Pridružite se nam:

SPS - ODREJANJE DELA V LASTNIH CIVILNIH OBLAČILIH - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 29-06-2021

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji.

 

Obveščamo vas, da smo preko pooblaščenca na vodstvo policije naslovili pobudo s seznanitvijo,  da se je na SPS obrnilo več članov, in sicer zaradi odrejanja dela v lastnih civilnih oblačilih, za potrebe varovanja, kjer se zahteva poslovna urejenost, kar pomeni da morajo zaposleni poleg poslovne obleke imeti še najmanj srajco, kravato, pas in čevlje. Večinoma pa zaradi načina življenja in delovnih potreb takih oblačil in obutve nimajo.

 

Poleg policistov se s podobnimi težavami srečujejo tudi zaposleni na SKP-jih, ki sicer prejemajo letno denarno nadomestilo za uporabo lastnih civilnih oblačil, ampak se za opravljanje njihovega dela zahteva nižja stopnja urejenosti, kar posledično pomeni da pri opravljanju službenih nalog sicer nosijo lastna civilna oblačila in obutev ter so ustrezno urejeni, ne dosegajo pa nivoja poslovne urejenosti (obleka, srajca, kravata, čevlji, pas…), zato tudi takih oblačil ne kupujejo.

 

Dodali smo še, da niti višina celoletnega denarnega nadomestila za uporabo lastnih civilnih oblačil, ki ga prejemajo kriminalisti na SKP-jih ne zadošča za nakup enega samega kompleta poslovne obleke, kaj šele da bi ostalo še za čevlje, srajco, kravato in pas.

 

Tako odrejanje nalog v poslovnih oblekah zaposlenim predstavlja nesorazmeren strošek med bodisi dnevnim oziroma letnim denarnim nadomestilom za uporabo lastnih civilnih oblačil.

 

V izogib vsem nadaljnjim težavam in sporom na tem področju smo predlagali, da vodje pri nudenju kadrovske pomoči za potrebe varovanja in s tem posledično odrejanjem nalog v lastnih civilnih oblačilih, zaposlenim ne povzročajo dodatnih stroškov, in sicer v smislu nakupa poslovne obleke, srajce, kravate, pasu in čevljev.

 

Obenem smo predlagali še, da vodje primarno na tovrstna varovanja napotijo zaposlene, ki imajo to željo, že posedujejo komplet poslovne obleke z ustrezno srajco, kravato, pasom in čevlji ter so pripravljeni to tudi uporabiti, seveda ob spoštovanju načela povračila škode, kar enostavno pomeni, da v primeru poškodbe lastnih civilnih oblačil ali posameznega dela, dobijo tudi ustrezno odškodnino.

 

Za take primere pa podpiramo tudi začasno dodelitev civilne službene obleke, kar pa je seveda primarno v pristojnosti delodajalca.

Prav tako smo opozorili, da poleg nakupa poslovnih oblačil, po uporabi nastajajo tudi stroški čiščenja, ki pa niso zanemarljivi, saj samo čiščenje kompleta poslovne obleke stane tam nekje okoli 25 evrov. Poleg tega pa nikjer tudi ni določeno, da bi se ti stroški zaposlenim povračali.

 

Poleg tega pa se nam tu odpira tudi vprašanje varnosti, saj praviloma večina od teh zaposlenih nima niti toka za prikrito nošenje orožja, nekateri od njih, ki so zaposleni praviloma na posameznih SKP-jih pa niti zaščitne srajčke, kar pa predstavlja samo še dodatni problem oziroma težavo, še posebej ob zavedanju, da gre za naloge z višjo stopnjo izpostavljenosti.

 

Glede na to, da bo tovrstnih varovanj v naslednjih 6 mesecih kar nekaj, smo predlagali čimprejšnjo ureditev tega področja, saj bo v nasprotnem primeru prihajalo do vedno večjega nezadovoljstva, kar pa se neredko konča tudi s spori, ki pa samo še poslabšujejo delovno klimo, katera pa bo, zaradi vseh predvidenih nalog, še kako potrebna v času predsedovanja EU.

 

Na koncu smo zapisali, da se v čim krajšem času na to problematiko, s strani delodajalca, opozori tudi vodje oziroma njihove namestnike, ki odrejajo tovrstne naloge.

 

Z odgovorom vodstva Policije, vas bomo naknadno seznanili.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

Številka:  3643/OBC-54/2021/1

Datum :  29. 6. 2021

 

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>