Splošne novice
Zagotavljanje ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih - obvestilo

Zagotavljanje ustrezne temperature zraka v delovnih prostorih - obvestilo

Spoštovane članice in člani,

v Sindikatu policistov Slovenije, veliko truda in časa namenjamo tudi področju varnosti in zdravja pri delu.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, še bolj natančno pa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, določata pogoje glede temperature in kakovosti zraka v delovnih prostorih.
Prav slednji pravilnik določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija.
Z nastopom meteorološkega poletja, ki je tik pred vrati pa se bo pričela dvigovati tudi zunanja temperatura zraka, ki posledično pomeni akumulacijo toplote v objektih, še posebno v času trajanja tako imenovanih »vročinskih valov«, ki so iz leta v leto bolj številni, ekstremni in nenazadnje tudi dolgotrajnejši.
Pozitivna zakonodaja še navaja, da se v primeru, ko se občasno, v delovnih prostorih, pojavljajo temperature višje od 28 stopinj Celzija, delodajalec lahko poslužuje tudi začasnih ukrepov kot so prerazporeditev delovnega časa, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, zagotavljanje ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela ...
Na delodajalca tako apeliramo, da povsod tam, kjer ni možnosti naravnega prezračevanja in je to potrebno, vzpostavi oziroma uredi umetno prezračevanje delovnih prostorov, ki se lahko opravlja tudi s pomočjo klimatske naprave. Nenazadnje klimatska naprava, ki deluje in je redno vzdrževana poleg hlajenja zagotavlja tudi čistejši zrak v prostoru.
Hkrati pa predlagamo še, da se v primeru, če ni možnosti ureditve umetnega prezračevanja prostorov, delavcem z ostalimi ukrepi, zagotovi zdravo delovno okolje.
Tovrstno ukrepanje pa naj velja še zlasti za vse tiste, ki delo opravljajo na terenu oziroma so njihova delovna mesta na prostem, in sicer v smislu da se jih po nepotrebnem ne izpostavlja ekstremnim vremenskim vplivom.

Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3353/OB-3/2022/1
Datum: 27. 5. 2022

Prejšnji PODPORA STAVKI NA RTV SLOVENIJA
Naslednji SPORTEVEREST - vabilo na razprodajo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član