Pridružite se nam:

UVELJAVLJANJE PCT POGOJA V POLICIJI - POZIV

 

Datum objave: 15-09-2021

Spoštovane članice in člani SPS in vsi zaposleni!

 

Obveščamo vas, da smo danes, 15.9.2021, v zvezi izvajanja PCT kot pogoja za opravljanje dela v Policiji, na generalnega direktorja Policije podali naslednji poziv:

 

»V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo seznanjeni, da so vodje policijskih enot posamezne policistke in policiste zaradi neizpolnjevanja PCT pogoja, ob nastopu službe, prepovedali nastop službe ter jih izločili iz delovnega procesa in jih »napotili domov«.

 

Sindikat policistov Slovenije opozarja, da je takšno ravnanje po našem mnenju nezakonito in pomeni nezakonit poseg v pravice iz delovnega razmerja. Posebej opozarjamo na to, da policistke in policiste, pri tem niso prejeli nikakršnega pravnega akta, ki bi utemeljeval napotitev iz službe, s čimer jim je kršena pravica do pravnega varstva in pravne varnosti pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja. V policijskih enotah so »napotitev domov« zgolj zabeležili v poročilo dežurnega (kjer poteka delovni proces skladno z Uredbo o upravnem poslovanju pa tudi tega ne), kar po našem mnenju ne predstavlja zakonsko utemeljenega in pravno pravilnega postopanja delodajalca. Zaradi tega Vas seznanjamo, da smo članicam in članom ter vsem zaposlenim že svetovali, naj zaradi zavarovanja svojih pravic, ob takšnem ukrepanju zahtevajo izdajo pisnih aktov nadrejenih.

 

Zato vas kot predstojnika organa v sestavi in odgovorno osebo, ki je odgovorna za izvajanje veljavne zakonodaje, pozivamo, da nemudoma zagotovite ustrezno pravno varstvo zaposlenih. Opozarjamo vas, da Postopkovnik za izvajanje odloka v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi v povezavi z izpolnjevanjem PCT pogoja sploh še ni bil sprejet, saj je iz nam neznanega vzroka usklajevalni sestanek prestavljen iz današnjega dne na petek 17.9.2021.

 

Hkrati vas opozarjamo, da bo takšno, na pravnem redu neutemeljenem postopanju in uveljavljanju PCT pogoja, lahko pomenilo bistveno zmanjšanje varnosti ljudi in premoženja prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije ter varnost policistk in policistov pri izvajanju njihovih nalog. Pri tem vas opozarjamo, da je po družabnih omrežjih moč zaslediti napoved več protestnih shodov (danes 15. 9.2021 ob 18.00 uri pred poslopjem Državnega zbora, v petek 17.9.2021, ipd.), naloga Policije pa je zagotoviti javni red in mir. Zato ocenjujemo, da opisano ravnanje delodajalca lahko privede do situacije, ko Policija ne bo mogla zagotoviti ustreznega števila policistov za zagotavljanje javnega reda in miru. Ob manjšem številu policistov zaradi postopanja delodajalca tako obstaja objektivna nevarnost, da ob morebitnih množičnih kršitvah javnega reda, policisti le tega ne bodo mogli učinkovito in ustrezno vzpostavljati, kar ima lahko za posledico ogrožanje varnosti zaposlenih ter udeležencev shodov, premoženja ljudi, javne infrastrukture, varovanih oseb in objektov.

 

V Sindikatu policistov Slovenije pričakujemo, da nemudoma zagotovite zakonitost delovanja in prenehate s kršitvami pravic iz delovnega razmerja«.

 

 

S spoštovanjem,


                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-73/2021/1

Datum :   15.9.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>