Pridružite se nam:

Sekretariat

 

Sebastjan Korošec |   Generalni sekretar

051 280 114 sebastjan.korosec@sindikat-policistov.si
Generalni sekretar Sebastjan Korošec o sebi:

Sem Sebastjan Korošec, rojen 15. 2. 1975. Z delom v policiji sem pričel leta 1993 kot policist prometnik na PPP Ljubljana I in bil leta 1994 na lastno prošnjo premeščen na PPP Ljubljana II. Od  leta 1996  do   2006 sem opravljal dela vodje patrulje in naloge vodje izmene. Med letoma 2008 in 2013 sem opravljal naloge višjega policista – vodje izmene na PPP Ljubljana in v letu 2013 prevzel naloge pomočnika komandirja. V vsem tem času dela v policiji  sem prejel medaljo za hrabro dejanje.

S strani PU Ljubljana sem bil leta 2004  poslan na izobraževanje na Višjo policijsko šolo v Tacnu in izobraževanje uspešno zaključil  v septembru 2006. Po diplomi na višji policijski šoli, sem v lastni režiji nadaljeval šolanje na Fakulteti za varnostne vede na Univerzi v Mariboru,  kjer sem diplomiral junija 2009. Sedaj imam opravljene vse obveznosti na strokovnem magisteriju »Mednarodne in diplomatske študije« na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer  moram še izdelati in obraniti magistrsko delo.

V času študija sem pridobil znanje na področju managementa in opravil dvotedensko izobraževanje na Fakulteti za management na Univerzi v Kopru iz predmeta Strateški management, kjer sem v letu 2012 pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni manager.

V letu 2017 sem se, na povabilo predsednika Sindikata policistov Slovenije, pridružil ekipi SPS, kjer sem sodeloval v pogajalski skupini za odpravo anomalij. Ker pa sem večni idealist in vedno stremim k spremembam na boljše, sem se odločil za delo v sindikatu, ker bom s svojim znanjem in pripadnostjo poklicu in njenim vrednotam lahko prispeval k boljšemu statusu policistov.


 
 
 

Lien LIČEN |   sekretarka

051 280 115 lien.licen@sindikat-policistov.si
sekretarka Lien LIČEN o sebi:

Sem Lien Ličen, rojena 1987. Po končani ekonomski gimnaziji v Novi Gorici, sem šolanje nadaljevala na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Tekom študija se je moje zanimanje usmerilo v področje kazenskega prava, zaradi česar sem se leta 2009 prijavila na razpis za kandidata za policista. Po zaključku šolanja, sem leta 2011 pričela z delom kot policistka na Policijski postaji Nova Gorica, koder sem opravljala splošne policijske naloge.

Z zaposlitvijo sem se kot javna uslužbenka srečala tudi z množico predpisov iz delovno pravnega področja, zaradi česar je moje zanimanje, poleg kazensko pravnega razširilo tudi na področje pravic in dolžnosti s katerimi se srečujem v delovnem razmerju.

Zaradi šolanja na Policijski akademiji in posledično nastopom službe, sem dodiplomski študij začasno opustila in z njim nadaljevala leta 2015, ko sem pričela s pisanje diplomske naloge. Diplomska naloga je v zaključni fazi  in bo predvidoma zaključena v letošnjem letu.

Največji uspeh v mojem življenju je zame moja družina, v kateri odraščata dva otroka.

V čast mi bo opravljati naloge za SPS, pri čemer mi bo zagotovo služil močan čut do sočloveka, iskrenost,  izkušnje z opravljanjem nalog policije, pridobljeno znanje tekom študija in občutek za pravičnost.

 
 
 

Urška Bukovšek |   Poslovna sekretarka

051 280 121 urska.bukovsek@sindikat-policistov.si
Poslovna sekretarka  Urška Bukovšek o sebi:
Sem Urška Bukovšek, rojena 21.8.1978 v Celju. Po končani srednji ekonomski šoli v Celju sem se prijavila na razpis za kandidata za policista. Od leta 2003 sem na PP Brežice opravljala splošne policijske naloge in varovanje državne meje. Konec leta 2009 pa sem bila premeščena na Policijsko upravo Celje na Policijsko postajo Celje. 

Leta 2008 sem diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in pridobila naziv diplomiran ekonomist. Podiplomski študij sem nadaljevala in zaključila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. 

Članica Sindikata policistov Slovenije sem od začetka njegove ustanovitve, saj verjamem, da mi lahko sindikat pomaga, da se uspešno soočam s težavami, s katerimi se policisti srečujemo pri vsakodnevnem opravljanju svojega poklica. Bilo mi je v veselje in čast, ko sem postala del tega sindikata, saj verjamem, da lahko s svojim znanjem, ki sem ga v teh letih študija in dela na terenu pridobila, pomagam ostalim zaposlenim v policiji.
 
 
 

Tanja  Majcen |   Sekretarka

051 280 116 tanja.majcen@sindikat-policistov.si
Sekretarka Tanja  Majcen o sebi:

Sem Tanja Majcen, v policijo sem prišla leta 2010, ko je bil ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad. Pred tem sem delala kot kontrolor na področju porabe evropskih sredstev, svojo poklicno pot pa sem začela v lokalni samoupravi, kot pripravnica na občini. V policiji sem delala kot višja kriminalistična inšpektorica – preiskovalka na področju gospodarskega kriminala, javnega sektorja in korupcije. Kot napotena nacionalna strokovnjakinja sem delala v Evropski komisiji, v OLAF-u, Evropskemu uradu za boj proti prevaram, kjer je bilo moje področje preprečevanje prevar.

 

Po končani srednji ekonomski šoli sem šolanje nadaljevala na Visoki policijsko-varnostni šoli. Po diplomi sem leta 2009 z znanstvenim magisterijem na področju mednarodnih, primerjalnih in evropskih državnih študij uspešno zaključila še podiplomski študij.

 

Trudila se bom, da bom z znanjem tujih jezikov, svojimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami lahko pripomogla k dobremu učinkovitemu in uspešnemu delu sindikata.

 

Svoje delo opravljam odgovorno, profesionalno, zakonito in po svojih najboljših močeh. Verjamem v komunikacijo, lojalnost in skupno iskanje rešitev ter v to, da je temelj vsega pogovor in dogovor.

 

Ker je naše življenje in delo vedno bolj stresno, sem v svoje življenje pripeljala meditacijo, dihanje, EFT, či gong in druge načine sproščanja in čiščenja telesa ter duha. Ta tematika me zelo zanima, o rezultatih lahko govorim iz svojih lastnih izkušenj, zato tudi tu vidim svojo dodano vrednost.

 

“Na koncu je vse dobro. Če ni dobro, potem še ni konec.” (kitajski pregovor)