Splošne novice
Podpora Sindikatu državnih organov Slovenije in zaposlenim na  upravnih enotah

Podpora Sindikatu državnih organov Slovenije in zaposlenim na upravnih enotah

Spoštovane kolegice in kolegi!

SPS sodeluje v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (v
nadaljevanju: PSRSJS), v kateri sodeluje tudi Sindikat državnih organov Slovenije.
Skupaj z njimi smo sodelovali tudi na protestnem shodu 7. decembra 2023 pred
stavbo Vlade Republike Slovenije, na katerem smo izpostavili nujnost socialnega
dialoga in konstruktiven pristop k pogajanjem, ki je nujen za iskanje rešitev za
zaposlene v javnem sektorju pri odpravi plačnih nesorazmerij ter odpravljanju
evidentiranih težav in pomanjkljivosti.


Zaradi slabih pogojev in preobremenjenosti zaposlenih v upravnih enotah so se
odločili za zaostritev sindikalnih aktivnosti ter izvedbo stavke v večini upravnih enot v
državi.


Kot člani PSRSJS izražamo polno podporo navedenemu sindikatu, ki se v zadnjih letih
prizadeva za izboljšanje pogojev za delo, boljše plačilo zaposlenih in da uslužbencem
z najnižjimi plačami zagotovijo plačila nad minimalno plačo, za vse zaposlene, ki
zasedajo delovna mesta z visoko ali univerzitetno izobrazbo pa, da prejmejo ustrezno
plačilo glede na zahtevnost postopkov, ki jih vodijo.


Sindikat državnih organov Slovenije podpiramo tudi zaradi tega, ker se s podobnimi
okoliščinami in težavami srečujemo tudi v Policiji, IRSNZ in MNZ. Tudi pri nas so
številni zaposleni, strokovno tehnično osebje med katerimi so nekateri pred
upokojitvijo, pa še vedno ne dosegajo minimalne plače. Med takšnimi so tudi
nekatere policistke in policisti, ki so vsakodnevno izpostavljeni zahtevnim,
odgovornim in nevarnim okoliščinam operativnega dela.


Še več pa je uslužbencev policije, IRSNZ in MNZ, ki opravljajo dela in naloge za
katere se zahtevajo dodatna, posebna in specialna znanja, vodenje enot na lokalni,
regionalni in državni ravni, inšpekcijske in nadzorstvene funkcije, sodelovanje v
delovnih skupinah, komisijah in v evropskih agencijah, kjer predstavljajo slovensko
policijo in državo, za svoje delo pa niso ustrezno plačani.


V SPS se zavedamo pomembnosti dela uslužbencev upravnih enot saj vsakodnevno
sodelujemo z njimi. Od našega sodelovanja pa je odvisna tudi učinkovitost delovanja
policije v skupnosti zato si želimo, da imajo uslužbenci upravnih enot dobre pogoje
za delo in prejemajo ustrezno plačilo zanj, saj bodo le tako obdržali in pridobili nove
uslužbence.


S tem sporočilom izražamo podporo Sindikatu državnih organov Slovenije, a hkrati
opozarjamo, da bo treba tudi v Policiji, IRSNZ in MNZ odpraviti evidentirane
pomanjkljivosti, izboljšati pogoje za delo, izoblikovati karierni sistem in tako
preprečiti negativno fluktuacijo kadra. V nasprotnem primeru bomo, tako kot smo to
decembra jasno pokazali, tudi sami izvedli ukrepe, s katerimi bomo opozorili na
stisko in nezadovoljstvo zaposlenih, ki ima velik vpliv na učinkovitost zaposlenih in
same institucije.


S spoštovanjem!


Številka: 1958/OBC-5/2024/1                                                                              Adil Huselja
Datum: 28. 1. 2024                                                                                            predsednik SPS

Prejšnji ZSPJS – IZGUBLJANJE PLAČNIH RAZREDOV - POBUDA SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE
Naslednji Spremenjen način izvajanja pravic do zdravstvenega varstva po ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tiste s statusom vojnih veteranov - obvestilo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član