Splošne novice
POBUDA ZA UREDITEV ZAZNANIH TEŽAV Z DODELJEVANJEM UNIFORME

POBUDA ZA UREDITEV ZAZNANIH TEŽAV Z DODELJEVANJEM UNIFORME

Spoštovane članice in člani SPS, vsi zaposleni,

Obveščamo vas, da smo danes 1. 9. 2022, na pooblaščenca generalnega direktorja policije za stike s sindikati, naslovili pobudo za ureditev zaznanih težav z dodeljevanjem uniforme, ki vam jo v prilagamo v nadaljevanju obvestila:

»v zadnjem obdobju se je na Sindikat policistov Slovenije obrnilo večje število članov, in sicer zaradi težav povezanih z uniformo, pri čemer so izpostavili predvsem sledeče konkretne probleme:

1. v daljšem časovnem obdobju (7-8 let) niso bila dodeljena pokrivala (letna kapa s ščitkom in zimska kapa), po toliko letih so zato stare obrabljene oziroma imajo policisti samo 1 zimsko in 1 letno kapo;

2. v sklopu projekta prenove policijske uniforme so bile obljubljene tudi nove delovne uniforme (stare - sive barve se ne smejo več uporabljati), enako (modro) uniformo se zato sedaj uporablja tako za redno službo, kot tudi na strelišču ter na vadbah PPSA, kar po našem mnenju ni najbolj primerno (poškodbe, zamazanost…);

3. ni bilo dodeljenih hlačnih pasov in novih opasačev, ki so bili predvideni v projektu prenove uniforme;

4. problematika povezana s čevlji proizvajalca Haix (preozki, tiščijo, potenje nog, bolečine v nogah, prejeti različni številki čevljev v eni škatli…), zaradi česar jih policisti dobesedno med službo večkrat sezuvajo. Že jeseni 2017 je bilo obljubljeno, da se bodo zadeve reševale individualno, pa se to do sedaj še ni zgodilo, celo nasprotno vsem policistom se še naprej dodeljujejo novi istovrstni čevlji, torej tudi tistim, ki so v preteklosti že imeli evidentne težave z njimi;

5. kandidati za policiste oziroma študentje VPŠ ob začetku šolanja prejmejo premalo »sivih« majic in letnih srajc oziroma majic (dodeljeno število zgornjih delov uniforme tako ne zadostuje oziroma ne omogoča normalne menjave med šolanjem, izvajanjem praktičnega postopka, vaj v streljanju in nenazadnje tudi med opravljanjem prakse v patruljah…);

6. posameznih kosov uniforme v centralnem skladišču primanjkuje in jih občasno ni mogoče niti zamenjati, kaj šele na novo zadolžiti;

7. premajhno število dodeljenih letnih »polo« majic za opravljanja rednega dela policistom na terenu (posledično nosijo »zmuckane«, sprane…).

Zavedamo se, da je področje uniforme in sistem dodeljevanja le-te zelo obširno, saj so nenazadnje v sam proces vključena tudi javna naročila. Kljub temu pa menimo, da bi predmetno področje dejansko zahtevalo celovito evalvacijo in pregled obstoječega sistema, in sicer predvsem v smislu, da se odpravijo sistemske napake in pomanjkljivosti.

Pri tem imamo v mislih tudi izboljšanje samega sistema naročanja, obenem pa tudi zagotavljanje zadostnega, ustreznega in pravočasnega števila kosov določnih delov uniforme, in sicer tako za aktivne policiste, kot tudi študente VPŠ ter tudi rezervo v centralnem skladišču. S pravilnim pristopom do tega vprašanja, bi se verjetno zmanjšala tudi potreba po menjavi poškodovanih ali dotrajanih delov uniforme.

Mogoče je na tem mestu sedaj primeren tudi premislek o ponovni uvedbi točkovnega sistema, kjer bi policisti dejansko lahko naročili tisto kar potrebujejo. Nenazadnje pri dodeljevanju uniforme na podlagi »roka trajanja« niso upoštevane individualne potrebe in želje uporabnikov, ki pa so zaradi osebnih okoliščin lahko zelo različne (potenje, kraj opravljanja dela, vremenske razmere med letom…).

Pričakujemo, da se bo k reševanju navedene problematike pristopilo v najkrajšem možnem času ter se bo delo na tem področju potem tudi konstantno nadaljevalo vse dotlej dokler projekt prenove policijske uniforme ne bo končan.

Na podlagi napisanega menimo, da je naša pobuda utemeljena, zaradi česar pričakujemo, da se bo tudi ustrezno obravnavala.«

Po prejemu odgovorov vas bomo pravočasno obvestili z njimi.

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
Generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-38/2022/1
Datum: 1. 9. 2022
 

Prejšnji SAMO ŠE 10 DNI ZA PRIJAVO NA KONGRES
Naslednji NADOMESTILO ZA KRVODAJALSTVO - OBVESTILO IN ODGOVOR DELODAJALCA
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
TERME DOBRNA D.D., TERMALNO ZDRAVILIŠČE
Turizem
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
HOTEL THERMANA PARK LAŠKO in HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO
Turizem
Čistilnica Žajfa
Storitve
Optika Aleksandra, INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
Lepota in zdravje
Turistična kmetija Frank - Ozmec
Turizem
Hotel Mangart Bovec
Turizem
Optika Feliks
Lepota in zdravje
LOTEKS d.o.o.
Avtomobilizem
Hotel pod Roglo
Turizem
Postani naš član!

Postani član