Pridružite se nam:

UMIK SKLEPOV – NUJNO OBVESTILO

 

Datum objave: 30-06-2021

Dne 16.6.2021 smo vas seznanili, da je delodajalec pričel z vročanjem sklepov, s katerimi se spreminjajo določbe pogodb o zaposlitvi. Istega dne smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) zaradi ugotovitve, da so v določenih delih izdani sklepi sporni, smo delodajalca  pozvali k takojšnjemu umiku le teh in nadomestitvi z novimi. Ker s strani delodajalca nismo prejeli nobenega odgovora, smo dne 24.6.2021, ponovno poslali opozorilo ministru za notranje zadeve g. Alešu Hojsu, in sicer da bo zaradi takšnega ravnanja, prišlo do naklepnega odškodovanja javnih sredstev, ter jih ponovno pozvali, k vzpostavitvi zakonitega stanja.

 

Zaradi iztekanja rokov za vložitev pritožb in neodzivanja delodajalca, smo za 127 članov SPS, že vložili pritožbe preko pooblaščenih odvetnikov. Dne 24.6.2021 smo s strani pooblaščenca ministra dobili ustno zagotovilo, da bo poziv SPS upoštevan ter izdani novi, ustrezni sklepi. Zaradi tega smo pooblaščenim odvetnikom naročili, da do pisnega zagotovila delodajalca počakajo z vložitvijo preostalih sklepov (odvetniki jih imajo pripravljenih preko 400), kjer je to možno zaradi rokov. Z zadržanjem nismo želeli povzročati dodatnih stroškov proračunu Policije in MNZ, saj se zavedamo, da je ta denar potreben za nujnejše stvari (delovna oprema, varovalna oprema, itd.)

 

Danes, 29.6.2021, so vse policijske enote ter NOE MNZ in IRSNZ prejele dokument MNZ št. 109-1/2021/527 (150-01), iz katerega je razvidno, da je delodajalec v celoti sledil zahtevam SPS in bo sporne sklepe umaknil ter jih nadomestil z novimi.

 

Pri tem vas obveščamo, da mora pri vseh 127 pritožbah, vloženih preko pooblaščenih odvetnikov za člane SPS, delodajalec odločati o pritožbi skladno z ZJU, zato le tem sklepov ne more nadomestiti z novimi. Regionalni predstavniki vam bodo posredovali seznam vloženih pritožb, zato tisti, ki ste podpisali pooblastilo odvetniku, sklepov ne podpisujte, saj mora delodajalec odločitev o pritožbi vročiti odvetniku kot pooblaščencu javnega uslužbenca.

 

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-55/2021/1

Datum :   29.6.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>