Rezultati iskanja
Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.
Novice

Bi želeli videti še preostalo vsebino za člane? - Prijavite se tukaj!

Zadnji dvigi plač posameznim plačnim skupinam v javnem sektorju –  obvestilo članstvu SPS
Suzana DRAŠLER
/ Categories: Novice, Novice za člane

Zadnji dvigi plač posameznim plačnim skupinam v javnem sektorju – obvestilo članstvu SPS

Spoštovane članice in člani,

v zadnjem obdobju so določenim plačnim skupinam v javnem sektorju (zdravniki in
zobozdravniki, pomočnice vzgojiteljic, sodniki in tožilci) na takšen ali drugačen način obljubili
stalen ali začasen dvig plač. Glede na to, da predmetni dogovori še niso bili potrjeni na vladi,
posledično ne poznamo niti njihove vsebine, ker še niso bili nikjer objavljeni, saj so bili
sporazumi šele parafirani. Zato tudi ni znano ali gre za enkratni dvig ali dvig, ki se bo
realiziral v daljšem časovnem obdobju oziroma bo višje izplačilo veljalo samo v določenem
časovnem obdobju.


Očitno pa je, da bo v kratkem prišlo do začetka večje prenove oziroma celo reforme
celotnega plačnega sistema, ki trenutno velja. Nenazadnje je bilo že večkrat tudi v medijih
objavljeno, da se bo šlo v posamezne stebre. Dodatni pospešek bo temu verjetno dodala
tudi nova višina minimalne plače, za katero se pričakuje, da bo njen dvig največji doslej.
Nenazadnje bo v kratkem tudi objavljena.


V skladu z danimi zavezami naj bi vlada v kratkem sindikatom javnega sektorja tudi
predstavila izhodišča za prenovo plačnega sistema.


Glede na vse napisano je torej dejstvo, da je očitno trenutni plačni sistem mrtev. Je pa za
kakršnakoli pogajanja in vstop v konflikt še prezgodaj, saj je potrebno da so najprej
objavljeni vsi potrebni podatki (minimalna plača za leto 2023, izhodišča za prenovo plačnega
sistema, objavljeni sklenjeni sporazumi z zdravniki in zobozdravniki, pomočnicami
vzgojiteljic, sodniki in tožilci…).


Šele na podlagi vseh teh podatkov in nekaterih ostalih dejstev je možno pristopiti k pripravi
nadaljnje strategije, predlogov, zahtev….


Je pa neizpodbitno dejstvo, da s tem ko se plače iz V. tarifnega razreda približujejo oziroma
skoraj že posegajo v VI. tarifni razred, potrebno imeti v mislih, da bo potreben najprej dvig
plač tudi v vseh ostalih plačnih skupinah na V. stopnji, potem pa tudi na vseh ostalih
delovnih mestih, kjer se zahteva VI., VII. ali višja stopnja izobrazbe.


So pa vsi dvigi plač brezpredmetni, in sicer v kolikor jih bo nova višina minimalne plače v
celoti pojedla in bodo zaposleni ostali na istem, kar je pa žal dokaj verjetno.


Zato je očitno, da je na tej točki prišlo do popolnega kolapsa plačnega sistema, kar pomeni,
da skoraj ni več druge alternative kot ta, da se postavi ponovna razmerja med posameznimi
plačnimi skupinami. Seveda pa je pri tem potrebno nujno upoštevati še dejstvo, da morajo
tudi najnižje plačani javni uslužbenci, že na začetku svoje karierne poti, prejeti takšno plačo,
ki bo enaka najmanj višini minimalne plače. Popolnoma je namreč nesprejemljivo tudi to, da
prihaja do tega, da posamezni javni uslužbenci, niti do konca svoje kariere, ne morejo
napredovati do te mere oziroma tistega plačnega razreda, da bi prejeli minimalno plačo brez
kakršnegakoli dodatnega doplačila. V to skupino pa že kar nekaj časa povsem neupravičeno
sodijo tudi skoraj vsi uslužbenci iz plačne skupine J, ki večinoma zagotavljajo podporne
naloge za nemoteno delovanje celotnega sistema javnega sektorja in so zato nepogrešljivi.
Dogaja se celo obratno, in sicer da je vedno več izhodiščnih plačnih razredov, posameznih
delovnih mest, pod minimalno plačo, kar je konec koncev skregano z zdravo pametjo in
pomeni popolno demotivacijo.


Zato vam na tem mestu zagotavljamo, da bomo stanje spremljali, po pridobitvi vseh
potrebnih podatkov pa tudi ustrezno ukrepali.


Zagotovo se pa bomo pri tem držali načela »ne z glavo skozi zid«, saj so preuranjene
odločitve večkrat nepremišljene in praviloma ne prinesejo večjega končnega uspeha.
Nenazadnje nezadovoljstvo zaposlenih ter sindikatov, zaradi zadnjih potez vlade, ni vzklilo
samo v Policiji, MNZ in IRSNZ ampak skoraj v celotni javni upravi, zaradi česar se bo že v
kratkem zagotovo začel izvajati skupen sindikalni pritisk, in sicer na centralni ravni, kar lahko
na koncu pripelje tudi do vseh možnih sindikalnih aktivnosti, ki se bodo stopnjevale, z
namenom dosega končnega cilja.


V zadnjem tednu ste številni klicali ali drugače kontaktirali regionalne predstavnike ali
kogarkoli izmed nas v vodstvu Sindikata policistov Slovenije. Nekateri ste bili kritični ali celo
jezni, drugi pa ste korektno zastavili vprašanja in od nas zahtevali odgovore, zakaj smo »tiho
in zakaj se mi ne potegnemo za vas«. Očitki so po našem mnenju za sedaj neopravičeni, saj
se bomo odzvali takoj, ko bomo razpolagali z vsemi preverljivimi dejstvi in okoliščinami.
Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS

Številka: 3643/OBC-3/2023/1
Datum : 11. 1. 2023

Previous Article PRAZNIČNO VOŠČILO
Next Article Zahteve Sindikata policistov Slovenije po vzpostavitvi kariernega sistema v Policiji ter zvišanju plač vsem zaposlenim v Policiji, IRSNZ in MNZ
Print
73 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.
Postani naš član!

Registracija