Splošne novice
NAPOVED PROTESTNEGA SHODA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA DNE 7. 12. 2023 - obvestilo članstvu SPS

NAPOVED PROTESTNEGA SHODA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA DNE 7. 12. 2023 - obvestilo članstvu SPS

 

Obveščamo vas, da pozdravljamo odločitev Vlade Republike Slovenije, da podpre amandmaje k Zakonu
RS o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (ZIPRS), s katerimi bi med drugim črtali tudi določbo,
ki onemogoča usklajevanje vrednosti plačnih razredov v javnem sektorju v letu 2024. Pričakujemo, da
na podlagi glasovanja sprejeti ZIPRS ne bo vseboval spornega člena.


Ne glede na navedeno pa poudarjamo, da samo črtanje predmetnega člena samo po sebi še ne pomeni,
da bo do uskladitve vrednosti plačnih razredov dejansko prišlo, zato pričakujemo, da bo Vlada
Republike Slovenije nemudoma nadaljevala s pogajanji in sindikatom posredovala svoj predlog glede
usklajevanja vrednosti plačnih razredov v letu 2024, ki bo zagotavljal, da bo vrednotenje delovnih mest
sledilo rasti inflacije in s tem ohranjalo realno vrednost in kupno moč javnih uslužbencev.


Ob tem pričakujemo tudi nadaljevanje in zaključek pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih
plačah in prenovi plačnega sistema.


Skupaj s sindikati iz skupine PSRSJS smo v preteklem tednu napovedali zaostrovanje sindikalnih
aktivnosti za mesec december. Umik 65. člena ZIPRS je nujen, vendar ne zadosten pogoj za to, da do
zaostritve ne bi prišlo.


Zato bomo nadaljevali s pripravami na protestni shod, ki ga nameravamo izvesti v četrtek, 7. 12. 2023
ob 12.00 uri pred poslopjem Vlade Republike Slovenije, v kolikor se pogajanja ne bodo nemudoma
nadaljevala in v kolikor Vlada Republike Slovenije sindikatom ne bo posredovala odgovorov na že
predstavljene zahteve.

Glede nadaljnjih aktivnosti vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav!

Adil Huselja
v.d. predsednika SPS

Prejšnji DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ – SODBA DELOVNEGA SODIŠČA - OBVESTILO ČLANSTVU SPS
Naslednji OBVESTILO O ZAKLJUČKU ZBIRANJA PRIJAV NA BOŽIČKOVO KARAVANO 2023 - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član