Splošne novice
Nacionalna poklicna kvalifikacija – obvestilo

Nacionalna poklicna kvalifikacija – obvestilo

Spoštovane članice in člani SPS.

Obveščamo vas, da smo se 13. 3. 2024, na povabilo delodajalca, udeležili sestanka Delovne skupine za organizacijo, implementacijo, spremljanje in obvladovanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK Policist/policistka.

Na sestanku nam je bil predstavljen celoten potek implementacije, s podano konkretno časovnico pričetka same izvedbe NPK v praksi.

Policija bo z implementacijo sistema NPK Policist/policistka pričela predvidoma v prvi polovici meseca maja 2024, kar pomeni, da se bodo takrat začele zbirati prijave potencialnih kandidatov. Prvi razpisan rok za pridobitev NPK je predviden za prvo polovico meseca junija 2024, in sicer za manjšo skupino kandidatov, tam nekje okoli 10. Naslednji rok je nato predviden po poletnih počitnicah, torej v prvi polovici meseca septembra 2024 in se ga bo lahko že udeležilo okoli 20 kandidatov. Zatem pa bodo roki predvidoma razpisani na mesečni ravni.

Na sestanku je bilo dogovorjeno še, da bo predvidoma do 20. 3. 2024 v enote posredovan tudi dokument – celovita informacija delodajalca na temo NPK Policist/policistka, iz katerega bo razvidno, kdo lahko pridobi NPK (vstopni pogoji), kako bo potekal sam postopek pridobivanja NPK (prijava na razpis, sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih, pomoč pri sestavi zbirne mape, opisan postopek preverjanja, potrjevanja ter izdaje certifikata o NPK ...). V obvestilo pa bodo dodane tudi povezave – linki do posameznih gradiv oziroma objav, kjer si bo možno prebrati še vse ostalo povezano z NPK.

Poleg tega bo tudi na intranetu policije zaživela posebna rubrika oziroma zavihek, kjer bodo na enem mestu zbrane vse informacije glede NPK.

Z vsemi nadaljnjimi aktivnostmi na tem področju vas bomo tudi v prihodnje sprotno ter pravočasno obveščali.

S prijaznimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3643/OBC-21/2024/1
Datum : 13. 3. 2024
 

Prejšnji Obvestilo o nadaljevanju projekta »Varna vožnja« - PRIJAVE za leto 2024
Naslednji Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste in sprememba razporeda dela – obvestilo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član