitnih napačnih izplačil. Vrhovno sodišče je v sodbi št. VIII Ips 256/2016 z dne 20.12.2016, namreč že odločilo, da je za zakonitost in skladnost izvrševanja pogodb o zaposlitvi v smislu določb 3. člena ZSPJS prvenstveno odgovoren delodajalec ter da v kolikor delavec ni kakorkoli protipravno prispeval k napačnim izplačilom, delodajalec od njega ne more zahtevati vračila.

V konkretnem primeru pri izplačilih dodatka za izmensko delo ni prišlo do »računalniške ali računske napake«, ki je skladno s sodno prakso edini dopusten razlog na strani delodajalca za vračilo preveč izplačane plače (pa še ta mora biti očitna), ampak je šlo za zavestno izvedeno nepravilnost na strani delodajalca, kar nedvomno dokazuje tudi navedba v dokumentu MNZ št. 109-2/2022/70 (1501-08), z dne 2. 6. 2022, in sicer »da ste z relevantnimi predpisi, ki urejajo področje, seznanjeni, prav tako vam je poznano, da glede upravičenosti do plačila dodatka za izmensko delo poteka delovnopravni spor (kolektivni in individualni), kjer je med drugim sporno tudi, ali se javnim uslužbencem dodatek za izmensko delo (ob izpolnjenih pogojih) pripada do 12. ure dalje (Akt) ali od 14. ure dalje (Kolektivna pogodba za policiste).«. Enako velja tudi za navedbo »Prav tako nam niso poznane okoliščine konkretnih neupravičenih izplačil (zakaj se je ravnalo na takšen način, oziroma zakaj je prišlo do takšne napake), zlasti, ker smo vas s sodno prakso ter načinom obračunavanja dodatka za izmensko delo v identičnih delovnikih kot so navedeni v Poročilu, seznanili (vam odgovorili na vprašanje) v dopisu št. 109-2/2021/21, z dne 3. 2. 2021«. V SPS zato opozarjamo, da je glede na navedbe v dopisu MNZ, kot delodajalec moral in mogel vedeti kaj je izplačal, saj ni šlo za »računalniško ali računsko napako«. Vsekakor je delodajalec dolžan poznati predpise, posledično pa tudi vedeti kakšna plača pripada zaposlenim in tudi ali jo izplačuje v previsokem znesku. V navedenih primerih je tudi pomembno, da zaposleni ne morejo poznati vseh predpisov in so poleg tega v delovnem razmerju v podrejenem položaju (slabotnejša stranka v razmerju do delodajalca). Prav zaradi navedenega lahko morebitna ugotovljena nepravilnost učinkuje le za naprej, saj gre za nezakonito ravnanje delodajalca. V SPS prav tako opozarjamo, da je z določbami 3. in 3.a člena ZSPJS zgolj jasno določena obveznost delodajalca, da delavcu – javnemu uslužbencu izplača razliko plače, za katero je bil le-ta, in sicer zaradi nepravilno določene plače v njegovo škodo oškodovan. Navedeno kaže, da zakonodajalec pri urejanju obveznosti javnega uslužbenca, če je bila neutemeljeno določena in izplačana plača v njegovo korist, ne določa enake obveznosti javnega uslužbenca za vrnitev preveč izplačane plače, saj bi sicer določil smiselno enako, kot je to določeno za delodajalca.

V SPS smo trenutno seznanjeni, da tako postopa le PU Maribor, zato bomo na vodstvo Policije in MNZ naslovili zahtevo, da se dosledno spoštuje veljavna sodna praksa, ki izhaja iz citirane sodbe Vrhovnega sodišča. Prav tako vas seznanjamo, da bomo, v vseh zaznanih primerih preveč izplačanih plač, zaradi nepravilno obračunanega dodatka za izmensko delo delodajalca pozvali, da uporabi institut odpustitve dolga iz sedmega in osmega odstavka 3.a člena ZSPJS.

Zaradi navedenega v SPS vse članice in člane ter vse zaposlene pozivamo, da ne podpisujete nobenih dokumentov s katerimi bi se zavezali k vračilu sredstev iz naslova napačno določene in obračunane plače, saj zaposleni niste imeli nobenega vpliva na pravilnost izračuna plače, odgovornost za pravilnost obračuna pa nosi delodajalec.

V kolikor bo delodajalec v nadaljevanju zoper zaposlene vseeno uveljavljal tožbene zahtevke (glede na sodno prakso, ki je v korist zaposlenim), pa bomo v takšnih primerih nudili brezplačno pravno pomoč vsem članom SPS.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-30/2022/1
Datum: 15. 6. 2022

Prejšnji OPOZORILA PRED ODPOVEDJO DELOVNEGA RAZMERJA NADALJEVANJE ZAKONODAJNEGA POSTOPKA SPREMEMB ZDR-1 - obvestilo članstvu SPS
Naslednji VABILO NA KONCERT POLICIJSKEGA KONCERTA Z MAJO KEVC IN TILNOM LOTRIČEM
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član