Program aktivnosti

Cilji:

 1. Uveljavitev sistemskega pristopa pri zagotavljanju psihosocialne pomoči članom SPS:
  • izvajanje nalog skladno s programom znotraj SPS,
  • s proaktivnim sodelovanjem z MNZ in GPU vplivati na obstoječi sistem in nadaljnje aktivnosti na tem področju,
  • ustvarjanje pogojev za izvajanje sistemskih ukrepov in povečevanje dostopnosti ukrepov do vseh članov SPS oziroma uslužbencev Policije;
 2. spodbuditev aktivnosti za ustvarjanje pogojev za pridobitev ključnih, delovnih in vodstvenih kompetenc za odpravo dejavnikov stresa in izboljšanje stanja;
 3. spodbuditev članstva za pridobivanje osebnostnih kompetenc, ki pomenijo bolj kvalitetno življenje in bolj uspešno delo;
 4. krepitev občutka pripadnosti in solidarnosti med člani SPS in ostalimi uslužbenci MNZ in Policije.

Vsebina:

 1. Osnovno predavanje "Policijski stres - med teorijo in prakso":
  • regionalni predstavniki in namestniki;
  • člani SPS po PU in NOE;
  • člani SPS, vsi policisti in uslužbenci Policije znotraj PE in NOE;
  • člani SPS in njihovi družinski člani.

 2. Usposabljanje regionalnih predstavnikov SPS in njihovih namestnikov za delo na tem področju:
  • komunikacija in odpravljanje konfliktov;
  • zaznavanje dejavnikov "policijskega stresa";
  • metode za zmanjševanje in odpravljanje "policijskega stresa";
  • nudenje pomoči članom SPS v vlogi sindikalnega zaupnika;
  • vloga koordinatorja med člani SPS, kadroviki/socialnimi delavci na PU in psihologi v projektni skupini in posameznih PU.

 3. Izdelava rubrike psihosocialnega področja - "policijskega stresa" na spletnih straneh SPS:
  • teorija;
  • strokovni članki;
  • diplomske naloge članov SPS in drugih uslužbencev MNZ in Policije, ki se nanašajo na to področje;
  • praktični nasveti;
  • uporabne povezave.

 4. Vzpostavitev sistema nadzora nad tem področjem in spremljanje aktivnosti s proaktivno vlogo zaščite članov SPS:
  • sodelovanje pri izvajanju sistemskih ukrepov, razvijanju novih projektov in instrumentov za delo na tem področju;
  • ocenjevanje ustreznosti sistemskih ukrepov in izdelava predlogov za odpravo problematike in izboljšanja stanja na tem področju;
  • nudenje pomoči strokovnim službam, psihologom v projektni skupini in na posameznih PU;
  • sistemska vloga regionalnih predstavnikov SPS in njihovih namestnikov na PU/NOE ter koordinacija med kadroviki/socialnimi delavci, psihologi v projektni skupini in posameznih PU ter člani SPS.

 5. Razširitev palete psihosocialne pomoči z različnimi aktivnostmi in ugodnostmi:
  • zbiranje podatkov o posameznikih, organizacijah in institucijah, ki delujejo na tem področju;
  • zbiranje podatkov o posameznikih, organizacijah in institucijah, kjer bi lahko člani SPS dobili usluge s področja: športa in rekreacije, zdravstvene nege, zdraviliške dejavnosti, specialističnih zdravstvenih pregledov in diagnostičnih centrov, psihološke podpore in svetovanja, psihiatrije, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki se nanašajo na psihosocialno področje;
  • sklenitev pogodb s posamezniki, organizacijami in institucijami, kjer bi člani lahko koristili tovrstne usluge pod bolj ugodnimi pogoji;
  • zbiranje podatkov in omogočitev uporabe počitniških kapacitet MNZ, Ministrstva za javno upravo, Združenja policistov Slovenije in drugih sorodnih organizacij v Sloveniji in tujini pod bolj ugodnimi pogoji.

 6. Izoblikovanje in predstavitev palete sprostitvenih tehnik na predavanjih, tečajih in delavnicah:
  • predstavitev preventivnih ukrepov in zdravega življenjskega sloga;
  • izoblikovanje pisane palete sprostitvenih tehnik, kjer so v ospredju:
  • dihalne tehnike,
  • meditacija,
  • či gong,
  • EFT (Emotional freedom techniques),
  • joga,
  • avtogeni trening,
  • (postopno) mišično sproščanje,
  • pozitivne afirmacije in vizualizacija.

 7. Srečanja, izobraževanja in delavnice za člane SPS in njihove družinske člane ter ostale uslužbence MNZ in Policije:
  • temeljni stebri zdravja in dobrega počutja (gibanje, prehrana in sproščanje);
  • vseživljenjsko učenje;
  • komunikacija in odpravljanje konfliktov;
  • čustveno opismenjevanje;
  • družinski odnosi;
  • sprostitvene tehnike (točka 6);
  • udejstvovanje po skupinah (člani samostojno, člani skupaj s partnerji, otroci, …).

 8. Analitični pristop k problematiki:
  • sodelovanje v raziskavah, raziskovalnih in drugih projektih, ki se nanašajo na to področje;
  • analiziranje posameznih segmentov tega področja dela ter predstavitev stanja, problematike, ukrepov in aktivnosti pristojnim službam MNZ in Policije ali na strokovnih posvetih in konferencah;
  • organizacija okroglih miz, strokovnih posvetov in konferenc.

 9. Vzpostavitev sistema psihološke pomoči s pomočjo zunanjih strokovnjakov (le v primeru nedelovanja sistema psihološke pomoči v Policiji):
  • sklenitev pogodbe za izvajanje psihološke pomoči in svetovanje;
  • individualni pristop (interventni primeri psihološke intervence in terapije);
  • skupinsko delo (oblikovanje skupin, organizacija srečanj in spremljanje-vodenje skupin).
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
OMEGA ŽIVLJENJE D.O.O. (Fitnes center Bit)
Šport in rekreacija
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
CEMENTNI IZDELKI JUHANT D.O.O.
Dom in vrt
Čistilnica Žajfa
Storitve
Masažni studio Meridiana
Lepota in zdravje
Optika Aleksandra, INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
Lepota in zdravje
DINERS ERSTE CARD
Bančništvo
Turistična kmetija Frank - Ozmec
Turizem
AVTODELI MARKOVIČ D.O.O.
Avtomobilizem
Hotel Mangart Bovec
Turizem
Postani naš član!

Postani član