Rezultati iskanja
Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.
Novice

Bi želeli videti še preostalo vsebino za člane? - Prijavite se tukaj!

Dodatno pojasnilo glede napotitve določenih skupin policistov NDM na  "Praktično usposabljanje policistov za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah (program AD011)" - obvestilo
Suzana DRAŠLER
/ Categories: Novice, Splošne novice

Dodatno pojasnilo glede napotitve določenih skupin policistov NDM na "Praktično usposabljanje policistov za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah (program AD011)" - obvestilo

Spoštovane članice in člani,

obveščamo vas, da smo 9. 1. 2023, preko pooblaščenca na vodstvo policije, podali sledeče zaprosilo za dodatno pojasnilo glede napotitve policistov NDM na praktično usposabljanje za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah, in sicer:

da smo bili s strani posameznih članov Sindikata policistov Slovenije obveščeni, da delodajalec na »Praktično usposabljanje policistov za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah (program AD011)«, napotuje oziroma je začel s postopki napotitve tudi za vse tiste policiste, ki zasedajo delovna mesta policist SR – NDM in imajo predhodno že končano Srednjo policijsko šolo oziroma 18 mesečno prekvalifikacijo za poklic policista ali drugo enakovredno izobraževanje, s katerim so že v preteklosti pridobili poklic policista na V. stopnji. Prav tako so vsi navedeni, v svoji dosedanji karieri, tudi že samostojno opravljali naloge policista, in sicer kar nekaj let.

Skupno vsem tem policistom pa je, da so sistem policije, iz različnih razlogov, v nekem trenutku zapustili in se vanj vrnili po 30. 6. 2018, ko je bil opravljen prehod iz V. na VI. stopnjo zahtevnosti poklica policista, zaradi česar jih je delodajalec takrat zaposlil na delovno mesto policist SR – NDM, in sicer npr. v CT, CVZ, PPIU ter na posamezne PP itd.

Na podlagi napisanega tako ugotavljamo, da status teh policistov ni popolnoma enak ostalim policistom NDM, ki so končali zgolj in samo »Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje EU in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil« ter še nikoli niso bili na praksi na območnih policijskih postajah, zaradi česar, po našem mnenju, tudi ni nikakršne potrebe po opravljanju prakse za to kategorijo policistov.Dne 12. 1. 2023, smo prejeli odgovor v. d. GDP, ki si ga lahko preberete v nadaljevanju.

»Obveščamo vas, da smo preučili vaše zaprosilo za dodatno pojasnilo glede napotitve policistov NDM na praktično usposabljanje za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah. Pri tem vam podajamo naslednje pojasnilo:

Policistov, ki zasedajo delovna mesta policist SR NDM in so to delovno mesto zasedli s »ponovno zaposlitvijo v policiji«, ni potrebno napotovati na usposabljanje po programu AD011, Praktično usposabljanje policistov za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah. Ti policisti že imajo pridobljen poklic policista. Bodo pa tudi ti policisti predvideni, v kolikor je to njihova želja, za napotitev na izobraževanje.

Prav tako ni potrebno na usposabljanje po programu AD011 napotovati policistov, ki so zaključili Program usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje EU in so na usposabljanje po programu AD011 že bili napoteni.

Pojasnjujemo tudi, da policisti, ki so na dan odhoda iz policije že imeli 15 let delovne dobe, pa na dan uveljavitve akta (30. 6. 2018) niso bili več zaposleni v policiji, ne izpolnjujejo pogoja »spregleda izobrazbe« in zato za njih ne velja 6. odstavek 110. člena ZODPol, kjer piše, da naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, lahko opravljajo tudi policisti s srednjo strokovno izobrazbo, ki imajo na dan uveljavitve akta iz drugega odstavka tega člena najmanj 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije ali pri opravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih (npr. vojaška policija, finančna uprava) in so najmanj tri leta opravljali naloge policije, za katere se zahteva višja strokovna izobrazba v skladu z drugim odstavkom tega člena.«

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec

generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-4/2023/1
Datum: 13. 1. 2023

Previous Article Zahteve Sindikata policistov Slovenije po vzpostavitvi kariernega sistema v Policiji ter zvišanju plač vsem zaposlenim v Policiji, IRSNZ in MNZ
Next Article ODGOVOR NA NAŠ PREDLOG GLEDE PRILAGODITVE IZOBRAŽEVANJA NA VPŠ - OBVESTILO ČLANSTVU SPS
Print
705 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.
Postani naš član!

Registracija