Splošne novice
Kadrovska pomoč NOE GPU policijskim upravam, odgovor SGDP – obvestilo

Kadrovska pomoč NOE GPU policijskim upravam, odgovor SGDP – obvestilo

Spoštovane kolegice in kolegi!


Dne 6. 6. 2024 smo vas seznanili, da smo na vodstvo policije naslovili dopis, št. 1958/PRED73/2024/1, s katerim smo izrazili nestrinjanje z načinom iskanja rešitev in reševanja
pomanjkanja kadra na določenih vodilnih in drugih delovnih mestih na lokalni in regionalni ravni.


Včeraj smo prejeli odgovor vodstva policije, ki ga prilagamo našemu obvestilu in iz katerega
izhaja, da so: »želeli predvsem preveriti morebiten interes javnih uslužbencev za zasedbo
delovnih mest, nikakor pa ni bil namen, da se kogarkoli spravlja v nelagodje, negotovost in
strah pred premestitvami na nižjo raven.«


Vabimo vas, da se seznanite s celotno vsebino odgovora vodstva policije.


Ne glede na vsebino odgovora in ob upoštevanju aktualne problematike želimo izpostaviti,
da bomo še naprej tako opozarjali na pomanjkljivosti kot spremljali izvajanje ukrepov na tem
področju. Po potrebi pa članom sindikata zagotavljali tudi podporo, ki vključuje posvet ali
brezplačno pravno pomoč.

S spoštovanjem!


Adil Huselja
predsednik SPS


Številka: 1958/PRED-83/2024/1
Datum: 3. 7. 2024


PRILOGA: dopis SGDP, št. 219-6/2024/41 (206-09)

Prejšnji Odgovor vodstva policije v zvezi zaključka izrednega študija na VPŠ in s tem povezanih premestitev in (ne)napredovanj v plačne razrede – obvestilo
Naslednji PREDLOG SPS ZA SPREMEMBO UREDITVE DRUGEGA ODSTAVKA, DEVETEGA ČLENA PRAVILNIKA O POLICIJSKI UNIFORMI IN NADOMESTILIH – ODGOVOR DELODAJALCA

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član