Pridružite se nam:

RAZŽALITEV POLICISTOV KOT URADNIH OSEB V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM NJIHOVEGA DELA IN POSLEDIČNO POLICIJE KOT DRŽAVNEGA ORGANA

 

 

Datum objave: 23-09-2021

Spoštovani!

 

Vse od začetka epidemije in širjenja bolezni SARS-COV2 (COVOD-19), smo se državljanke in državljani Republike Slovenije po svojih najboljših močeh trudili, da s skupnimi močni in z izkazanim družbenim konsenzom, trudili, da z upoštevanjem navodil zdravstvene stroke in sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije, s solidarnostjo in družbeno odgovornostjo zaustavimo zdravstveno in družbeno krizo, ki je zaradi tega nastala.

 

Policistke in policisti smo s tem v zvezi izvajali vse odrejene naloge, tudi z izpostavljanjem lastnega zdravja in varnosti. Kljub vse večjemu nezadovoljstvu v družbi, ki so ga izkazovali (tudi) na javnih shodih, smo policistke in policisti bili tisti, ki smo prebivalcem Republike Slovenije zagotavljali javni red in mir, osebno varnost in  varnost premoženja. Zaradi izvajanja svojih zakonskih dolžnosti, smo bili policistke in policisti pogosto deležni kritik javnosti, ki pa smo jih v skladu s svojimi profesionalnimi standardi dostojno prenašali, saj se zavedamo svojih nalog in pomena javnega reda in javnega zdravja.

 

Policistke in policisti smo zaradi zavzemanja za lastne pravice, ki izhajajo iz temeljnih ustavnih postulatov ter pravic iz delovnega razmerja, v zadnjem obdobju bili pogosto javno blateni in žaljeni s strani ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Kot Vam je poznano, je minister policistke in policiste na družbenem omrežju Twitter že pred časom, označil za »lenuhe«. Kljub temu, da se je Sindikat policistov Slovenije na žaljive besede ministra odzval profesionalno, umirjeno, kulturno in dostojno, ste v izjavi za javnost na istem družbenem omrežju k strpnosti pozvali Sindikat policistov, čeprav je bila nedostojna komunikacija s strani ministra Aleša Hojsa. Vaša poteza je v interni javnosti takrat sprožila burne odzive zaposlenih v policiji.

 

Dne 5.9.2021 ste gostovali v oddaji »Politično« na RTV Slovenija. Na konkretno vprašanje novinarke Tanje Gobec glede poimenovanja policistov z »lenuhi« , ki jo citiramo: »Gospod Olaj, kaj ste glede te izjave ministra rekli policistom, se strinjate s tako oceno (op.a. ministra)«, odgovorili: »Tega ne želim komentirati«. Vaše izogibanje komentarju je med zaposlenimi v policiji naletela na ogorčenje in zgražanje.

 

Ne glede na pretekle dogodke in dejstva, da nikoli do sedaj kot predstojnik Policije niste zavarovali integritete Policije kot institucije ter njenih zaposlenih kot pooblaščenih uradnih oseb, Vas opozarjamo na zadnje nedostojno in žaljivo izražanje ministra o policistkah in policistih.

 

Minister za notranje zadeve g. Aleš Hojs je namreč dne 21.9.2021, v informativni oddaji  Planet Danes, na komercialni televiziji Planet TV, med intervjujem med drugim podal naslednjo izjavo:

 

»Očitno so, bi rekel, to največje mevže v tej državi, torej policisti in vojaki, ki se očitno bojijo cepljenja« (dobesedni citat).

 

Kot predstojnika Policije Vas vljudno prosimo za pojasnilo in odgovor na naslednja konkretna vprašanja:

 

-      Ali nameravate zaščititi integriteto Policije kot organa ter policistk in policistov kot uradnih oseb in na kakšen način?

 

-      Ali ste kot generalni direktor Policije že opredelil do navedene izjave ministra za notranje zadeve oz. ali se nameravate nanje odzvati?

 

-      Ali ste kot generalni direktor Policije, torej predstojnik Policije, že podali predlog za pregon za kaznivo dejanje Razžalitve po 2. odstavku 158. člena, v zvezi s posebnimi določbami o pregonu, ki so določene v z 2. odstavku 168. člena Kazenskega zakonika, oz. ali sploh to nameravate?

 

-      Ali bo Policija, vodila prekrškovni postopek zoper ministra Aleša Hojsa zaradi suma storitve prekrška po določbah 2. odstavka 7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, v povezavi z določbo 5. točke 1. odstavka 2. člena istega zakona, ki opredeljuje nedostojno vedenje kot vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju. Sklepamo, da bo v tem primeru primeru Policija postopala tudi skladno z določbami 11.a člena Zakona o prekrških?

 

 

Želimo Vas opomniti, da ste v primeru protestov 25.6.2021, nadzor nad delom PU Ljubljana odredili na podlagi »zgražanja dela javnosti« na družbenih omrežjih (citiramo Vašo izjavo) in na njegovi podlagi izrekli trem uslužbencem Policije tudi opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja. V zadnjem primeru izjava ministra Aleša Hojsa, ki ga navajamo zgoraj (policisti so največje »mevže« v tej državi«), državljani in državljanke Republike Slovenije izražajo bistveno večje vznemirjenje in razburjenje, kot v primeru, v katerem ste posegli po tako rigoroznih in nesorazmernih ukrepih. Vznemirjenje in razburjenje je posebej veliko med policistkami in policisti kot skupine, ki so bili tarča nedostojnega vedenja posameznika, torej ministra Aleša Hojsa.

 

V kolikor ocenjujete, da zgražanje v javnosti ni dovolj za sprožitev ustreznih postopkov zoper ministra Aleša Hojsa, upoštevajte ta predmetni dopis Sindikata policistov Slovenije kot izraz okoliščin iz 5. točke 1. odstavka 2. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru.

 

 

Vljudno Vas naprošamo, da nam vaš odgovor posredujete do ponedeljka 27.9.2021! Obveščamo Vas, da bomo z Vašim odgovorom seznanili tako notranjo, kot širšo javnost. Hkrati zahtevamo, da nam odgovor posredujete osebno in ga tudi podpišete. Prosimo tudi, da na konkretno zastavljena vprašanja odgovorite konkretno, brez (kot v dosedanji praksi) relativiziranja.

 

Za vaše odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo! V kolikor odgovora do ponedeljka 27.9.2021 ne bomo prejeli, bomo Vašo neodzivnost razumeli kot dejstvo, da integritete, časti in dobrega imena Policije ter njenih zaposlenih, ne nameravate zaščiti.

 

 

S spoštovanjem,


Številka:   3278/GD-100/2021/1                                                     mag. Kristjan Mlekuš

Datum :   23.9.2021                                                                           Predsednik SPS

                                                                                               

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>