Pridružite se nam:

STROKOVNI POSVET 'ALI POLICIJA POTREBUJE TRANSFORMACIJO?'

Datum objave: 20-02-2015
Sodobni čas zahteva tudi sodobno organiziranost organizacij in institucij za učinkovito delovanje in doseganje zastavljenih ciljev. Pri tem policija ni nobena izjema, saj je poleg vpliva tehnološkega razvoja in globalizacije na njeno delovanje, izpostavljena sodobnim varnostnim izzivom in tveganjem 21. stoletja. Slednje lahko obvladuje le z ustrezno organizacijo in organiziranostjo dela, pri čemer kadri predstavljajo temeljno podlago za njeno strokovno in učinkovito delo. Socialni partnerji lahko s konstruktivnimi predlogi izboljšamo organizacijsko klimo, kar je predpogoj za zdravo delovno okolje. 

Da bi prevetrili aktualno stanje, osvetlili problematiko ter poiskali ustrezne rešitve na organizacijskem in kadrovskem področju, bo Sindikat policistov Slovenije v petek, 13. marca 2015 med 9.00 in 14.30 uro, v veliki predavalnici Policijske akademije v Tacnu organiziral strokovni posvet Ali policija potrebuje transformacijo?

Na strokovnem posvetu se bomo dotaknili organizacije, kadrov, kriterijev ocenjevanja, policijskega menedžmenta, predvsem pa bomo poskušali najti odgovore na vprašanja ali je čas za transformacijo v policiji in če je, v katero smer naj gre? Naredili bomo oceno obstoječe organizacijske kulture v policiji po različnih dimenzijah. Pozornost bomo namenili tudi možnostim prehoda iz obstoječega opisa del in nalog na kompetenčni model, s tem pa tudi na kompetenčni profil policista, operativnih vodij in menedžmenta, pri čemer bomo osvetlili značilnosti in prednosti tovrstnega modela. Našteto je izjemno pomembno za postavljanje kariernega sistema v policiji in pri spremembah plačnega sistema. Ob koncu bomo strnili ugotovitve in oblikovali predloge za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje stanja.

Osrednji predavatelj posveta bo Niko Mejaš, univ. dipl. psiholog iz O.K. Consulting, ki je eno vodilnih podjetij s tega področja (http://www.okconsulting.si/). Poleg njega bosta prispevka predstavila še dr. Branko Lobnikar, profesor Fakultete za varnostne vede v Ljubljani, ki se bo osredotočil na organizacijo in pomembnost organizacijskih segmentov ter mag. Kristjan Mlekuš, ki bo predstavil osebnostne in karierne preference policijskih menedžerjev in ugotovitve raziskave, ki jo je opravil med vodstvenimi uslužbenci policije. 

Strokovni posvet je namen članicam in članom Sindikata policistov Slovenije in vabljenim gostom, ki opravljajo delo, povezano z upravljanjem človeških virov. Število mest je zaradi prostora omejeno, prijave zbiramo do srede, 25. februarja 2015. O uvrstitvi na seznam udeležencev boste obveščeni ob potrditvi prejema prijave in zapolnitvi prostih mest. Udeležencem usposabljanja, ki so člani Sindikata policistov Slovenije bo priznana delovna obveza osmih ur (razen tistih, ki so zaposleni na Ministrstvu za notranje zadeve).

Vsi, ki ste zainteresirani za udeležbo na strokovnem posvetu, prijavo posredujejo na naslov: adil.huselja@sindikat-policistov.si z naslednjimi podatki:
1. ime in priimek,
2. telefonska številka,
3. policijska enota / policijska uprava / NOE GPU,
4. delovno mesto.

Za več informacij vam je Adil Huselja na voljo tudi na telefonski številki 051/280-135.

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>