Pridružite se nam:

Sekretariat

 

Sebastjan Korošec |   Generalni sekretar

051 280 114  sebastjan.korosec@sindikat-policistov.si 
Generalni sekretar Sebastjan Korošec o sebi:
 

Sem Sebastjan Korošec, rojen 15. 2. 1975. Z delom v policiji sem pričel leta 1993 kot policist prometnik na PPP Ljubljana I in bil leta 1994 na lastno prošnjo premeščen na PPP Ljubljana II. Od  leta 1996  do   2006 sem opravljal dela vodje patrulje in naloge vodje izmene. Med letoma 2008 in 2013 sem opravljal naloge višjega policista – vodje izmene na PPP Ljubljana in v letu 2013 prevzel naloge pomočnika komandirja. V vsem tem času dela v policiji  sem prejel medaljo za hrabro dejanje.

S strani PU Ljubljana sem bil leta 2004  poslan na izobraževanje na Višjo policijsko šolo v Tacnu in izobraževanje uspešno zaključil  v septembru 2006. Po diplomi na višji policijski šoli, sem v lastni režiji nadaljeval šolanje na Fakulteti za varnostne vede na Univerzi v Mariboru,  kjer sem diplomiral junija 2009. Sedaj imam opravljene vse obveznosti na strokovnem magisteriju »Mednarodne in diplomatske študije« na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer  moram še izdelati in obraniti magistrsko delo.

V času študija sem pridobil znanje na področju managementa in opravil dvotedensko izobraževanje na Fakulteti za management na Univerzi v Kopru iz predmeta Strateški management, kjer sem v letu 2012 pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni manager.

V letu 2017 sem se, na povabilo predsednika Sindikata policistov Slovenije, pridružil ekipi SPS, kjer sem sodeloval v pogajalski skupini za odpravo anomalij. Ker pa sem večni idealist in vedno stremim k spremembam na boljše, sem se odločil za delo v sindikatu, ker bom s svojim znanjem in pripadnostjo poklicu in njenim vrednotam lahko prispeval k boljšemu statusu policistov.


 
 
 

Lien LIČEN |   Sekretarka

051 280 115  lien.licen@sindikat-policistov.si 
Sekretarka Lien LIČEN o sebi:
 

Sem Lien Ličen, rojena 1987. Po končani ekonomski gimnaziji v Novi Gorici, sem šolanje nadaljevala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Tekom študija se je moje zanimanje usmerilo v področje kazenskega prava, zaradi česar sem se leta 2009 prijavila na razpis za kandidata za policista. Po zaključku šolanja, sem leta 2011 pričela z delom kot policistka na Policijski postaji Nova Gorica, koder sem opravljala splošne policijske naloge.

Z zaposlitvijo sem se kot javna uslužbenka srečala tudi z množico predpisov iz delovno pravnega področja, zaradi česar je moje zanimanje, poleg kazensko pravnega razširilo tudi na področje pravic in dolžnosti s katerimi se srečujem v delovnem razmerju.

Zaradi šolanja na Policijski akademiji in posledično nastopom službe, sem dodiplomski študij začasno opustila in z njim nadaljevala leta 2015, ko sem pričela s pisanje diplomske naloge. Diplomska naloga je v zaključni fazi  in bo predvidoma zaključena v letošnjem letu.

Največji uspeh v mojem življenju je zame moja družina, v kateri odraščata dva otroka.

V čast mi bo opravljati naloge za SPS, pri čemer mi bo zagotovo služil močan čut do sočloveka, iskrenost,  izkušnje z opravljanjem nalog policije, pridobljeno znanje tekom študija in občutek za pravičnost.

 
 
 

Urška Bukovšek |   Poslovna sekretarka

051 280 121  urska.bukovsek@sindikat-policistov.si 
Poslovna sekretarka  Urška Bukovšek o sebi:
  Sem Urška Bukovšek, rojena 21.8.1978 v Celju. Po končani srednji ekonomski šoli v Celju sem se prijavila na razpis za kandidata za policista. Od leta 2003 sem na PP Brežice opravljala splošne policijske naloge in varovanje državne meje. Konec leta 2009 pa sem bila premeščena na Policijsko upravo Celje na Policijsko postajo Celje. 

