Splošne novice
Spremenjen način izvajanja pravic do zdravstvenega varstva po ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja  za tiste s statusom vojnih  veteranov - obvestilo

Spremenjen način izvajanja pravic do zdravstvenega varstva po ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tiste s statusom vojnih veteranov - obvestilo

Spoštovane kolegice in kolegi!

Obveščamo vas, da se je z 31. 12 2023 ukinilo prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s 1. 1 2024 pa se je pa namesto tega uvedel obvezni zdravstveni prispevek (OZP).


V zvezi s tem je bilo nekaj nejasnosti in vprašanj predvsem tistih, ki imate urejen status vojnega veterana in ste do 31. 12. 2023 imeli plačano premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanj iz proračuna Republike Slovenije.


Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je po spremembi zakonodaje za upravičence do zdravstvenega varstva po Zakonu o vojnih invalidih, Zakona o vojnih veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, ukinil predhodni način izvajanja pravic zdravstvenega varstva s plačilom premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.


Zadeva bo na isti (podoben) način urejena tudi v prihodnje. Ministrstvo, pristojno za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, krije obvezni zdravstveni prispevek na podlagi že izdanih odločb o pravici zdravstvenega varstva, iz Proračuna Republike Slovenije.


Na vprašanje v zvezi s tem so na odgovor na Upravni enoti odgovorili in pojasnili, da posamezniki (upravičenci), ne rabite v zvezi s tem napraviti nič. Na Upravno enoto se morate obrniti zgolj v primeru, da bi se zgodila napaka in bi delodajalec »pomotoma« spremenil vaš status delavca, če imate že zagotovljene pravice kritja plačila zdravstvenega prispevka iz proračuna države. Napako boste odkrili tako, če boste na plačilni listi opazili odtegljaj obveznega zdravstvenega prispevka.


Upravičenci, ki ste imeli urejen status vojnih veteranov v preteklosti in plačano premijo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja do 31. 12. 2023, prejemate ali boste prejeli v teh dneh obvestilo upravnih enot, kjer imate stalno bivališče, da vam enakovredne pravice kot pred spremembo, veljajo tudi naprej.


V primeru nejasnosti ali težav, se lahko obrnete tudi na svoje Regionalne predstavnike, ki vam bodo pomagali pri ureditvi zadeve.


S prijaznimi pozdravi.
 

                                                                                                                               Sebastjan Korošec   

                                                                                                                               generalni sekretar

 

 

 

Datum: 30.1.2024


 

Prejšnji Podpora Sindikatu državnih organov Slovenije in zaposlenim na upravnih enotah
Naslednji NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA POLICIST/POLICISTKA – OBVESTILO
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član