Splošne novice
ODLOK O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-CoV-2 JE V 10.a ČLENU V NESKLADJU Z USTAVO – OBVESTILO ČLANSTVU

ODLOK O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-CoV-2 JE V 10.a ČLENU V NESKLADJU Z USTAVO – OBVESTILO ČLANSTVU

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji.

 

 

Obveščamo vas, da je Ustavno sodišče danes, 6. 12.2021 sporočilo svojo odločitev o zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21 – v nadaljevanju Odlok), ki je določal, da morajo zaposleni v organih državne uprave, za opravljanje nalog na delovnem mestu, v prostorih delodajalca ali v prostorih drugega organa državne uprave, izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja (pogoj PC).

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bila to določitev delovnopravnega pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zato položaj, ki je bil v bistvenem primerljiv s položaji, v katerih je cepljenje določeno kot delovnopravni pogoj za opravljanje različnih vrst del oziroma poklicev.

Kot navaja ustavno sodišče, pravno podlago za urejanje tovrstnega cepljenja pomenita 22. člen v povezavi s 25. členom zakona o nalezljivih boleznih, ki urejata različne vrste (obveznih) cepljenj. Ustavno sodišče je presodilo, da izpodbijani ukrep, ki ga je sprejela vlada z odlokom za zaposlene v državni upravi, ni bil sprejet v skladu z zakonskimi zahtevami oziroma pogoji, ki jih za določitev cepljenja zaposlenih določa zakon o nalezljivih boleznih (ZNB). Zato je odločilo, da je 10.a člen odloka v neskladju z drugim odstavkom 120. člena ustave.

Ustavno sodišče se s to odločbo ni opredelilo do vprašanja, ali bi bil presojani ukrep, če bi bil odrejen na ustrezni zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom. Kot opozarjajo na ustavnem sodišču, njihova odločitev tako ne pomeni, da je cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje določenih dejavnosti ali poklicev nesorazmeren ukrep, pač pa pomeni, da bi bilo treba ta ukrep urediti v skladu z ZNB-jem, ki za cepljenja določa pravila in postopek.

Ustavno sodišče je opozorilo, da izpodbijana določba 10.a člena odloka ne omogoča primerjave s pogojem PC, kot je uveden v Avstriji, saj je avstrijski zakonodajalec sprejel zakon, s katerim je ustvaril izrecno in posebno zakonsko podlago za sprejemanje tovrstnih pogojev.

Poleg tega je avstrijska ureditev tudi po vsebini bistveno drugačna, kot je bila izpodbijana slovenska ureditev. V Avstriji se s pogojem PC omejuje predvsem določeno javno življenje, v Sloveniji pa je bil pogoj PC uveden z ukrepom izvršilne veje oblasti in izključno za dostop do dela, in še to samo za zaposlene v državnih organih.

 

 

 

Številka: 3353/OBC-93/2021/1

Datum : 6. 12. 2021                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                                                                                              generalni sekretar SPS

 

Prejšnji NAPOTITEV NA ŠOLANJE, DOŠOLANJE OZIROMA PRIZNAVANJE ŽE PRIDOBLJENE USTREZNE IZOBRAZBE- POBUDA SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE
Naslednji USTAVNO SODIŠČE RAZVELJAVILO DOLOČBE GLEDE UPOKOJEVANJE STAREJŠIH DELAVCEV
Postani naš član!

Postani član