Splošne novice
Sindikat policistov Slovenije odločno nasprotuje prevzemu nalog pravosodnih policistov in projektu Herkules 2,0 – obvestilo članstvu SPS

Sindikat policistov Slovenije odločno nasprotuje prevzemu nalog pravosodnih policistov in projektu Herkules 2,0 – obvestilo članstvu SPS

Obveščamo vas, da smo danes na vodstvo Policije in MNZ naslovili opozorilo v zvezi odločitve vodstva policije o nudenju pomoči policije pri izvrševanju odredb sodišč za privedbe pripornikov iz zaporov v prostore sodišča zaradi izvedbe narokov oziroma glavnih obravnav. Temu odločno nasprotujemo.

Policija se sooča s perečo kadrovsko problematiko na policijskih postajah, pa tudi drugih operativnih in podpornih službah na vseh treh ravneh organiziranosti. To je vzrok za preobremenitve zaposlenih v veliki večini policijskih enot, kar se kaže tako s stopnjo bolniškega staleža kot številom sporazumnih prekinitev pogodb in zapuščanjem policijskih vrst. Lani je bil ta delež več kot trideset odstotkov, trend pa se nadaljuje tudi v tem letu. Povprečna starost uslužbencev policije je visoka, marsikje se približuje ali celo presega petdeset let. Ne moremo razumeti kako teh dejstev odgovorni znotraj Policije in MNZ niso upoštevali.

Ne moremo pa niti razumeti stališč in dalj časa trajajočih tendenc Ministrstva za pravosodje, da te naloge prevali na pleča policistov in Policije navkljub vedenju, da s tem posegajo v temeljne postulate demokratične in pravne države, ki so določeni v Ustavi Republike Slovenije. Policija ne more opravljati nalog, ki so v pristojnosti pravosodja saj bi tako prišlo do prepleta sodne in izvršilne veje oblasti. Razmejitev med pravosodjem in policijo je določena z razlogom in jo je treba upoštevati in spoštovati. Zato prelaganje nalog s področja pravosodja na policijo razumemo kot projekt Herkules 2,0. Policiji je spet naloženo dodatno delo, ne glede na kadrovski primanjkljaj in odgovorno delo pri zagotavljanju varnosti.

Od odgovornih v Policiji in MNZ pričakujemo takojšen odziv in v čim krajšem času določitev termina za sestanek na katerem bi obravnavali to odločitev, saj se z navedenim ne strinjamo. Ravno nasprotno, temu odločno in ostro nasprotujemo.

S spoštovanjem!


Številka:1958/PRED-62/2024/1                                                                                                                 Adil Huselja
Datum: 28. 4. 2024                                                                                                                                 predsednik SPS

Prejšnji Umik nekvalitetnih in podpovprečnih avtomobilskih pnevmatik, ki so po avtomobilskih testih med najslabše ocenjenimi, pri uporabi na cesti pa nevarne - odgovor delodajalca
Naslednji PREDLOG PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA PROSILCEV ZA LETO 2024 – ODGOVOR DELODAJALCA

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član