Splošne novice
USTAVNO SODIŠČE ZAČASNO ZADRŽALO IZVAJANJE DOLOČB ZODPOL GLEDE PRENEHANJA POLOŽAJEV V POLICIJI

USTAVNO SODIŠČE ZAČASNO ZADRŽALO IZVAJANJE DOLOČB ZODPOL GLEDE PRENEHANJA POLOŽAJEV V POLICIJI

Spoštovane članice in člani Sindikata policistov Slovenije in vsi zaposleni v Policiji, MNZ in
IRSNZ!

Obveščamo vas, da smo pravkar prejeli Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-823-21-12, s
katerim je do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje drugega do četrtega odstavka
49.a člena in drugega do petega odstavka 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v
Policiji.


Ustavno sodišče je prav tako do končne odločitve zadržalo izvrševanje 42. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list št.
172/21) in vseh sklepov o prenehanju položaja, ki so bili izdani na njegovi podlagi.
Odločitev Ustavnega sodišča v SPS pozdravljamo. Po proučitvi navedenega sklepa vas bomo
o vsebini obvestili naknadno.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

Predsednik SPS

Prejšnji BOŽIČNO - NOVOLETNO VOŠČILO SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE
Naslednji Napotitev na šolanje, došolanje oziroma priznavanje že pridobljene ustrezne izobrazbe ter zaznane težave pri napredovanju - obvestilo članstvu
Postani naš član!

Postani član