Splošne novice

Preobrat pri urejanju in implementaciji novega plačnega sistema v JS - obvestilo članstvu

Spoštovane članice in člani!
Sporočamo vam, da smo bili v petek, 17. marca 2023, v večernih urah obveščeni o popolnem preobratu s strani vlade o urejanju in času implementacije novega plačnega sistema.
Z Ministrstvom za javno upravo je bilo dogovorjeno, da bomo prejeli osnutek spremembe ZSPJS (Zakon o sistemu plač v JS) do 15. marca 2023, dogovorjeno je bilo tudi nadaljevanje pogajanj na centralni ravni za 20. 3. 2023, a je vlada navedena pogajanja preklicala. Informacij, zakaj je prišlo do zapleta, nismo prejeli. O razlogih, kje se je zataknilo še pred vsebinskim začetkom pogajanj, boste naknadno obveščeni.
S strani Vlade RS so nam bila posredovana izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, ki jih povzemamo spodaj:
»Vlada nalaga vladni pogajalski skupini, da v pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja upošteva naslednje usmeritve:
1. obseg pogajanj poleg prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah vključuje tudi vzporedna pogajanja o prenovi nazivov, prenovi dodatkov, vključno z dodatki izven nabora dodatkov iz 23. člena ZSPJS in KPJS, določitvi pogojev in števila dni letnega dopusta ter o prenovi poklicnega zavarovanja;
2. rešitve glede odprave nesorazmerij v osnovnih plačah se dogovorijo do 30. junija 2023 s pridobitvijo pravice do plače iz naslova odprave nesorazmerij pa do 31. decembra 2024 ob upoštevanju javnofinančnega okvira;
3. predlog novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja z novo plačno lestvico se v zakonodajni postopek vloži najkasneje v mesecu juliju 2023, s ciljem, da se praviloma uveljavi s 1. januarjem 2024; izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov iz spodnje tretjine plačne lestvice se na novo plačno lestvico praviloma prevedejo s 1. januarjem 2025, ostali plačni razredi delovnih mest in nazivov praviloma s 1. januarjem 2026, plačni razredi funkcij pa se na novo plačno lestvico praviloma prevedejo s 1. januarjem 2027 ob upoštevanju javnofinančnega okvira;
4. nagrajevanje redne delovne uspešnosti se s 1. januarjem 2024 zamrzne;
5. pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij se obravnavajo skupaj s pogajanji o drugih vsebinah, navedenih v točki 1; dokler ni dogovora o vseh vsebinah, nobena posamezna vsebina ne more biti realizirana.
V skladu z izhodišči za prenovo plačnega sistema javnega sektorja, predstavljenimi na seji pogajalske komisije 9. februarja 2023, bi nesorazmerja v osnovnih plačah odpravljali v okviru plačnih stebrov ter upoštevaje razpon najnižjih in najvišjih izhodiščnih plačnih razredov po tarifnih razredih.
V oktobra 2022 sta se vladna in sindikalna stran v 6. točki Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 zavezali, da bodo pogajanja oziroma usklajevanja tekla vzporedno tako o prenovi plačnega sistema javnega sektorja kot tudi o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.
Cilji prenove plačnega sistema javnega sektorja so med drugim:
• ohranitev transparentnosti in javnofinančna obvladljivost plačnega sistema,
• upoštevanje specifike posameznih delov javnega sektorja in dopustitev možnosti, da se določene vsebine uredijo ločeno po posameznih stebrih plačnega sistema,
• odprava uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice zaradi učinka minimalne plače in vzpostavitev ustreznejših razmerij v plačah med funkcionarji, direktorji in javnimi uslužbenci ter znotraj posameznih stebrov,
• večja variabilnost, povezana z učinkovitostjo dela,
• večja privlačnost sistema za mlade,
• manj administriranja in poenostavitve sistema.
S prenovo plačnega sistema želi vlada odpraviti vse večjo plačno uravnilovko, zagotoviti sti
1345678910Last
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
M2X Club
Šport in rekreacija
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
AMINO d.o.o. Fitness center
Šport in rekreacija
DINERS ERSTE CARD
Bančništvo
AVTODELI MARKOVIČ D.O.O.
Avtomobilizem
ADDIKO BANK D.D.
Bančništvo
Pension Patrik
Turizem
VILA ZDRAVJA, FREKVENCA D.O.O.
Lepota in zdravje
FITNES SLAVIJA
Šport in rekreacija
Avto Martinčič d.o.o.
Avtomobilizem
Postani naš član!

Postani član