Splošne novice
DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ – SODBA DELOVNEGA SODIŠČA - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ – SODBA DELOVNEGA SODIŠČA - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da smo pri nudenju pravne pomoči našemu članu prišli do pomembne sodbe oziroma pravne razlage, ali gre pri dodeljevanju službenih stanovanj za pravico iz delovnega razmerja. Delovno sodišče (DS) v Mariboru je s sodbo Pb 16/2023, 19.10.2023, v individualnem delovnem sporu razsodilo, da tožnik (policist), ki se je prijavil na notranji razpis za sestavo prednostnega vrstnega reda prosilcev za dodelitev službenega stanovanja, kljub dejstvu, da je po predpisanih kriterijih dosegel največ točk, ni bil obravnavan pravilno, kot posledica tega pa je delodajalec stanovanje dodelil drugemu, neupravičenemu prosilcu.

Prav tako je DS razsodilo, da je napačno stališče tožene stranke, da je primarni tožbeni zahtevek neutemeljen zato, ker je bil postopek pred Stanovanjsko komisijo zaključen, Pravilnik, ki predpisuje postopek dodelitve službenega stanovanja, pa ne določa, da bi moral delodajalec o dodelitvi službenega stanovanja odločiti na podlagi Zakona o javnih uslužbencih.  O tem je že odločalo Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, ki je s sklepom Pbp 803/2022, 5.1.2023 potrdilo, da je pravilno stališče, da gre za spor o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja in ker gre za javnega uslužbenca, mora biti o njegovih pravicah oz. obveznostih iz delovnega razmerja, oziroma o zahtevi za odpravo kršitev pravice iz delovnega razmerja odločeno na način, kot je določeno v 24. členu Zakona o javnih uslužbencih.

Zadeva je bila vrnjena Ministrstvu za notranje zadeve v ponovno reševanje, pričakovanja glede ugodne rešitve pa so, na podlagi vsega znanega za našega člana, ugodna.

S tem želimo obvestiti vse naše člane in zaposlene v policiji, da gre tudi pri odločanju o dodelitvi službenih stanovanj za odločanje o pravici iz delovnega razmerja, saj je bilo glede te tematike več nejasnosti.

 

                                                                                                                                                                 Sebastjan Korošec

                                                                                                                                                        v.d. generalnega sekretarja SPS

Številka:  3643/OBC-69/2023/1

Datum:   17. 11. 2023

Prejšnji POHITITE S PRIJAVAMI NA BOŽIČKOVO KARAVANO !!
Naslednji NAPOVED PROTESTNEGA SHODA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA DNE 7. 12. 2023 - obvestilo članstvu SPS
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član