Splošne novice
REORGANIZACIJA KADROVSKIH IN PODPORNIH NALOG POLICIJE - OBVESTILO ČLANSTVO

REORGANIZACIJA KADROVSKIH IN PODPORNIH NALOG POLICIJE - OBVESTILO ČLANSTVO

Spoštovani,

V preteklih dneh smo na Sindikatu policistov Slovenije (SPS) prejeli več vprašanj članic in članov ter drugih zaposlenih v zvezi postopka reorganizacije kadrovskih in podpornih nalog v Policiji, ki se nanašajo na namero MNZ, da te dejavnosti iz Policije prenese na MNZ. Gre za vprašanje prerazporeditve teh dejavnosti iz SOP in SD PU ter SGDP in posledično premestitev uslužbencev teh služb na MNZ (pod Sekretariat - UOK in Direktorat za logistiko in nabavo MNZ).

S tem v zvezi pojasnjujemo, da sta MNZ in vodstvo Policije že več mesecev načrtovala navedeno reorganizacije, čemur pa smo v obeh reprezentativnih sindikatih ostro nasprotovali.

Dne 13.5.2022 je z ustanovno sejo Državnega zbora, prenehal mandat Vladi RS, ki od tega datuma dalje lahko opravlja samo še tekoče posle. V SPS smo mnenja, da tako obsežna reorganizacija vsekakor ne sodi pod termin »tekoči posli«, zaradi česar ocenjujemo, da je načrtovana reorganizacija ustavljena. Glede na to, da smo bili v preteklih mesecih priča številnim izigravanjem veljavne zakonodaje s strani MNZ, bomo v primeru, da bi skušalo vodstvo tik pred zdajci izpeljati takšno reorganizacijo, uporabili vsa pravna sredstva pred pristojnimi sodišči, da to preprečimo.


S spoštovanjem,


mag. Kristjan Mlekuš
Predsednik SPS

Številka: 3278/OBC-26/2022/1
Datum:15.5.2022

Prejšnji REGRES ZA LETNI DOPUST BO IZPLAČAN 14.6.2022 - OBVESTILO ČLANSTVU
Naslednji PODPORA STAVKI NA RTV SLOVENIJA
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član