Splošne novice
Izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju - obvestilo članstvu sps

Izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju - obvestilo članstvu sps

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ.

Vlada je sindikatom javnega sektorja, 9. 2. 2023, predstavila izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.

S tem dejanjem je nastopil začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema, odpravi plačnih nesorazmerij ter odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice. Z nekaj mesečno zamudo se je tako le pričelo z realizacijo 6. točke dogovora, ki je bil sklenjen oktobra 2022 med vlado in sindikati javnega sektorja.

Dejstvo je, da vladna izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju vsebujejo kar nekaj nejasnosti, poleg tega pa so določeni predlogi tudi problematični ali celo nesprejemljivi. Slednje velja predvsem za predlog vlade o zamrznitvi napredovanj ter izplačila delovne uspešnosti. Poleg tega ni jasno niti to, kakšna bo nadaljnja obravnava posameznih skupin javnih uslužbencev, ki so razporejeni v različne predlagane stebre ter kakšna razmerja bodo vzpostavljena med samimi stebri. Nenazadnje pa niso bili podani niti konkretni vsebinski predlogi za odpravo plačnih nesorazmerij ali vsaj pojasnilo v kakšnem obsegu vlada omenjena nesorazmerja sploh prepoznava.

Kljub vsemu pa vlada s svojim predlogom dviga najnižje osnovne plače, in sicer na raven minimalne plače, dejansko nakazuje na neko izboljšanje stanja ter pripravljenost na nadaljnjo odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice. S tem predlogom torej noben javni uslužbenec ne bi imel svoje osnovne plače več nižje od minimalne plače. Prav tako iz predstavljene časovnice izhaja tudi vladna pripravljenost na odpravo plačnih nesorazmerij, kar je po našem mnenju tudi eden od pomembnejših delov za uspešno dogovarjanje o tej prenovi.

Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dejstva, da so se pogajanja o prenovi plačnega sistema začela, smo začasno preložili tudi izvedbo protestnega shoda, napovedanega za 24. 2. 2023.

V kolikor pa bi se tekom pogajanj izkazalo, da ni mogoče doseči zadovoljivih rešitev, zlasti glede odprave plačnih nesorazmerij in uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice oziroma bi vlada s svojimi ravnanji vsiljevala določene rešitve ali posamezne predloge nerazumno pogojevala, pa bomo v okviru skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja protestni shod tudi dejansko izvedli.

Vsekakor pa bomo v Sindikatu policistov Slovenije vztrajali pri zahtevah glede ustreznega vrednotenja in vzpostavitve plačnega razmerja med primerljivimi poklici, tako znotraj predlaganih stebrov, kot tudi širše.

Na koncu vam posredujemo še povezavo do vseh gradiv vezanih na prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, kjer se lahko podrobno seznanite s predlagano vsebino.
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/prenova-placnega-sistema-v-javnem-sektorju/

O samem poteku pogajanj in vseh ostalih okoliščinah ter dejstvih, ki se nanašajo na prenovo plačnega sistema v javnem sektorju pa boste tudi v prihodnje pravočasno obveščeni, tako preko elektronske pošte kot tudi spletne strani Sindikata policistov Slovenije.

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3643/OBC-8/2023/1
Datum: 15. 2. 2023

 

Prejšnji Dodatno pojasnilo glede napotitve določenih skupin policistov NDM na "Praktično usposabljanje policistov za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah (program AD011)" - obvestilo
Naslednji SREČANJE NA UVODNEM SESTANKU PRI MINISTRU ZA NOTRANJE ZADEVE
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član