Rezultati iskanja
Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.
Novice

Bi želeli videti še preostalo vsebino za člane? - Prijavite se tukaj!

Varnostna grožnja v EU:  Vlada Republike Slovenije v konflikt z lastno policijo in vojsko!
Suzana DRAŠLER
/ Categories: Novice, Splošne novice

Varnostna grožnja v EU: Vlada Republike Slovenije v konflikt z lastno policijo in vojsko!

 

 

V Republiki Sloveniji na ravni javnega sektorja potekajo intenzivna pogajanja za prenovo plačnega sistema, katerega prvi cilj naj bi bila odprava plačnih nesorazmerij nastalih v osnovnih plačah po letu 2018. Na pogajanjih v ponedeljek, 10. junija 2024, pa smo predstavniki sindikatov v policiji in vojski doživeli nesprejemljivo in ponižujočo potezo vladne strani, ki je nekaterim drugim (primerljivim) poklicnim skupinam in skupinam pooblaščenih uradnih oseb ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno tehničnim delavcem.

Ta dejanja vlade jasno kažejo, da Vlada Republike Slovenije namenoma krši veljavna pravila in kriterije, ki veljajo za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede ter popolnoma zanemarja zahtevnost, odgovornost ter prepovedi in omejitve, ki izhajajo iz dela policistov in vojakov ter delno tudi iz dela strokovno tehničnega kadra in jih tako želi povsem razvrednotiti v primerjavi z ostalimi poklici in poklicnimi skupinami v javnem sektorju. Namesto pravične, pravne in strokovne obravnave, kar je temelj pravne države, smo priča podlim političnim interesom, ki uničujejo motivacijo in integriteto naših varuhov reda in stopnjo varnosti – vse to pa ima znake PROTIPRAVNEGA RAVNANJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE.
Vlada Republike Slovenije v času zaostrenih varnostnih razmer s svojo neodgovorno in zavržno politiko ignorira policiste in vojake, ki smo ključni subjekt na področju notranje varnosti in obrambe države, kar po našem mnenju neposredno prispeva k ogrožanju varnosti prebivalcev Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije to izvršuje tako, da zavestno in naklepno zavira razvoj, zaposlovanje, pravično plačilo ter motiviranost policistov in vojakov za opravljanje njihovega dela, vse z namenom, da bi nas pasivizirala in obvladovala.
Jedrne države EU v notranjo varnost in obrambo vlagajo znatna dodatna sredstva. Kljub temu dejstvu pa Vlada Republike Slovenije počne ravno nasprotno, saj zaradi lastne nekompetentnosti slepo sledi mnenju uradnikov, ki izživljajo svoje frustracije do sistemov notranje varnosti in obrambe, s tem pa sporočajo, da jim varnost države članice EU in njenih prebivalcev ne predstavlja prioritete - pomembnejše so jim lastne koristi!
Ker Vlada Republike Slovenije s svojim nepremišljenim in ponižujočim ravnanjem povzroča vedno večje nezaupanje prebivalcev v pravno državo in neposredno negativno vpliva na posameznikovo občutenje in percepcijo varnosti, nas ne čudi, da smo vse pogosteje priča ustanavljanju t.i. vaških straž in drugih skupin katerih namen je nezakonito prevzemanje nalog policije. Pričakovati je, da bomo zaradi takšnega odnosa lahko kmalu soočeni še z neobvladovanjem migracij, povečanjem števila kaznivih dejanj in vse manjšo operativnostjo policijskih in vojaških enot, kar bo imelo katastrofalne posledice za varnost države in njeno prebivalstvo.

Če se bo takšno ravnanje Vlade Republike Slovenije nadaljevalo, bomo priča še večjemu odlivu kadra iz že tako kadrovsko izčrpanih vrst policije in vojske, saj se mladi za zaposlitev ne odločajo prav iz razloga podvrednotenosti omenjenih poklicnih skupin, česar pa v Policijskem sindikatu Slovenije, Sindikatu policistov Slovenije, Sindikatu ministrstva za obrambo, Sindikatu vojakov Slovenije, Sindikatu varnosti, obrambe, zaščite in družine in Sindikatu pilotov ministrstva za obrambo ne bomo dopustili, ker to ogroža varnost policistov in vojakov in posledično tudi prebivalcev Republike Slovenije.

Zaradi teh nesprejemljivih pogojev so se danes sestali člani organov reprezentativnih sindikatov v policiji. Predstavljeni so jim bili »predlogi« vlade in predlagani ostri ukrepi za dosego ustreznega vrednotenja našega dela.

Ne glede na vladno stališče, da so pogajanja v t.i. drugem plačnem stebru zaključena, reprezentativni sindikati v policiji in vojski vztrajamo pri nadaljevanju pogajanj, dokler delovna mesta policistov, vojakov in strokovno tehničnih delavcev, ki nudijo (specifično) podporo pri izvajanju varnostnih in obrambnih nalog, ne bodo pravično ovrednotena.

Vlada Republike Slovenije z neodgovornim in nespoštljivim ravnanjem do ključnih stebrov varnosti države in državljanov grobo spodkopava stabilnost in varnost naše države, posledično pa tudi varnost drugih držav članic EU. Če Vlada Republike Slovenije ne bo nemudoma spremenila svojega odnosa do poklicnih skupin, ki delujemo na varnostno obrambnem področju, bomo o tej nesprejemljivi situaciji obvestili tudi pristojne institucije EU ter uporabili vse razpoložljive ukrepe za zaščito naših pravic in dostojanstva.

Naša dolžnost je, da zaščitimo integriteto in vrednost našega dela ter zagotavljanje visoke stopnje varnosti vseh prebivalcev Republike Slovenije, s tem pa tudi prebivalcev EU. Žal tega za Vlado Republike Slovenije ni mogoče trditi.Policijski sindikat Slovenije
Rok Cvetko, predsednik

Sindikat policistov Slovenije
Adil Huselja, predsednik

Sindikat ministrstva za obrambo
Marjan Lah, predsednik

Sindikat vojakov Slovenije
Gvido Novak, predsednik

Sindikat varnosti, obrambe, zaščite in družine
Janez Ilnikar

Sindikat pilotov ministrstva za obrambo
Matija Zupančič, predsednik

 

Previous Article Solidarnostna pomoč v primeru elementarne (naravne) nesreče - obvestilo
Next Article Sindikat policistov Slovenije imenoval stavkovni odbor – obvestilo
Print
748 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.
Postani naš član!

Registracija