Splošne novice
Aneksi k pogodbam o zaposlitvi glede dodatnega plačnega razreda – odgovor delodajalca

Aneksi k pogodbam o zaposlitvi glede dodatnega plačnega razreda – odgovor delodajalca

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ!


Obveščamo vas, da smo na podlagi včerajšnje poslane urgence delodajalcu v zvezi sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju Dogovor), da zaposlenim še vedno niso bili izdani in vročeni ustrezni delovno-pravni akti (Aneksi k pogodbam o zaposlitvi, danes, 26. 4. 2023 prejeli naslednji odgovor:

»Vlada Republike Slovenije vedno spoštuje dogovore s socialnimi partnerji in dosledno izpolnjuje svoje obveznosti. Kot ste bili že seznanjeni, so bili v zvezi z izpolnitvijo 2. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) sprejeti:
- Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije (št. 0100-5/2023/2 (1503-07) z dne 6. 4. 2023),
- Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (št. 0100-4/2023/2 z dne 7. 4. 2023) ter
- Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve (št. 0100-6/2023/2 (1503-07) z dne 6. 4. 2023.

Vsi akti veljajo od. 1. 4. 2023 in kot ste bili že ustno seznanjeni so vsi podatki že vnešeni v kadrovsko evidence, zato bodo plače v vsakem primeru obračunane glede na plačne razrede, določene z Aneksom št. 5 za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 136/22).


Aneksi k pogodbam o zaposlitvi so bili sicer že pripravljeni. Javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve in Inšpektorata za notranje zadeve so bili posredovani 21. 4. 2023, javnim uslužbencem notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave pa 24. in 25. 4. 2023. V skladu z ustaljeno prakso so bili aneksi k pogodbam o zaposlitvi za javne uslužbence policijskih uprav 26. 4. 2023 posredovani policijskim upravam, ki bodo anekse natisnile in jih v naslednjih dneh vročile javnim uslužbencem.Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generealni sekretar SPS

Številka: 3353/OBC-23/2023/1
Datum: 26. 4. 2023

Prejšnji Aneksi k pogodbam o zaposlitvi glede dodatnega plačnega razreda - obvestilo članstvu
Naslednji ŽIVELA 1. IN 2. MAJ, PRAZNIK DELA! – VOŠČILO SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE OB MEDNARODNEM PRAZNIKU DELA
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član