Program aktivnosti

Cilji:

 1. Uveljavitev sistemskega pristopa pri zagotavljanju psihosocialne pomoči članom SPS:
  • izvajanje nalog skladno s programom znotraj SPS,
  • s proaktivnim sodelovanjem z MNZ in GPU vplivati na obstoječi sistem in nadaljnje aktivnosti na tem področju,
  • ustvarjanje pogojev za izvajanje sistemskih ukrepov in povečevanje dostopnosti ukrepov do vseh članov SPS oziroma uslužbencev Policije;
 2. spodbuditev aktivnosti za ustvarjanje pogojev za pridobitev ključnih, delovnih in vodstvenih kompetenc za odpravo dejavnikov stresa in izboljšanje stanja;
 3. spodbuditev članstva za pridobivanje osebnostnih kompetenc, ki pomenijo bolj kvalitetno življenje in bolj uspešno delo;
 4. krepitev občutka pripadnosti in solidarnosti med člani SPS in ostalimi uslužbenci MNZ in Policije.

Vsebina:

 1. Osnovno predavanje "Policijski stres - med teorijo in prakso":
  • regionalni predstavniki in namestniki;
  • člani SPS po PU in NOE;
  • člani SPS, vsi policisti in uslužbenci Policije znotraj PE in NOE;
  • člani SPS in njihovi družinski člani.

 2. Usposabljanje regionalnih predstavnikov SPS in njihovih namestnikov za delo na tem področju:
  • komunikacija in odpravljanje konfliktov;
  • zaznavanje dejavnikov "policijskega stresa";
  • metode za zmanjševanje in odpravljanje "policijskega stresa";
  • nudenje pomoči članom SPS v vlogi sindikalnega zaupnika;
  • vloga koordinatorja med člani SPS, kadroviki/socialnimi delavci na PU in psihologi v projektni skupini in posameznih PU.

 3. Izdelava rubrike psihosocialnega področja - "policijskega stresa" na spletnih straneh SPS:
  • teorija;
  • strokovni članki;
  • diplomske naloge članov SPS in drugih uslužbencev MNZ in Policije, ki se nanašajo na to področje;
  • praktični nasveti;
  • uporabne povezave.

 4. Vzpostavitev sistema nadzora nad tem področjem in spremljanje aktivnosti s proaktivno vlogo zaščite članov SPS:
  • sodelovanje pri izvajanju sistemskih ukrepov, razvijanju novih projektov in instrumentov za delo na tem področju;
  • ocenjevanje ustreznosti sistemskih ukrepov in izdelava predlogov za odpravo problematike in izboljšanja stanja na tem področju;
  • nudenje pomoči strokovnim službam, psihologom v projektni skupini in na posameznih PU;
  • sistemska vloga regionalnih predstavnikov SPS in njihovih namestnikov na PU/NOE ter koordinacija med kadroviki/socialnimi delavci, psihologi v projektni skupini in posameznih PU ter člani SPS.

 5. Razširitev palete psihosocialne pomoči z različnimi aktivnostmi in ugodnostmi:
  • zbiranje podatkov o posameznikih, organizacijah in institucijah, ki delujejo na tem področju;
  • zbiranje podatkov o posameznikih, organizacijah in institucijah, kjer bi lahko člani SPS dobili usluge s področja: športa in rekreacije, zdravstvene nege, zdraviliške dejavnosti, specialističnih zdravstvenih pregledov in diagnostičnih centrov, psihološke podpore in svetovanja, psihiatrije, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki se nanašajo na psihosocialno področje;
  • sklenitev pogodb s posamezniki, organizacijami in institucijami, kjer bi člani lahko koristili tovrstne usluge pod bolj ugodnimi pogoji;
  • zbiranje podatkov in omogočitev uporabe počitniških kapacitet MNZ, Ministrstva za javno upravo, Združenja policistov Slovenije in drugih sorodnih organizacij v Sloveniji in tujini pod bolj ugodnimi pogoji.

 6. Izoblikovanje in predstavitev palete sprostitvenih tehnik na predavanjih, tečajih in delavnicah:
  • predstavitev preventivnih ukrepov in zdravega življenjskega sloga;
  • izoblikovanje pisane palete sprostitvenih tehnik, kjer so v ospredju:
  • dihalne tehnike,
  • meditacija,
  • či gong,
  • EFT (Emotional freedom techniques),
  • joga,
  • avtogeni trening,
  • (postopno) mišično sproščanje,
  • pozitivne afirmacije in vizualizacija.

 7. Srečanja, izobraževanja in delavnice za člane SPS in njihove družinske člane ter ostale uslužbence MNZ in Policije:
  • temeljni stebri zdravja in dobrega počutja (gibanje, prehrana in sproščanje);
  • vseživljenjsko učenje;
  • komunikacija in odpravljanje konfliktov;
  • čustveno opismenjevanje;
  • družinski odnosi;
  • sprostitvene tehnike (točka 6);
  • udejstvovanje po skupinah (člani samostojno, člani skupaj s partnerji, otroci, …).

 8. Analitični pristop k problematiki:
  • sodelovanje v raziskavah, raziskovalnih in drugih projektih, ki se nanašajo na to področje;
  • analiziranje posameznih segmentov tega področja dela ter predstavitev stanja, problematike, ukrepov in aktivnosti pristojnim službam MNZ in Policije ali na strokovnih posvetih in konferencah;
  • organizacija okroglih miz, strokovnih posvetov in konferenc.

 9. Vzpostavitev sistema psihološke pomoči s pomočjo zunanjih strokovnjakov (le v primeru nedelovanja sistema psihološke pomoči v Policiji):
  • sklenitev pogodbe za izvajanje psihološke pomoči in svetovanje;
  • individualni pristop (interventni primeri psihološke intervence in terapije);
  • skupinsko delo (oblikovanje skupin, organizacija srečanj in spremljanje-vodenje skupin).
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
PROTEINI.SI LESCE
Šport in rekreacija
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
AMZS
Avtomobilizem
Čistilnica Žajfa
Storitve
CASA OASA
Turizem
Optika Aleksandra, INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
Lepota in zdravje
AK GYM , AFKOR D.O.O.
Šport in rekreacija
Turistična kmetija Frank - Ozmec
Turizem
SO d.o.o. SECONDOPTION
Trgovina
Hotel Mangart Bovec
Turizem
Postani naš član!

Postani član