Splošne novice
NADOMESTILO ZA KRVODAJALSTVO - OBVESTILO IN ODGOVOR DELODAJALCA

NADOMESTILO ZA KRVODAJALSTVO - OBVESTILO IN ODGOVOR DELODAJALCA

Spoštovane članice in člani,
na Sindikat policistov Slovenije so se v kratkem času obrnili trije člani, ki so na podlagi t.i. urgentnih klicev darovali kri. Skupno vsem trem primerom je bilo, da je šlo za policiste, ki delajo v neenakomernem delovnem času, in sicer v 12 urnih izmenah.

V prvem primeru je bil policist z razporedom dela predviden za delo v dnevni 12 urni izmeni, in sicer med 7.00 in 19.00, v drugem primeru je bil policist z razporedom dela predviden za delo v nočni izmeni, in sicer med 18.00 in 06.00. V zadnjem tretjem primeru pa je bil policist z razporedom dela, na dan ko je daroval kri, pisan kot prost. Vsi ti trije primeri, pa so bili kljub temu, da je šlo za popolnoma enako stvar (darovanje krvi), glede samega nadomestila oziroma povračila plače obravnavani različno. Namreč nihče od njih ni dobil priznanih več kot 8 ur, ki so bile nato tudi podlaga za obračun nadomestila plače, seveda z izjemo tistega, ki je daroval kri na dan, ko je bil prost. Slednje dejstvo je posledično pomenilo še to, da ni imel priznane niti odsotnosti z dela, pa kljub temu, da je za humanitarno dejavnost, »porabil« celotno dopoldne za darovanje krvi, preostali del dneva pa za počitek, kaj šele da bi bil posledično upravičen do nadomestila plače.

Na podlagi navedenega smo na pooblaščenca ministrice za sodelovanje s sindikati naslovili zahtevo za dodatna pojasnila.

Poleg tega smo v zahtevi izpostavili še, da bi bilo potrebno v prvem primeru zaposlenemu obračunati nadomestilo za celotno dnevno izmeno, kar pomeni 12 ur in ne 8 ur. Enako to velja za nočno izmeno, saj je bilo že večkrat zavzeto stališče, med drugim tudi MDDSZ, da se pri posameznem delovnem dnevu (delovniku), delovni čas delavca lahko nadaljuje in zaključi tudi v naslednjem koledarskem dnevu. Posledično to pomeni, da je tudi v drugem primeru zaposlenemu potrebno obračunati nadomestilo za celotno nočno izmeno, kar zopet pomeni 12 ur in ne npr. samo 6 ali 8 ur. Za tretji primer pa smo predlagali, da se ga obravnava enako, kot tiste, ki se udeležijo napovedanih oziroma rednih krvodajalskih akcij, in sicer tako, da se policistu v razpored dela vpiše 8 urni delovnik (npr. druga dela 7-15), kar bi bila nato tudi podlaga za uveljavljanje nadomestila plače. S slednjim delodajalec ne bi bil prikrajšan, zaposleni pa bi bili izenačeni z drugimi uradniki, ki delo opravljajo vsak delovni dan npr. med 7.00 in 15.00 in ne bi bili še dodatno »sankcionirani« zaradi dela v neenakomernem delovnem času.

S strani pooblaščenca smo prejeli daljši odgovor, ki je tudi priloga tega obvestila in si ga lahko v celoti preberete. Zato v nadaljevanju navajamo samo zadnja dva odstavka le-tega, kjer so podani odgovori na vse tri naše konkretno opisane primere.

»Upoštevaje pravno ureditev odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi in nadomestila plače iz tega razloga, sta policist v prvem in drugem primeru upravičena do nadomestila plače za vse delovne ure delovnega dne, ko sta bila odsotna z dela zaradi darovanja krvi (tj. v prvem primeru za vse delovne ure med 7. in 19. uro, v drugem primeru pa za vse delovne ure nočne izmene med 19. uro in 7. uro naslednjega dne). V tretjem primeru pa policist, ki je bil na dan, ko je daroval kri, prost, ni upravičen do nadomestila plače iz tega naslova.

Če torej povzamemo, veljavna delovnopravna zakonodaja torej delavcu (policistu) daje pravico, da je na dan, ko prostovoljno daruje kri, odsoten z dela, delodajalec pa mu je dolžan izključno za ta delovni dan v breme zdravstvenega zavarovanja (za vse delovne ure, ko je bil odsoten z dela zaradi darovanja krvi) obračunati in izplačati nadomestilo plače. Če je delavec (policist) na dan, ko je prostovoljno daroval kri, prost, pa do nadomestila plače iz tega naslova ni upravičen. V zvezi s slednjim pojasnjujemo še, da, glede na veljavno pravno ureditev na tem področju in glede na pravila razporejanja delovnega časa v Policiji, ni dopustno akceptirati predloga v vašem dopisu, da se policistu (naknadno) v razpored dela na dan, ko je daroval kri, vpiše drugo delo 7.–15. ure, kar bi bila nato podlaga za uveljavljanje refundacijskega zahtevka delodajalca, saj bi bilo to v nasprotju s predpisi.«

Na tem mestu se pooblaščencu še enkrat zahvaljujemo za hiter odgovor, obenem pa pričakujemo, da bodo neposredno nadrejeni vsem zaposlenim ustrezno priznali in obračunali vse delovne ure, ki so nato podlaga za nadomestilo plače ter da do takšnih in podobnih težav ne bo več prihajalo.

Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3643/OBC-39/2022/1
Datum: 16. 9. 2022

Prejšnji POBUDA ZA UREDITEV ZAZNANIH TEŽAV Z DODELJEVANJEM UNIFORME
Naslednji OBSODBA RAVNANJA VODSTVA PREMOGOVNIKA VELENJE IN PODPORA PREDSEDNIKU SDRES ASMIRJU BEČAREVIĆU

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
SOVEN d.o.o.
Dom in vrt
TAURUS D.O.O. - SPORTEVEREST
Šport in rekreacija
KOROŠKA PERUTNINA - HERMINE WECH
Gostinstvo
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
Trgovina AQUAMANIA BTC - HALA 3
Šport in rekreacija
TOMSTER Style, Lea Vrebac
Storitve
KOMPAS SHOP D.D.
Trgovina
Čistilnica Žajfa
Storitve
Avto Krka d.o.o.
Avtomobilizem
APARTMAJI LAVTIŽAR KRANJSKA GORA
Turizem
Postani naš član!

Postani član