Splošne novice
Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste in sprememba razporeda dela –  obvestilo

Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste in sprememba razporeda dela – obvestilo

Spoštovani članice in člani!

Zaradi zaznanih težav pri spremembah razporeda na željo policista in s tem povezanega plačila dodatkov, smo se v dogovoru z vodstvom ministrstva za notranje zadeve in policije dogovorili, da se skliče komisija za razlago kolektivne pogodbe in se s člani komisije doseže razlaga določb četrtega odstavka 16. člena KPP.

V nadaljevanju vam posredujemo razlago, s katero smo soglašali člani komisije:

»Sprejme se predlog razlage četrtega odstavka 16. člena KPP, ki se glasi:
»Sprememba razporeda dela, ki jo neposredni vodja enote oziroma tisti, ki ga ta pooblasti za izdelavo razporeda dela, opravi na predlog policista, se za policista, ki je predlog podal ne šteje za spremembo razporeda dela zaradi nepredvidenih dogodkov. Če se razpored dela oziroma izmena na predlog policista spremeni najmanj v 24 urah pred nastopom dela se ne šteje, da gre za delo po posebnem razporedu.
Če se razpored dela oziroma izmena na predlog policista spremeni v manj kot 24 urah pred nastopom dela, se tako delo ne šteje kot delo preko polnega delovnega časa.«.
Vabilo dopisne seje je bil po elektronski pošti poslano vsem članom in namestnikom članov Komisije za razlago KPP. Vabilu je bila priložena obrazložitev predloga razlage četrtega odstavka 16. člena KPP.
Za pravočasni odgovor se šteje tisti odgovor, ki je bil do roka, 16. 2. 2024 do 14.00 ure, poslan na e-naslov gp.policija@policija.si.
Pravočasno so prispeli odgovori:
- član MNZ: Tina Heferle
- nadomestni član PSS: Alen Pečarič (član PSS je odsotnost opravičil)
- član SPS: Adil Huselja
- član Policije: Anita Kodre
Na podlagi prejetih odgovorov je ugotovljeno, da s predlaganim sklepom oz. razlago četrtega odstavka 16. člena KPP soglašajo vsi člani komisije.
Predlog razlage četrtega odstavka 16. člena KPP je soglasno sprejet.«

Obenem poudarjamo, da so razlage komisije obvezen način uporabe določb kolektivne pogodbe in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Prepričani smo, da bo navedena sprememba pozitivno vplivala na vse, policiste, vodstvene uslužbence in nenazadnje celotno organizacijo Policije. O objavi v Uradnem listu Republike Slovenije vas bomo obvestili.


Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS

 Številka: 3643/OBC-22/2024/1
Datum : 14. 3. 2024
 

Prejšnji Nacionalna poklicna kvalifikacija – obvestilo
Naslednji Predlog sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa – obvestilo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član