Rezultati iskanja
Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.
Novice

Bi želeli videti še preostalo vsebino za člane? - Prijavite se tukaj!

Solidarnostna pomoč v primeru elementarne (naravne) nesreče - obvestilo
Suzana DRAŠLER
/ Categories: Novice, Splošne novice

Solidarnostna pomoč v primeru elementarne (naravne) nesreče - obvestilo

Spoštovane kolegice in kolegi!


V preteklem tednu smo v številnih krajih po državi bili priča ekstremnim vremenskim razmeram,
zaradi katerih je prišlo do naravnih nesreč, ki so posledica poplav, toče in zemeljskih plazov. Očitno
je, da se uresničujejo napovedi strokovnjakov in da je pred nami obdobje, ko zaradi visokih
temperatur lahko (pogosteje) pričakujemo še več nevihtnih oblakov in posledic neurij.


Zato vas želimo opozoriti na pravico do izplačila solidarnostne pomoči, ki jo omogoča Kolektivna
pogodba za negospodarske dejavnosti in jo je v tem primeru dolžan izplačati delodajalec.
Pravno podlago za izplačilo solidarnostne pomoči predstavlja 4. alineja, 4. točke, 40. člena Kolektivne
pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki določa, da delavcu pripada solidarnostna pomoč tudi v
primeru elementarne nesreče.


Pri tem dodajamo še, da je Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije
med drugim že zavzela tudi stališče, da je potrebno kljub dejstvu, da javni uslužbenec ni lastnik
nepremičnine, pri odločanju o solidarnostni pomoči upoštevati tudi socialno in bivanjsko stisko
javnega uslužbenca med katere sodi tudi poškodovanje ali uničenje hiše oziroma stanovanja v
katerem javni uslužbenec dejansko biva in to ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je
nastala škoda, saj namen solidarnostne pomoči ni kompenzacija materialne škode, ki doleti oziroma
je nastala posameznemu javnemu uslužbencu ampak je namenjena temu, da le-ta lažje premosti
težave, ki niso nastale po njegovi volji.


Solidarnostna pomoč po četrti alineji, 4. točke, 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti je tako vezana na s kolektivno pogodbo določen dogodek in se izplača z namenom, da
delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati
delavcu solidarnostno pomoč, ki znaša od 1. 1. 2024 dalje 696,27 EUR. Članom Sindikata policistov
Slovenije pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.


Pri tem izpostavljamo, da v primeru požara ali naravnih nesreč, kot jih določajo predpisi s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ni omejitve glede višine plače, kar pomeni da so do
solidarnostne pomoči upravičeni vsi.


Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži reprezentativni sindikat, in sicer na predlog člana, v
roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
Na podlagi preteklih izkušenj predlagamo, da zahtevo podate čim prej oziroma ob podaji zahtevka na
zavarovalnico, da ne zamudite 60-dnevnega roka.


V primeru, da boste zaradi posledic naravne ujme utrpeli premoženjsko škodo se obrnite na
vašega regionalnega predstavnika, da vam posreduje obrazec oziroma pomaga pri podaji zahteve
za izplačilo solidarnostne pomoči za člana reprezentativnega sindikata.


Upamo, da v prihajajočem obdobju ne boste utrpeli premoženjske škode zaradi posledic neurij, če
pa že boste, pa vam želimo s tem obvestilom sporočiti, da smo tudi v teh primerih z vami in da vam
bomo pomagali po naših najboljših močeh.


Lep pozdrav in vse dobro!


Številka: 1958/PRED-75/2024/1                                                                                            Adil Huselja
Datum: 10. 6. 2024                                                                                                             predsednik SPS

Previous Article Kadrovska pomoč NOE GPU policijskim upravam – nestrinjanje, opozorilo in pobuda
Next Article Varnostna grožnja v EU: Vlada Republike Slovenije v konflikt z lastno policijo in vojsko!
Print
90 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.
Postani naš član!

Registracija