Ugodnosti za naše člane

Telekom Slovenije d.d.

Cigaletova 15 1000 Ljubljana T: 080 8000 M: / E: info@telekom.si S: http://www.telekom.si
Regija: Slovenija
Kategorija: Storitve
Popust v višini: 30%

Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana nudi članom in članicam Sindikata policistov Slovenije:

Ponudbo sestavljajo ugodnosti, ki jih upravičenci lahko koristijo 12 mesecev od vklopa ugodnosti z možnostjo podaljšanja vsako leto. Ugodnost predstavlja 30 % popusta na mesečno naročnino izbranega mobilnega paketa Telekoma Slovenije za nove naročnike oz. 20 % popusta na mesečno naročnino izbranega mobilnega paketa Telekoma Slovenije za obstoječe naročnike.

Vklop ugodnosti Ugodnost je omogočena le zasebnim naročnikom, ki imajo enega izmed naslednjih paketov:  Naj A, Naj B, Naj C  Dostopni Start, Dostopni A, Dostopni B, Dostopni C,  Neodvisni A, Neodvisni B,  Mobilni net A, Mobilni net B, Mobilni net C in Mobilni net Neomejeni. Za vklop ugodnosti je treba izpolniti Vlogo za vklop Ugodnost članstvo in priložiti fotokopijo članske izkaznice ter jo poslati na naslov, ki je zapisan na obrazcu. Obrazec je na voljo na spletni strani www.telekom.si. Pogoj za koriščenje ugodnosti družinskega člana zgoraj navedenih organizacij je isti naslov družinskega člana kot ga ima član organizacije. Za koriščenje ugodnosti je potrebno, da se član društva in družinski član skupaj zglasita v Telekomovem centru, kjer se oba izkažeta z osebnim dokumentom, član društva pa še s člansko izkaznico. Ugodnost lahko koristi tudi ožji družinski član člana društva, kot s.p. S podpisom vloge upravičenec dovoljuje izmenjavo podatkov med Telekomom Slovenije in zgoraj navedenimi organizacijami v namen preverjanja upravičenosti do te ponudbe.

Omenjen popust pri mesečni naročnini mobilnih paketov Telekoma Slovenije se izključuje z vsemi drugimi popusti na mesečno naročnino ter z ostalimi ugodnostmi (ugodnost Poveži in prihrani, ugodnost Otrok, ugodnost Mladi s paketom Naj B in Naj C, ugodnost Penzion s paketom Naj B in Naj C, …) Člani zgoraj navedenih organizacij oz. njihovi ožji družinski člani lahko koristijo ugodnost samo pri eni izmed svojih naročniških številk.

Naročniki mobilnih storitev, ki niso člani zgoraj navedenih organizacij oz. nimajo naročniškega paketa, ki je naveden v seznamu paketov, niso upravičeni do popusta. Po izteku veljavnosti Po izteku veljavnosti ugodnosti se mesečna naročnina mobilnih paketov začne zaračunavati po veljavnem ceniku paketov. Izguba upravičenosti do ugodnosti Naročnik ni več upravičen do ugodnosti v naslednjih primerih:  če opravi menjavo naročnika,  če izstopi iz zgoraj navedenih organizacij,  če se izteče časovna omejitev veljavnosti ponudbe,  če zahteva izklop ugodnosti,  v primeru spremembe paketa, ki ni upravičen do te ugodnosti. Splošna določila Naročnik lahko sklene navedeno posebno ponudbo pod pogoji te prodajne ponudbe od 19. 3. 2019 dalje


Člani Sindikata policistov Slovenije in njihovi družinski člani lahko na Telekomovih centrih, samo v uradnih prodajalnah Telekoma in ne pri posrednikih, ob dokazilu članstva (članska izkaznica SPS).
 

           

Postani naš član!

Postani član