Leta 2008 sem diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in pridobila naziv diplomiran ekonomist. Podiplomski študij sem nadaljevala in zaključila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. 

Članica Sindikata policistov Slovenije sem od začetka njegove ustanovitve, saj verjamem, da mi lahko sindikat pomaga, da se uspešno soočam s težavami, s katerimi se policisti srečujemo pri vsakodnevnem opravljanju svojega poklica. Bilo mi je v veselje in čast, ko sem postala del tega sindikata, saj verjamem, da lahko s svojim znanjem, ki sem ga v teh letih študija in dela na terenu pridobila, pomagam ostalim zaposlenim v policiji.
 
 
 

Jure Berce |   Sekretar

051 280 116  jure.berce@sindikat-policistov.si 
Sekretar Jure Berce o sebi:
 

Sem Jure Berce, v policijske vrste sem vstopil leta 1994, z začetkom šolanja za policista v Tacnu. Od končane Srednje policijske šole, pa do danes, sem v policiji opravljal dela in naloge policista, vodje patrulje, vodje policijskega okoliša, višjega policista – kriminalista, višjega policista – vodje policijskega okoliša ter na podlagi pooblastila tudi naloge pomočnika komandirja. Skozi posamezna obdobja svoje zaposlitve sem delal tako na policijski postaji s splošnim delovnim področjem, kot tudi na postaji mejne policije. Nenazadnje pa sem del časa preživel tudi na policijski postaji s posebnim delovnim področjem, in sicer v okviru takratne Zaščitne policijske enote. Prav tako sem nekaj časa delal tudi v Centru za tujce.

S svojim formalnim izobraževanjem sem, ob delu, študij nadaljeval tudi na Fakulteti za upravo, kjer sem leta 2004, uspešno končal Visoko upravno šolo in si pridobil naziv diplomirani upravni organizator. Poleg tega sem konec leta 2015 opravil še strokovni izpit za inšpektorja, predhodno pa tudi strokovni izpit iz upravnega postopka po programu za višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo, in sicer leta 2007  ter preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku leta 2005.

Za svoje delo sem poleg priznanj za dolgoletno delo prejel še bronasti ščit policije in kar nekaj zahval oziroma pohval občanov ter drugih organizacij, ki mi dejansko pomenijo še največ, saj potrjujejo da delam prav, in sicer v dobro ljudi.

Sem tudi oče dveh prekrasnih deklic, od katerih je ena dejansko že prava punca. Z družino pa živimo na Gorenjskem, in sicer v prelepem okolju Zgornjesavske doline.

Član Sindikata policistov Slovenije sem že vse od samega začetka oziroma njegove ustanovitve dalje. V letu 2018 sem se, na povabilo svojega regionalnega predstavnika, tudi formalno pridružil širši ekipi Sindikata policistov Slovenije, saj sem postal sindikalni zaupnik na svoji policijski postaji. Z imenovanjem za strokovnega sodelavca Sindikata policistov Slovenije in s tem povezanim vstopom v ožji del ekipe, pa se je moje delo v sindikatu, v letu 2019, še poglobilo, in sicer predvsem na področju povračila stroškov iz dela ter sprememb ZSPJS in ZJU. Na podlagi dosedanjega dela v sindikatu, pa sem bil, na predlog generalnega sekretarja, v letu 2020, nazadnje imenovan še v sekretarja. 

Prepričan sem, da bom s svojim delom, znanjem, dosedanjimi izkušnjami ter poznavanjem samega sistema policije in delovno-pravne, uslužbenske ter socialne zakonodaje, pozitivno prispeval k delu Sindikata policistov Slovenije. Vso svojo energijo ter znanje bom vložil v to, da nam bo policistom in policistkam ter ostalim članom sindikata počasi tlakovana pot do statusa in ostalih pravic, ki si ga zaradi opravljanja svojega dela nedvoumno tudi zaslužimo.