Splošne novice
SKUPNA AKCIJA »DAM ZA DOM« – OBVESTILO ČLANSTVU

SKUPNA AKCIJA »DAM ZA DOM« – OBVESTILO ČLANSTVU

Spoštovane kolegice in kolegi!

Dne 6. 8. 2023 smo se s pobudo obrnili na vodstvo policije, IRSNZ In MNZ, da bi upoštevali katastrofalne
posledice naravne ujme, ki je v dveh dneh pred tem prizadela številne kraje in regije v državi. Veseli smo
bili odziva in da so v veliki meri upoštevali vsebino naše pobude, ki so jo posredovali vsem vodjem na
vseh ravneh policije s čimer so številnim olajšali prihode v službo in sploh opravljanje službe glede na
onemogočene in otežene poti med kraji in regijami.


Tokrat se obračamo na vas, da vas seznanimo, da smo dne 31. 8. 2023 potrdili sodelovanje, ki ga še ni
bilo v naši samostojni državi, s ciljem nudenja pomoči našim sodelavkam in sodelavcem, ki so v poplavah
utrpeli večjo premoženjsko škodo.

Povezali smo se z vodstvom Policije, IRSNZ in MNZ ter vsemi stanovskimi organizacijami in združenji:
PSS – Policijskim sindikatom Slovenije Mednarodno policijsko zvezo – IPA Sekcija Slovenija, Zvezo
policijskih in veteranskih društev Sever, Zvezo klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje
zadeva Maksa Perca Slovenije, Društvom kriminalistov Slovenije, Združenjem policijskih šefov Slovenije,
Dobrodelnim društvom Modra družina in Motorističnim klubom Blue Knights Slovenia I. Pri tem
projektu sodelujemo z eno najbolj prepoznavnih človekoljubnih organizacij pri nas Zvezo prijateljev
mladine Slovenije.


Tako kot je v obvestilu zapisano: »Enotni vas vabimo k sodelovanju, da prostovoljno prispevate po
svojih najboljših močeh. Na ta način bomo prizadetim sodelavkam in sodelavcem pomagali obnoviti
tisto, kar je ujma odnesla, in hkrati sporočili, da v teh težkih razmerah niso sami.«


Vabimo vas, da se nam pridružite in skladno s svojimi zmožnostmi prispevate za naše kolegice in kolege,
ki so utrpeli veliko premoženjsko škodo. Prav tako vas vabimo, da informacijo in podatke o zbiranju
finančnih sredstev razširite v svojem krogu in tako prispevate, da za ta skupni projekt, na katerega smo
lahko resnično ponosni, saj nas je dejansko vse povezal v prizadevanju, da pomagamo našim sodelavkam
in sodelavcem. Podrobnosti o možnosti donacije in nakazila humanitarne pomoči so navedene v
skupnem dopisu, ki ga prilagamo našemu obvestilu.


Pokažimo solidarnost, empatijo in pomagajmo drug drugemu. Le z medsebojnim sodelovanjem in
pomočjo drug drugemu bomo lahko posledice silovitih neurij odpravili v čim krajšem času. Predvsem
pa je pomembno, da pokažemo in dokažemo, da nam je mar drug za drugega in da vemo, da tudi v
težavah ne bomo nikoli ostali sami.

Za vaše sodelovanje in podporo pri tej akciji se vam vnaprej zahvaljujemo.

S spoštovanjem!

Adil Huselja
PODPREDSEDNIK SPSŠtevilka: 1958/OBC-44/2023/1
Datum: 31. 8. 2023


PRILOGA: -skupno obvestilo
 

Prejšnji Napadi na policiste ter poziv za zaščito zaposlenih – odgovor delodajalca
Naslednji ŠPORTNO – DRUŽABNA PRIREDITEV SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član