Splošne novice
Sindikat policistov Slovenije imenoval stavkovni odbor – obvestilo

Sindikat policistov Slovenije imenoval stavkovni odbor – obvestilo

Dne 13. 6. 2024 smo vam posredovali skupno obvestilo, ki smo ga pripravili skupaj s kolegi iz Policijskega sindikata Slovenije in štirih sindikatov iz Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo. Naše skupno stališče je jasno. Ne strinjamo se s pogajalci oziroma predstavniki Vlade Republike Slovenije, ki so v pogajalskem procesu z odločitvami in dejanji pokazali, da se ne zavedajo odgovornosti in zahtevnosti dela uslužbencev policije, ki so poleg visokih zahtev po strokovnem izvajanju policijskih nalog s številnih (zakonskih) področij, vsakodnevno izpostavljeni tudi številnim nevarnim okoliščinam pri delu. Z argumenti zagovarjamo, da med vsemi javnimi in državnimi uslužbenci najbolj. Zato ne morejo, ne v finančnem in ne drugem smislu, biti manj vrednoteni kot ostali uslužbenci državne uprave.

Zaradi navedenega je Svet SPS dne 13. 6. 2024 na redni seji sprejel sklep o imenovanju stavkovnega odbora katerega sestavljajo člani Sveta in Sekretariata SPS.

Stavkovni odbor ima pooblastilo Sveta SPS za izvajanje ostrejših sindikalnih aktivnosti s ciljem sprememb v dialogu in odnosu Vlade Republike Slovenije do Policije in njenih uslužbencev. Če v razumnem roku v pogajalskem procesu ne bo premika ima stavkovni odbor tudi pooblastilo, da napove stavko SPS.

Naše nasprotovanje razvrednotenja uslužbencev policije temelji tudi zaradi precejšnje negativne fluktuacije kadra, ki se bo zaradi tega le še dodatno poslabšala. Če predstavniki Vlade Republike Slovenije nameravajo tako reševati plačna nesorazmerja bomo lahko kmalu priča kadrovskemu kolapsu Policije in zelo oteženemu ali celo onemogočenemu učinkovitemu opravljanju temeljnih nalog policije. Tega se v SPS dobro zavedamo in na to problematiko opozarjamo že dlje časa. Skupna izjava in sodelovanje obeh policijskih sindikatov s štirimi sindikati Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo kaže na enotnost in hkrati precejšnje nezadovoljstvo varnostne infrastrukture v državi.

O nadaljnjem poteku pogajanj in nadaljnjih aktivnosti SPS vas bomo obveščali.

S spoštovanjem!

 

Številka:1958/PRED-76/2024/1                                                                                               Adil Huselja

Datum:  14. 6. 2024                                                                                                              predsednik SPS

Prejšnji Varnostna grožnja v EU: Vlada Republike Slovenije v konflikt z lastno policijo in vojsko!
Naslednji Zaključek izrednega študija na Višji policijski šoli in s tem povezane premestitve ter (ne)napredovanje v plačne razrede - obvestilo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član