Rezultati iskanja
Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.
Novice

Bi želeli videti še preostalo vsebino za člane? - Prijavite se tukaj!

ODGOVOR NA NAŠ PREDLOG GLEDE PRILAGODITVE IZOBRAŽEVANJA NA VPŠ - OBVESTILO ČLANSTVU SPS
Suzana DRAŠLER
/ Categories: Novice, Novice za člane

ODGOVOR NA NAŠ PREDLOG GLEDE PRILAGODITVE IZOBRAŽEVANJA NA VPŠ - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Spoštovane članice in člani.

Zaradi vseh težav, dilem in bojazni, ki so jih v zadnjem času izpostavili policisti ter policisti NDM (predvsem po vstopu Hrvaške v Schengen), ki morajo v bližnji prihodnosti še pridobiti VI. stopnjo izobrazbe na VPŠ, in sicer za opravljanje poklica policista ter ob dejstvu, da postopek glede uvedbe NPK še ni pripeljan do točke, kjer bi se lahko začel izvajati, niti niso znani še kriteriji ter končni vstopni pogoji, vedno več zaposlenih pa šolanje iz takšnih ali drugačnih razlogov zavrača, smo podali predlog za določeno prilagoditev izobraževanja, ki se za to kategorijo zaposlenih izvaja v okviru izrednega študija na VPŠ.

Zaradi večkratnega noveliranja zakonskih določb (110. čl. ZODPol), spreminjajočih se pojasnil in obrazložitev UOK MNZ ter drugih strokovnih služb, in sicer na temo došolanja ter nenazadnje spregleda izobrazbe določenim policistom v letu 2018, smo tokrat prosili za jasen odgovor na naš sledeči predlog, in sicer:

Zaradi določenih socialnih in življenjskih okoliščin zaposlenih, ki morajo še opraviti izobraževanje oziroma došolanje, pa tudi zaradi vodstev enot, ki posledično v tem času ne morejo računati na operativno sposobnost posameznikov, ki na izobraževanje lahko odidejo tudi za 14 dni skupaj, predlagamo, da se dogovori in najde način, da se izobraževanje v čim večji možni meri izvede na daljavo, in sicer podobno kot je to potekalo v času epidemije Covid-a«.

Dodatno smo še pojasnili, da bodoči izredni študentje, ki bodo odšli na VPŠ niso več mladostniki, stari od 20 do 25 let, ampak odrasli ljudje, v večini primerov stari okoli 40 let, nekateri tudi že skoraj 50 let. Zato imajo tudi svoje družinske obveznosti, kredite ter cel kup ostalih zadolžitev in potreb v svojem življenju, zaradi česar bi med drugim z delom (študijem), ki poteka v dopoldanskem času, na koncu meseca, dobili tudi približno 300 € nižje osebne dohodke, kar pomeni, da bi v primerjavi z dohodkom, ki ga prejemajo danes, z odhodom na došolanje lahko celo finančno ogrozili sebe ter svoje bližnje, kar jih še dodatno spravlja v stisko in negotovost.

Hkrati je delo teh istih policistov, ob polovičnem delu v enotah, vezano še na kratke roke in nujne postopke. Tako pri obravnavi prometnih nesreč, urejanju spisov, podaji obdolžilnih predlogov, zasegov vozil, pridržanjih, obravnavi primerov družinskega nasilja ter nenazadnje tudi pri obravnavi KD, ki terja konstantno nadaljnjo obravnavo. V večini teh primerov morajo policisti spise oddati celo takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Posameznik, ki pa odide na izobraževanje, in to kar za 14 dni v kosu, pa teh spisov ne bo mogel zaključiti, če se bo dogodek zgodil zadnji dan pred njegovim naslednjim odhodom na izobraževanje.

Kljub našim prizadevanjem ter podani pobudi očitno stališče Policijske akademije ostaja nespremenjeno, saj menijo, da je trenutni sistem izobraževanja dober, kvaliteten in samo takšen - dosedanji način izvajanja programa na koncu zagotavlja strokovne in profesionalne policiste. Podrobno se lahko s celotno vsebino odgovora seznanite v priloženem dokumentu Policijske akademije.

Obenem pa se očitno ne zavedajo oziroma ne želijo razumeti vašega položaja ter socialnih okoliščin v katerih ste se znašli, večinoma niti ne po svoji krivdi.

Na podlagi informacij, ki jih imamo od vas članov SPS in ostalih zaposlenih, se tako očitno samo mi kot sindikat zavedamo, da boste (pre)nekateri prav zaradi predhodno opisanih težav z delom v policiji zaključili in odšli drugam, saj pod takšnimi pogoji iz objektivnih razlogov enostavno niti ne morete na došolanje, vse več pa vas je tudi takih, ki došolanja niti ne želite več opraviti.

Na podlagi napisanega zato upamo, da v čim krajšem času prejmemo tudi ustrezne odgovore, in sicer glede same uvedbe, vstopnih pogojev in nenazadnje tudi kriterijev za NPK policist, saj je tudi to eden od bistvenih elementov, ki bo vplival na vašo nadaljnjo usodo ter delo v Policiji.

V Sindikatu policistov Slovenije, kljub vsemu, predlagamo, da s svojimi odločitvami počakate, dokler se reševanje kadrovskih vprašanj, povezanih s uslužbenci na schengenski meji, ne zaključi in sistem NPK ne zaživi v praksi.


Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-6/2023/1
Datum: 2. 2. 2023

Previous Article Dodatno pojasnilo glede napotitve določenih skupin policistov NDM na "Praktično usposabljanje policistov za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah (program AD011)" - obvestilo
Next Article UPORABA SLUŽBENEGA MOBILNEGA TELEFONA IN ZAHTEVA PO DOSEGLJIVOSTI ZAPOSLENIH - OBVESTILO ČLANSTVU SPS
Print
189 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.
Postani naš član!

Registracija