Splošne novice
Aneksi k pogodbam o zaposlitvi glede dodatnega plačnega razreda - obvestilo članstvu

Aneksi k pogodbam o zaposlitvi glede dodatnega plačnega razreda - obvestilo članstvu

Obveščamo vas, da smo na delodajalca naslovili sledečo urgenco, ki vam jo posredujemo v nadaljevanju tega obvestila.

»V Sindikatu policistov Slovenije smo zgroženi nad dejstvom, da glede sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju Dogovor), zaposlenim še vedno niso bili izdani in vročeni ustrezni delovno-pravni akti (Aneksi k pogodbam o zaposlitvi).

Rok za uveljavitev je bil 1. april 2023, kar obenem pomeni, da mora biti pri plači za mesec april 2023, ki bo izplačana v mesecu maju 2023 že upoštevana sprememba, ki izhaja iz sklenjenega Dogovora, torej dodatni plačni razred za zaposlene.

Ob upoštevanju dejstva, da do zamude prihaja zgolj in samo zaradi razlogov na strani delodajalca, zahtevamo da se zaposlenim nemudoma vroči ustrezne delovno – pravne akte (Anekse).

Glede na to, da je predmetni plačni razred, ki pripada zaposlenim na podlagi sklenjenega Dogovora pravica, ki velja od 1. 4. 2023 naprej, vas opozarjamo, da v kolikor plača za mesec april 2023 (izplačilo v maju 2023) ne bo obračunana v skladu z novimi plačnimi razredi, nastopijo pogoji za vložitev tožbe (s pripadajočimi obrestmi), saj gre v danem primeru za čisti denarni zahtevek.

Na podlagi napisanega z vaše strani tako pričakujemo takojšnjo realizacijo.«

Vsekakor pa članstvo obveščamo, da bomo v primeru kršitve Dogovora vsem članom nudili pravno pomoč pri vložitvi tožb za izplačilo razlike v plači skupaj s pripadajočimi obrestmi.

Po prejetem odgovoru s strani delodajalca, vas bomo le s tem seznanili.

Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3643/OBC-22/2023/1
Datum: 25. 4. 2023
 

Prejšnji Težave pri podajanju zahtevkov in pridobivanju odgovorov (dokumentacije) za bolj zahtevna dela in naloge zaposlenih na t. i. schengenskih delovnih mestih – obvestilo
Naslednji Aneksi k pogodbam o zaposlitvi glede dodatnega plačnega razreda – odgovor delodajalca
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član