Rezultati iskanja
Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.
Novice

Bi želeli videti še preostalo vsebino za člane? - Prijavite se tukaj!

POTEK POGAJANJ V JS IN PREDLOG ZA VIŠJI REGRES - OBVESTILO ČLANSTVU SPS
Suzana DRAŠLER
/ Categories: Novice, Splošne novice

POTEK POGAJANJ V JS IN PREDLOG ZA VIŠJI REGRES - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Spoštovane članice in člani.

Obveščamo vas, da se Sindikat policistov Slovenije (SPS) redno udeležuje centralnih pogajanj z Vlado RS zaradi odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah in reforme plačnega sistema v javnem sektorju in pri tem sodeluje v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS).

V SPS ugotavljamo, da je bil rok, za dogovor o rešitvah glede odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, določen do 30. 6. 2023, kar po našem mnenju ni izvedljivo, in glede na dejstvo, da v okviru PSRSJ ugotavljamo, da vladna stran svojega predloga odprave nesorazmerij v osnovnih plačah še vedno ni predstavila in prav tako je za reformo plačnega sistema usklajeno zelo malo stvari.

V luči navedenega smo v PSRSJS pripravili izjavo za javnost, ki vam jo posredujemo v celoti v nadaljevanju:


»V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS) od vlade pričakujemo, da se bo na jutrišnjih pogajanjih s sindikati javnega sektorja opredelila do sindikalnega predloga odprave nesorazmerij v osnovnih plačah in končno predstavila svoj predlog. S tem bo vlada tudi omogočila nadaljevanje pogajanj skladno z oktobrskim dogovorom, po katerem naj bi pogajanja o spremembi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah potekala vzporedno, kar se trenutno zaradi zamud na strani vlade ne dogaja.


Že več mesecev poudarjamo, da sta sprememba sistema plač v javnem sektorju in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah zelo povezani, zato smo tudi vztrajali, da oba procesa potekata hkrati. Ker vladna stran svojega predloga odprave nesorazmerij v osnovnih plačah do danes še ni predstavila, smo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sprejeli odločitev, da se ne bomo udeleževali sej delovne skupine, ki naj bi na delovni ravni obravnavala predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, dokler vlada ne bo začela spoštovati dogovorjenega načina dela in pogajanj o obeh vsebinah voditi vzporedno kot enakovredna elementa plačne reforme. Za veliko večino sindikatov javnega sektorja tako vsebine, ki jih obravnava delovna skupina, ostajajo neusklajene.


Ob tem ugotavljamo, da zamude pri razreševanju nakopičenih težav v javnem sektorju, vključno z odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, že sprožajo vedno večje nezadovoljstvo med javnimi uslužbenci, nekateri sindikati pa so že napovedali tudi zaostrovanje stavkovnih aktivnosti. Gre za pričakovane reakcije sindikatov, ki so bili v času prejšnje vlade in v preteklega pol leta priča sklepanju parcialnih dogovorov z nekaterimi sindikati, s katerimi je v določenem obsegu že bila dogovorjena odprava plačnih nesorazmerij, medtem ko velikemu delu javnega sektorja predlog odprave plačnih nesorazmerij sploh še ni bil predstavljen. Hkrati vedno večji problem tudi za javne uslužbence predstavlja visoka inflacija in uravnilovka kot posledica minimalne plače, zato je pričakovati, da bodo, v kolikor napredka pri dogovarjanju o odpravi plačnih nesorazmerij v relativno kratkem času ne bo, svoje aktivnosti zaostrili tudi drugi sindikati javnega sektorja.

V okviru vladne strani že več mesecev deluje medresorska delovna skupina za pripravo predloga odprave plačnih nesorazmerij. Časa za pripravo predloga je bilo več kot dovolj. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je svoje predloge podala. Zdaj je čas, da vlada s svojimi dejanji pokaže, ali z zavezami, ki jih je dala javnim uslužbencem, misli resno.«
Obveščamo vas tudi, da je bilo s strani PSRSJS podan predlog za izplačilo višjega regresa za letni dopust v letu 2023 za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2023 prejemali osnovno plačo:

- do vključno 26. plačnega razreda, 1.503,36 eurov neto,
- od 27. do vključno 35. plačnega razreda 1.453,36 eurov neto,
- od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.403,36 eurov neto,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.303,36 eurov neto,
- za 51. in višji plačni razred 1.203,36 eurov neto.

Vlada je na pogajanjih večkrat zavrnila uvrstitev točke o regresu na dnevi red, prav tako pa iz današnjega vabila, vodje vladne pogajalske skupine, ministrice Sanje Ajanović Hovnik, na pogajanja za 29. 5. 2023 izhaja, da na dnevni red pogajanj ta tematika ponovno ni uvrščena.
Prav tako opozarjamo, da se je Vlada RS s sklenitvijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 zavezala, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad. Pri tem ugotavljamo, da vladna stran že izvaja aktivnosti za realizacijo zavez, razen za ureditev kariernega sistema v Policiji, saj ker še niti ni imenovala vladne pogajalske skupine za ureditev in vzpostavitev kariernega sistema v Policiji.V SPS se z načinom vodenja pogajalskega procesa in (ne)odzivanja Vlade RS na legitimne predloge sindikalnih central, ne moremo strinjati, pri čemer ugotavljamo, da se vse več sindikatov odloča za izražanje nezadovoljstva s stopnjevanjem sindikalnih aktivnosti. V kolikor napredka pri dogovarjanju o odpravi plačnih nesorazmerij, ostalih predlogih, ter začetku pogajanj za vzpostavitev kariernega sistema v relativno kratkem času ne bo, bomo razmislili o začetku zaostrovanja sindikalnih aktivnosti.

O vseh načrtovanih aktivnostih vas bomo pravočasno obveščali.
Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3643/OBC-26/2023/1
Datum: 26. 5. 2023

Previous Article Solidarnostna pomoč v primeru elementarne (naravne) nesreče - obvestilo
Next Article ŠOLSKI KATALOG OFFICE & MORE - UGODNOST ZA ČLANE SPS
Print
311 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.
Postani naš član!

Registracija