Pridružite se nam:

Sindikat policistov Slovenije


Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Sindikat policistov Slovenije je nastal kot odgovor na težnjo po neodvisni in učinkoviti organizaciji, ki bo vselej varovala člane sindikata, njihove pravice in interese. 

Od leta 2008 od ustanovitve je sindikat izpolnjeval tisto primarno poslanstvo, ki so ga na ustanovnem kongresu v negotovih razmerah določili ustanovitelji sindikata. Smo reprezentativni sindikat v poklicu policist in dejavnosti javnega reda in varnosti. 

V socialnem dialogu, smo vselej zagovarjali razumne, argumentirane in realne rešitve s katerimi smo kljub težkim razmeram ohranjali in dvigovali nivo pravic zaposlenih.

Smo avtorji poklicne kolektivne pogodbe za policiste, ki je doživela že drugo izboljšavo. Od ustanovitve sindikata smo doživeli veliko sprememb, negotovost družbenih razmer, ki se je odražala tudi načinu socialnega dialoga in spoštovanju sklenjenih dogovorov. Naš odziv je bil hiter, odražal je razmere v katerih delajo in živijo naši člani. Dosegli smo prepoznavnost zaradi premočrtnega zastopanja naših interesov ob široki podpori javnosti, ki naše zahteve razume. 

Smo aktivno sodelujoči na nivoju sistemskih predpisov, še posebej policijsko zakonodajo, ki neposredno ureja pravice in dolžnosti naših članov. Trenutno aktivno sodelujemo na prenovi plačnega sistema, kjer se zavzemamo za avtonomno urejanje plačnega in kariernega sistema, ki mora biti prilagojen razmeram v katerih delajo zaposleni.

Sindikat policistov ima izdelan sistem pravne pomoči, ki zajema celotno zastopanje in kritje vseh nastalih stroškov, tudi če član sindikata v pravdi ne uspe zavarovati svojega interesa. Pravno pomoč nudijo partnerski odvetniki sindikata policistov z veliko izkušnjami na področju, ki ga v sindikatu pokrivamo. Pri presojanju o pravni pomoči upoštevamo tudi primere, ki tečejo zoper člane zaradi dela v policiji. 

Naloga sindikata je ohranjanje in dvigovanje pravic iz delovnega razmerja, kljub temu se pogosto srečujemo s pogosto nepričakovanimi socialnimi stiskami v katerih pomagamo članom s sistemom solidarnostne pomoči. Čeprav imamo omejena sredstva si prizadevamo solidarnostno pomoč razdeliti pravično in primerno glede na razmere v katerih se je znašel posamezni član. 

Člani sindikata koristijo ugodnosti, ki jih dosegamo s poslovnimi partnerji s katerimi želimo še dodatno dvigniti nivo zadovoljstva članov, ki s koriščenjem ugodnosti dosegajo prihranke. Člani sindikata policistov nimajo samo pravne in solidarnostne pomoči ampak tudi celovito podporo, ki zajema tudi svetovanje in pomoč v stiski. 

Z drugačnim načinom dela, dostopnostjo do slehernega člana, ki ga sindikat obravnava kot posameznika je s člani sindikata vzpostavil trdno vez, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in zaupanju. To je temelj podpore mandat, da si bomo tudi v prihodnje tako zavzeto prizadevali varovati naše skupne interese. 

Naš skupni interes je dvigniti nivo pravic na mesto, ki si ga glede na predanost, izpostavljenost in odgovornost zaslužimo. 

Zahvaljujemo se vam za vaše dosedanje zaupanje in podporo. Podprite nas v naših prizadevanjih, Pristopno izjavo za članstvo v sindikatu najdete tukaj.