Splošne novice
NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA POLICIST/POLICISTKA – OBVESTILO

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA POLICIST/POLICISTKA – OBVESTILO

Spoštovane članice in člani SPS.

Obveščamo vas, da smo glede Nacionalne poklicne kvalifikacije Policist/policistka (v nadaljevanju NPK), konec meseca januarja, na Državni izpitni center, naslovili sledeče vprašanje, in sicer: »do katere faze (komisije, ocenjevalci…) je pripeljan postopek NPK ter kdaj se pričakuje, da bo vse skupaj dejansko zaživelo v praksi, vključno s predvideno prvo izvedbo postopkov za samo pridobitve NPK«.

S strani Državnega izpitnega centra smo prejeli odgovor, da imajo že vpisanega izvajalca za preverjanje in potrjevanje NPK ter podeljene tudi licence članom komisij.

Poleg tega pa je bilo na zadnjem sestanku delovne skupine za organizacijo, implementacijo, spremljanje in obvladovanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK Policist/policistka, ki je potekal, 17. 1. 2024, na Policijski akademiji dogovorjeno tudi, da člani komisij z veljano licenco začnejo s pripravo navodil za izvedbo potrjevanja in pripravo banke nalog za preverjanje.

Zaradi navedenega smo podobno vprašanje poslali tudi vodji delovne skupine na Policijski akademiji. S strani pooblaščenca za stike s sindikatoma smo nato prejeli obvestilo, ki vam ga posredujemo v nadaljevanju:

»obveščam vas, da bo predvidoma 13. 3. 2024 s pričetkom ob 08.00 uri v Policijski akademiji potekal sestanek na temo NPK Policist. Uradno vabilo, ki ga bo podpisal vodja delovne skupine, boste prejeli najkasneje en teden pred predvidenim terminom. Hkrati boste z vabilom prejeli tudi "osnutek dokumenta", ki bo zajemal vse informacije glede tega in bo namenjen vsem enotam. Predvideno je, da boste osnutek dokumenta pregledali in pred sestankom pripravili pripombe/predloge/vprašanja. Na sestanku se bo potem doreklo, kako naprej.

Glede na dejstvo, da je potrebno v zvezi s tem izvesti še vrsto aktivnosti (npr. člani komisij morajo pripraviti banke nalog, itd...) že sedaj lahko ugotovimo, da se bo začel NPK dejansko izvajati najhitreje npr. s 1. 6. 2024 oz. bolj verjetneje po poletnih počitnicah.«

Z vsebino sestanka in vsemi nadaljnjimi aktivnostmi na tem področju vas bomo tudi v prihodnje sprotno ter pravočasno obveščali.

Z odličnimi pozdravi.


Številka: 3643/OBC-9/2024/1
Datum : 6. 2. 2024
                                                                                                                                                     Sebastjan Korošec
                                                                                                                                                   generalni sekretar SPS
 

Prejšnji Spremenjen način izvajanja pravic do zdravstvenega varstva po ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tiste s statusom vojnih veteranov - obvestilo
Naslednji SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE IN SLO – TOURS ORGANIZIRATA IN VABITA ČLANE SPS NA DVODNEVNI SINDIKALNI IZLET V BANJO LUKO & KOZARO
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član