Splošne novice
PREDLOG SPS ZA SPREMEMBO UREDITVE DRUGEGA ODSTAVKA, DEVETEGA ČLENA PRAVILNIKA O POLICIJSKI UNIFORMI IN NADOMESTILIH – ODGOVOR DELODAJALCA

PREDLOG SPS ZA SPREMEMBO UREDITVE DRUGEGA ODSTAVKA, DEVETEGA ČLENA PRAVILNIKA O POLICIJSKI UNIFORMI IN NADOMESTILIH – ODGOVOR DELODAJALCA

Spoštovan članice in člani Sindikata policistov Slovenije, ter vsi zaposleni!


Obveščamo vas, da smo na podlagi naše pobude za spremembo ureditve drugega odstavka, devetega člena Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih, dne 1. 7. 2024 prejeli odgovor delodajalca, ki v celoti podpira naš predlog in vam ga v celoti podajamo v nadaljevanju tega obvestila.

»Generalna policijska uprava, Služba generalnega direktorja policije je od Sindikata policistov Slovenije prejela zaprosilo o preučitvi predloga za spremembo ureditve drugega odstavka, devetega člena Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih.

V zaprosilu pravilno ugotavljate, da je poleg normativov fizične in telesne priprave ter psihološke ocene in varnostnih zadržkov, eden od selekcijskih momentov tudi presoja ustreznosti telesnih poslikav. Preverjanje pred posebno komisijo se izvaja ob sprejemu v delovno razmerje, zaposlenih v policiji pa se kasneje glede te tematike dodatno ne preverja več.

Pri tem pa je pomembno poudariti, da policija na podlagi 31. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji skrbi za organizacijsko integriteto in osebnostno integriteto zaposlenih. Policija ima svoj kodeks etike. Prav tako je v četrtem členu Pravil policije določeno, da se mora uslužbenec policije vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo njegovega dela materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala ugledu policije. Iz navedenega lahko zaključimo, da ne prihaja do neenakega položaja in obravnave novih kandidatov v primerjavi z že zaposlenimi, saj so se zaposleni javni uslužbenci dolžni ravnati v skladu z omejitvami v drugem odstavku, devetega člena Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih.Vodstvo policije se po preučitvi predloga s podano spremembo ureditve drugega odstavka, devetega člena Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih s predlogom strinja, saj soglaša, da bi s spremembo sledili družbenim trendom, kjer se marginalizacija telesnih poslikav močno zmanjšuje in je sprejemljivost le teh na vidnih mestih tudi pri policistih, vedno večja.

Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, bo kot nosilec postopkov presojanja ustreznosti telesnih poslikav, s septembrom 2024 pristopila k postopku spremembe ureditve drugega odstavka, devetega člena Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih. Pri tem bosta oba sindikata vključena v postopek sprememb.«


Glede na to, da smo že v letu 2019 enkrat uspešno uskladili spremembo določb predmetnega pravilnika, navedeno odločitev delodajalca pozitivno pozdravljamo in to štejemo kot še en uspeh SPS.


Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo za vašo podporo in odziv.S prijaznimi pozdravi.


Številka: 3353/OBC-45/2024/1
Datum : 11. 7. 2024                                                                                                                                             Adil Huselja
                                                                                                                                                                       predsednik SPS
 

Prejšnji Kadrovska pomoč NOE GPU policijskim upravam, odgovor SGDP – obvestilo
Naslednji VABILO NA ŠPORTNO – DRUŽABNO PRIREDITEV SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE 2024
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član