Rezultati iskanja
Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.
Novice

Bi želeli videti še preostalo vsebino za člane? - Prijavite se tukaj!

UPORABA SLUŽBENEGA MOBILNEGA TELEFONA IN ZAHTEVA PO DOSEGLJIVOSTI ZAPOSLENIH - OBVESTILO ČLANSTVU SPS
Suzana DRAŠLER
/ Categories: Novice, Novice za člane

UPORABA SLUŽBENEGA MOBILNEGA TELEFONA IN ZAHTEVA PO DOSEGLJIVOSTI ZAPOSLENIH - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Spoštovani člani in članice.

Obveščamo vas, da smo preko pooblaščenca na vodstvo policije podali Zahtevo za dodatna pojasnila in vzpostavitev ustreznega stanja glede stalne dosegljivosti in odzivnosti zaposlenih, ki imajo dodeljeno opremo za mobilno telefonijo (mobilne telefone), in sicer:

Na Sindikat policistov Slovenije se je, v zadnjem času, z zahtevami po ureditvi nastalega stanja, obrnilo nekaj zaposlenih, ki imajo dodeljeno opremo za mobilno telefonijo, in sicer službene mobilne telefone. Skupno vsem tem zaposlenim je to, da delodajalec od njih zahteva, da so na mobilni telefon dosegljivi 24 ur na dan, torej tudi v svojem prostem času. Nemalokrat pa se zgodi tudi to, da se zaposlenim, ob »interventnem« klicu odredi še takojšen prihod na delo zaradi opravljanja nekih nujnih službenih nalog oziroma obveznosti in to kljub temu da jim predhodno ni bila odrejena pripravljenost za delo. Sodu pa je izbilo dno, ko so bili posamezni zaposleni opozorjeni na to, da s tem ko se v svojem prostem času ne oglasijo na službeni mobilni telefon, kršijo sklenjeno pogodbo o zaposliti, zaradi česar so lahko podvrženi tudi disciplinskim postopkom in ostalim ukrepom delodajalca.

Pri preverjanju zadeve je bilo ugotovljeno, da je iz leta v leto vedno več uslužbencev, ki jim je v stalno uporabo dodeljen službeni mobilni telefon, bodisi iz razloga vodenja NOE, sektorja, oddelka oziroma skupine, opravljanja čezmejnih operacij, kontakta s TVO, delovanja v enoti na sklic – PPE, itd.

V povezavi z navedbami zaposlenih je bil pregledan in proučen interni akt delodajalca, in sicer Navodilo o dodeljevanju in uporabi opreme za mobilno komuniciranje in storitvah mobilne telefonije ter delovno pravna zakonodaja, ki velja za javne uslužbence.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je poseganje v prosti čas javnih uslužbencev, z zahtevo po stalni 24 urni dosegljivosti na službeni mobilni telefon, z namenom opravljanja službenih nalog ter obveznosti in odrejanju takojšnjega prihoda na delo dopusten zgolj in samo ob predhodno odrejeni pripravljenosti za delo. Še toliko bolj nedopustni pa so kakršnikoli pritiski na zaposlene, in sicer v smislu, da bodo zaradi ne odziva (ne oglašanja) na klice, ki jih prejmejo na službeni mobilni telefon, v svojem prostem času, podvrženi celo disciplinskim postopkom in drugim ukrepom s strani delodajalca.


Nenazadnje se s takimi klici posega tudi v pravico javnega uslužbenca do nemotenega počitka med enim in drugim delovnim dnevom oziroma pravico do ustreznega tedenskega počitka, ki sta oba tudi zakonsko določena ter predpisana, zaradi česar ju mora posledično delodajalec tudi zagotavljati na ustrezen način. V opisanih primerih pa delodajalec ravna celo obratno.

Na podlagi napisanega zato zahtevamo dodatna pojasnila zakaj prihaja do takih situacij, obenem pa na delodajalca apeliramo, da vzpostavi ustrezno zakonsko dopustno stanje na tem področju ter takoj preneha z grožnjami po uvedbi disciplinskih postopkov in drugih ukrepov, v primeru, da zaposleni niso odzivni na službeni mobilni telefon 24 ur na dan, razen seveda v primeru, ko jim je odrejen institut pripravljenosti za delo.

Z navedeno zahtevo, ki naslavlja tudi določbe 22.e in 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste ter sočasno podanim apelom, želimo vse odgovorne spodbuditi k takojšnjemu sprejetju vseh ukrepov, da bodo zaposlenim zagotovljene vse pravice, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in sklenjenega delovnega razmerja. Obenem pričakujemo, da se bo k reševanju navedene problematike pristopilo nemudoma.

Na podlagi vsega napisanega smo prepričani, da je naša zahteva utemeljena, zaradi česar pričakujemo, da se bo tudi ustrezno obravnavala.

3. 2. 2023 smo s strani policije prejeli obsežen odgovor. Vsled navedenega ga objavljamo v celoti, in sicer kot prilogo tega obvestila, saj bi zaradi kakršnegakoli krajšanja odgovora kaj hitro lahko prišlo do tega, da bi bila vsa stvar vzeta iz konteksta, kar pa si nikakor ne želimo.

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-7/2023/1
Datum: 3. 2. 2023


Previous Article ODGOVOR NA NAŠ PREDLOG GLEDE PRILAGODITVE IZOBRAŽEVANJA NA VPŠ - OBVESTILO ČLANSTVU SPS
Next Article Izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju - obvestilo članstvu sps
Print
179 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.
Postani naš član!

Registracija