Splošne novice
Odgovor vodstva policije v zvezi zaključka izrednega študija na VPŠ in s tem  povezanih premestitev in (ne)napredovanj v plačne razrede – obvestilo

Odgovor vodstva policije v zvezi zaključka izrednega študija na VPŠ in s tem povezanih premestitev in (ne)napredovanj v plačne razrede – obvestilo

Dne 20. 6. 2024 smo na vodstvo policije posredovali pobudo, ki se nanaša na premeščanje
policistov SR-NDM po zaključku izrednega študija na VPŠ in s tem povezanimi premestitvami
na delovna mesta na VI. stopnji, ki lahko vplivajo tudi na postopek (ne)napredovanja v plačne
razrede.


Danes smo prejeli odgovor, ki ga prilagamo temu obvestilu in iz katerega izhaja, da je: »Urad
za organizacijo in kadre podal pojasnilo, da so preverili za vse kandidate, ki zaključujejo šolanje
in da nihče ne izgubi plačnega razreda zaradi premestitve iz V. na VI. stopnjo. Sindikata sta
bila seznanjena tudi z rešitvijo, da se tistim, ki v letošnjem letu izpolnjujejo pogoje za
napredovanje omogoči premestitev po napredovanju (do takrat lahko delajo na trenutnih
delovnih mestih, bodisi v matični enoti, bodisi v obliki napotitve v drugo enoto). To so zgolj
posamezni primeri, katere pa so na Policijskih upravah že prepoznali. Vodstvo policije taki
rešitvi ne nasprotuje in je podalo vodstvom uprav naročilo, da se s policisti, ki se bodo s 1. 7.
2024 vrnili v enote, z njim pogovori z namenom, da se jih seznani s situacijo, ter da ne bodo
po nepotrebnem odlašali z diplomo oz. zaključkom šolanja.«


Na podlagi napisanega ocenjujemo, da bo premeščanje policistov ob zaključku šolanja na
VPŠ potekalo na način, da ne bodo kakorkoli prikrajšani. Sicer pa bomo vsem članom SPS
nudili vso podporo, da se lahko v okviru veljavne zakonodaje najdejo rešitve, ki bodo v
obojestransko korist. Po potrebi pa bomo članom nudili tudi brezplačno pravno pomoč, če
bomo v teh postopkih ugotovili nepravilnosti oziroma oškodovanja.

S spoštovanjem!

 

Številka: 1958/PRED-82/2024/1                                              Adil Huselja

Datum: 2. 7. 2024                                                                 predsednik SPS

Prejšnji Voščilo Sindikata policistov Slovenije ob Dnevu državnosti in Dnevu policije
Naslednji Kadrovska pomoč NOE GPU policijskim upravam, odgovor SGDP – obvestilo

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član