Pridružite se nam:

NUJNO OBVESTILO - VLOŽITEV USTAVNE PRESOJE ODLOKOV

 

Datum objave: 17-09-2021

Spoštovane članice in člani SPS in vsi zaposleni!

 

Obveščamo vas, da smo tekom današnjega in preteklih dni prejeli številne pozive članstva k ukrepanju zaradi poseganja v pravice iz delovnega razmerja z Odloki Vlade Republike Slovenije pri uveljavljanju protokolov PTC in PC kot pogojev za opravljanje in celo nadaljevanje delovnega razmerja.

 

S tem v zvezi pojasnjujemo, da gre (trenutno) za dva odloka in sicer:

-      Odlok Vlade RS o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21) in

-      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 149/21).

 

Obveščamo Vas, da je danes 17.9.2021 potekal sestanek s predstavniki MNZ v zvezi izvajanja PCT pogojev v Policiji, IRSNZ in MNZ, na katerem smo opozorili na navedeno problematiko ter podali številne pobude za odpravo aktualnih problemov in preprečitev poseganja v pravice zaposlenih. Kljub navedbi konkretnih nevarnosti, ki jih samovoljno uveljavljanje ukrepov prinaša za varnost ljudi in premoženja ter zaposlene, so predstavniki MNZ vse argumente sindikatov zavračali in samovoljno vztrajali pri doslednem uveljavljanju ukrepov. Glede na to, da se z vodstvom MNZ (kateri se sestanka sploh niso udeležili, temveč nanj poslali uradnike ministrstva), po mirni poti in v dialogu očitno ne da zavarovati pravic zaposlenih, smo v SPS priseljeni sprožiti ustrezne postopke in pravna sredstva.

 

Na podlagi navedenega ter številnih pobud članic in članov ter drugih zaposlenih, bomo v Sindikatu policistov Slovenije vsakemu članici in članu zagotovili brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju svojih pravic. Glede na pridobljena številna pravna mnenja, je trenutno možna zgolj presoja ustavnosti in zakonitosti navedenih Odlokov pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (US) oz. ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do dela, kot ene od temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so določene z Ustavo.

 

Pojasnjujemo, da se skladno z določili Ustave in Zakona o ustavnem sodišču, tako presoja ustavnosti kot zakonitosti ali ustavna pritožba, lahko prične le z vložitvijo pobude tistega, ki mu je ta pravica kršena (24. člen Zakona o ustavnem sodišču). Glede na obstoječo in uveljavljeno prakso US, sindikat kot pravna oseba tako ne more nastopati kot pobudnik pred US (vloga bi bila zavržena), saj navedeni Odloki ne posegajo v pravice ali pravni status  sindikata kot pravne osebe, temveč le zaposleni (delavec), ki meni, da mu je s predpisom kršena ustavna pravica.

 

Sindikat policistov Slovenije je za vse članice in člane, ki jim je bil kršena pravica do dela in želijo sodelovati kot pobudnik pred US, že zagotovil pogodbenega odvetnika, ki bo ustavno presojo ali ustavno pritožbo vložil (skupinsko). Pogodbeni odvetnik SPS bo ob vložitvi ustavne presoje tudi podal zahtevo za zadržanje Odlokov do končne odločitve US.

 

Zato vse članice in člane, ki menite, da vam je z navedenimi odloki kršena ustavno zagotovljena pravica do dela, v čim krajšem času izpolnite priloženo pooblastilo odvetniku ter ga najkasneje do ponedeljka 20. 9. 2021 posredujete svojemu sindikalnemu predstavniku SPS.

 

Seznanjamo vas, da je potrebno pred US vložiti ustavno presojo za vsak pravni akt (Odlok) posebej, torej bo to potrebno tudi za morebitne naslednje Odloke Vlade RS, o čemer vas bomo sproti obveščali.

 

Vse zaposlene obveščamo, da se trend samovoljnega uresničevanja določenih odločitev delodajalca izredno stopnjuje in da lahko v prihodnjih dneh in tednih lahko pričakujemo vedno bolj intenziven pritisk na zaposlene, vas zaradi zavarovanja lastnih pravic iz delovnega razmerja vabimo, da se v čim krajšem času včlanite v Sindikat policistov Slovenije, saj vam bomo le na takšen način nudili zaščito in pomoč!

 

Pristopno izjavo lahko pridobite na spletni strani SPS https://www.sindikat-policistov.si/o-sindikatu/clanstvo

 

 

 

S spoštovanjem, 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

 

Priloga:

-     Pooblastilo odvetniku

 

Številka:  3278/OBC-74/2021/1

Datum :   17.9.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>